Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Riia Vaimulik Seminar 1846-1918 (Eesti)

Project Tags

view all

Profiles

 • Jaan Jõgever (1860 - 1924)
  Jaan Jõgever (15. juuni/27. juuni 1860 Hindu, Jaani kihelkond – 6. november 1924) oli eesti kirjanik, keeleteadlane, tõlkija ja kultuuriloolane, tsaariaegse Tartu Ülikooli viimane eesti keele lektor 19...
 • Kusta (Jevstafi) Liflandski (1859 - d.)
  SÜND Saaga EAA.1941.1.483:211?201,1105,331,143,0 Õppis Riia vaimulikus koolis oli kooliõpetaja
 • Peeter Mihkelson (1842 - 1914)
  * Sünnimeetrika järgi on sünniaeg 28. juulil (A.Kukermann / Räpp) [ Peeter Mihkelson ( 25.01.1842 VKJ - 24.10.1914 VKJ) oli õigeusklik, teoloogia magister, õppejõud ja tõlkija
 • Nikolai Vestmaa ← Vestman (1898 - 1983)
  Nikolai Vestmaa (15. detsember 1898 Tori vald, Pärnumaa – 18. juuni 1983 Sydney) oli eesti loomaarst. Sünd UKJ: 15. detsember 1898
 • Herman Peterson (1896 - 1959)
  Herman Peterson (ukj.5. mai 1896 Kaisma vald, Pärnumaa – 28. mai 1959 Port Arthur, Ontario) oli eesti loomaarst. EAÕK Kärgu kogudus Personaalraamat (1840-1923. aastate kohta); EAA.5258.1.43; 1903-1...

Riia Vaimulik Seminar (vene keeles Рижская духовная семинария, läti keeles Rīgas Garīgais seminārs) on Läti Õigeusu Kiriku vaimulik õppeasutus. Aastatel 1850–1919 oli see Riia vikaarpiiskopi alluvuses tegutsenud õigeusu keskõppeasutus, mille eesmärk oli eesti ja läti õigeusu vaimulike ja preestrite ettevalmistamine. Riia Vaimulik Seminar rajati 11. veebruaril 1846. aastal esialgu vaimuliku koolina Riia vikaarpiiskopi alluvuses. Erinevalt vene vaimulikest seminaridest, kuhu võeti vaid vaimulike lapsi, lubati Riia kooli ka talupoegade lapsed. Õppetöö algas 1. septembril 1847. aastal. Õppekohtade arv oli piiratud ning tuli täita võrdsetes osades eestlastest, lätlastest ja venelastest. Algselt avatud vaimulikus koolis õpetati teoloogiat, eesti, läti, ladina, vene ja saksa keelt ning üldaineid (aritmeetika, geograafia jm). Koolis oli kaks kaheaastast klassi, mistõttu uusi õpilasi võeti vastu iga kahe aasta tagant. Püha Sinodi 1850. aasta otsusega alustas 1851. aasta 1. oktoobril kooli juures tööd kolmeklassiline vaimulik seminar. Muutusega kehtestati sisseastumiseksamid ning hakati sisseastujatelt nõudma eesti-, läti- või venekeelset kirjaoskust. Seminaris oli kolm kaheaastast klassi. Esimeses ja teises klassis õpiti üldaineid (algebra, geomeetria, retoorika, loogika, looduslugu, poeetika, psühholoogia, põllumajandus, Vene ajalugu, üldajalugu, füüsika) ja keeli (ladina, eesti, läti ja saksa keelt), kolmandas klassis pühenduti teoloogia õpingutele (patristika, kirikulugu, kirikuarheoloogia, kirikukombestik, dogmaatika, homileetika, õpetus usutunnistusest, kanooniline õigus, kihelkonnavaimuliku töö põhialused). Olulist tähelepanu pöörati ka laulmise ja ikoonimaalimise õpetamisele. 1857. aastal lisandusid keelte õpingutele kohustuslikud heebrea ja kreeka keel. Seminaris õppimine oli tasuline. Kroonu kulul oli võimalus õppida 120 õpilasel, lisandusid veel mõned kiriklikud stipendiumid, kuid kõigile õpilastele neid ei jätkunud. 1864. aastal eraldati seminari eesti ja läti lõpetajatele 10 stipendiumi edasiõpinguteks vene kõrgkoolides. 1857. aastal peatati eesti ja läti õpilaste vastuvõtt Riia Vaimulikku Kooli ja Riia Vaimulikku Seminari. Vastuvõtt taastati 1866. aastal. 1867. aasta vaimuliku reformi järel lahutati vaimulik kool vaimulikust seminarist. 1874. aastal muudeti vaimuliku kooli õppekava lõpetades eesti, läti ja saksa keele õpetamine ning tõstes Vene ajaloo tähtsust õppekavas. Seniste kaheaastaste klasside asemel kehtestati üheaastased klassid, mida vaimulikus koolis hakkas olema neli ning vaimulikus seminaris kuus. Vaimulik kool hakkas õpilasi vastu võtma igal aastal. 1887. aastal võeti seminari õppekavva meditsiiniõpingud. 1905. aasta lõpul suleti ajutiselt Riia Vaimulik Seminar, kuid avati juba uuesti järgmisel aastal. 1906. aastal lisandus seminari õppekavva uute õppeainetena prantsuse keel, sotsialismi vastu võitlemise õpetus ning kehaline kasvatus (rivisamm, pöörete ja tervitushüüete hüüdmise harjutused). 1915. aastal evakueeriti Riia Vaimulik Kool ja Riia Vaimulik Seminar Nižni Novgorodi, kus need suleti 1918. aasta märtsis. Seminari hoone ja raamatukogu Riias natsionaliseeriti.

