Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ridders Militaire Willems-Orde ‧ tot 1940

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Johann Heinrich Crena (1814 - 1873)
  1873 : gepensioneerd Kolonel KNIL - Kon. Nederlands-Indisch Leger 1873 : Drager Militaire Willemsorde derde klasse
 • Hendrik Rookmaaker (1786 - 1860)
  Hendrik Rookmaker (1786-1860), begon als eenvoudig soldaat, maar werd onder Napoleon uiteindelijk kapitein. Hij maakte vele veldtochten mee: in Pruisen (1806), Zweden en Pommeren (1807) en Noord-Duitsl...
 • Jan Jacob Verschoor (1797 - 1864)
 • Johannes, graaf van den Bosch (1780 - 1844)
  Sire! Een aanzienlijk getal onderdanen van Uwe Majesteit hebben zich vereenigd om een Maatschappij van Weldadigheid opterichten onder de bescherming van zijne Koningklijke Hoogheid Prins Frederik, me...
 • Johannes Willem Janssens (1762 - 1838)
  Zie Wikipedia... See Wikipedia...

Ridders Militaire Willems-Orde ‧ 1815-1940

Zie voor benoeming NA 1940 :

Ridders Militaire Willems-Orde ‧ 1940-heden

-under construction-

Kapittel der Militaire Willemsorde
 • mr. J.C. van Ingen (oud-secretaris
 • mr. B.W. Hopperus Buma EMPM (Kol.Kmar b.d.
 • J.R. Zijlstra (Kol.Klu. b.d. (plv.voorzitter
 • B. Dedden(Genmaj.Kl b.d.
 • G.J.C. Slots (Kol Kmar b.d.
 • J.H. de Kleyn (Ltgen.Kl b.d. - voorzitter
 • J.G.A. Brandt (SBN Km b.d.
 • F.J.M. Vogelpoel (Genmaj.Klu b.d.
 • mr. W. Hekman (Bgen.Km b.d.
Taken en bevoegdheden Kapittel sinds 1815
 • Advies aan de minister van Defensie over de voordrachten of aanvragen voor benoeming, bevorderingen binnen de Orde, of ontslag eruit
 • Verstrekking van inlichtingen aan de minister van Defensie over zaken die de Militaire Willems-Orde betreffen
 • Aanhouding van registers voor de vier klassen van de Militaire Willems-Orde

Het houden van aantekening van verlening van decoraties aan onderdelen van de krijgsmacht.