Aastatel 1847–1918 õppis Riia Vaimulikus Koolis ja Riia Vaimulikus Seminaris kokku vähemalt 931 Eestiga seotud õpilast (663 eetlast, 254 venelast, 14 lätlast). Riia Vaimuliku Seminari lõpetas 379 Eestiga seotud kasvandikku (234 eestlast, 135 venelast, 10 lätlast).

Õpilaste tähestikuline nimekiri (mittetäielik!):

A

 • Aan, Jaan (Ivan) (1891-1976) RVK 1903-1905
 • Aas, Aleksander (1894-1961) RVK-RVS 1906-1916
 • Aav, Herman (1878-1961) RVK-RVS 1889-1900
 • Aben, Augustin (?-1927) RVK-RVS 1913-1918
 • Aben, Johann (Ivan) (1898-1971) RVK-RVS 1910-1917
 • Agu, Andres (1894-1934) RVK-RVS 1906-1915
 • Albert, Jakob (1877-1920) RVK-RVS 1889-1899
 • Allik, Aleksei (1853-1932) RVS 1886
 • Allik, Eugen (1889-) RVK-RVS 1901-1911
 • Allik, Joann (1874-1940) RVK-RVS 1885-1896
 • Allik, Vladimir (1883-1938) RVK-RVS 1893-1903
 • Anderson, Aleksei (1889-) RVK-RVS 1901-1911
 • Andresson, Georg (1871-1946) RVK-RVS 1883-1894
 • Angerjas, Anton (1891-1964) RVK-RVS 1903-1913
 • Annusson, Eustafius (1884-) RVK-RVS 1896-1906
 • Antson, Eugen (1876-1942) RVK-RVS 1888-1898
 • Antson, Konstantin (1873-1958) RVK-RVS 1884-1894

B

 • Baljan, Peeter (1885-) RVK-RVS 1897-1907
 • Bebris, Kirill (1885-) RVK-RVS 1896-1906
 • Bezsrebennikov, Vassili (1842-1907) RVK-RVS 1853-1865
 • Bežanitski, Aleksander (1858-1926) RVK-RVS 1870-1880
 • Bežanitski, Boris (1885-1949) RVK-RVS 1895-1901
 • Bežanitski, Nikolai (1859-1919) RVK-RVS 1871-1881
 • Bežanitski, Vladimir (1856-1920) RVK-RVS 1868-1878
 • Birk, Ado (1883-1942) RVK-RVS 1895-1905
 • Bleive, Mihkel (1873-1919) RVK-RVS 1884-1894
 • Bobkovski, Aleksander (1877-1932) RVK-RVS 1889-1899
 • Bobkovski, Mihail (1870-1931) RVK-RVS 1881-1892
 • Bobkovski. Viktor (1858-1895) RVK-RVS 1870-1880
 • Bogdanov, Georg (1883-) RVS 1906
 • Bogdanov (Laiuste), Joosep (Josif) (1887-) RVK
 • Bogdanov, Konstantin (1856-1926) RVS 1875
 • Bogdanov, Konstantin (1895-) RVK-RVS 1908-1912
 • Bogdanov (Laiuste), Nikolai (1891-1959) RVK-RVS 1904-1914
 • Bogdanov, Pavel (1854-) RVK-RVS 1865-1875
 • Brantman, Georg (1874-1962) RVK-RVS 1886-1894
 • Bulin, Ivan (1895-1927) RVK-RVS 1907-1917
 • Bulin, Nikolai (1893-1940) RVK-RVS 1905-1915
 • Burga (Purga), Jaan (1867-) RVK-RVS 1879-1890
 • Burov, Pavel (1878-1971) RVK-RVS 1889-1901

D

 • Dav, Peeter (1872-1903) RVK-RVS 1883-1893
 • Dobroševski, Nikanor (1861-1931) RVK-RVS 1873-1883
 • Dreiman, Peeter (1879-) RVK-RVS 1891-1901
 • Dubkovski, Dimitri (1871-1953) RVK-RVS 1883-1893
 • Dubkovski, Feodor (1874-1952) RVK-RVS 1886-1896
 • Dubkovski, Pavel (1877-1952) RVK-RVS 1889-1903

E

F

 • Fridolin, Eugen (1881-1954) RVK-RVS 1893-1904

G

 • Gustavson, Konstantin (1873-1942) RVK-RVS 1885-1895

H

I

 • Ilmjärv, Mihkel (1891-1951) RVK-RVS 1903-1913
 • Ink (Hink), Vassili (1854-1917) RVK-RVS 1867-1877
 • Insberg, Georg (1860-) RVK-RVS 1872-1882

J

 • Jaakson, Kristjan (1875-) RVK-RVS 1887-1899
 • Jaakson, Vladimir (1884-) RVK-RVS 1896-1897
 • Jaek, Julius (1894-) RVK-RVS 1905-1911
 • Jakobson, Teodor (1871-1908) RVK-RVS 1882-1891
 • Jakovlev, Konstantin (1881-) RVK-RVS 1892-1903
 • Jalaja, Peeter (1900-) RVK-RVS 1912-1918
 • Jansen, Jakob (1877-1944) RVK-RVS 1889-1899
 • Jansen, Johan (1892-1856) RVK 1905
 • Janson (Alumäe), Aleksander (1881-1939) RVK-RVS 1893-1903
 • Janson (Alumäe), Vladimir (1890-1972) RVK-RVS 1901-1911
 • Janson, Kirill (1837-1925) RVK-RVS 1847-1855
 • Jegorov, Joann (1872-) RVK-RVS 1884-1894
 • Johanson, Joann (1863-1920) RVK-RVS 1875-1885
 • Juurikas, Aleksander (1874-) RVK-RVS 1886-1896
 • Jõgever, Jaan (1860-1924) RVK-RVS 1873-1882
 • Jürgens, Aleksander (1876-1905) RVK-RVS 1888-1893
 • Jürgens, Joann (1866-1915) RVK-RVS 1878-1888
 • Jürgens, Joann (1886-1901) RVK 1898-1901
 • Jürgens, Joann (1889-1921) RVK-RVS 1899-1907
 • Jürisson (Jüris), Nikolai (1895-1940) RVK-RVS 1906-1914
 • Jürisson, Herman (1877-) RVK-RVS 1889-1898

K

 • Kaal, Anton (1854-1895) RVK-RVS 1867-1877
 • Kaelas, Aleksander (1880-1920) RVK-RVS 1891-1901
 • Kala, Anton (1889-1928) RVK-RVS 1900-1908
 • Kamenev, Konstantin (1863-1899) RVK-RVS 1875-1885
 • Kamenev, Peeter (1865-1946) RVS 1886
 • Kamenev, Vassili (1866-1939) RVK-RVS 1877-1887
 • Kanger, Andrei (1837-) RVK-RVS 1849-1859
 • Kangur, Illarion (1900-1993) RVK-RVS 1911-1918
 • Karlson, Jüri (Georg) (1884-1932) RVK-RVS 1896-1906
 • Karmla (Endrekson), Georg (1882-1952) RVK-RVS 1894-1905
 • Karzov, Aleksander (1849-1899) RVK-RVS 1861-1871
 • Karzov, Dimitri (1868-1908) RVK-RVS 1879-1892
 • Karu (Karro), Aleksis (1895-1977) RVK-RVS 1905-1915
 • Kedrov, Joann (1853-1884) RVK-RVS 1863-1873
 • Kiiman, Georg (1875-1943) RVK-RVS 1887-1897
 • Kiis, Aleksei (1885-) RVK-RVS 1897-1907
 • Kipper, Mihail (1869-1936) RVK-RVS 1881-1891
 • Kiuslaas, Jaan (1890-1914) RVK-RVS 1902-1911
 • Klaas, Aleksander (1868-1935) RVK-RVS 1880-1890
 • Klaas, Nikolai (1889-1969) RVK-RVS 1900-1911
 • Klug, Nikolai (1869-1896) RVK-RVS 1881-1892
 • Kobolt, Theodor (1898-1927) RVK-RVS 1910-1918
 • Koemets, Juhan (1891-1959) RVK-RVS 1919
 • Koemets, Roman (1883-1968) RVK-RVS 1896-1905
 • Kolberg Kolbre , Johan (1886-1923) RVK-RVS 1898-1909
 • Kolokolov, Joann (1850-1925) RVK-RVS 1863-1873
 • Kolon, Georg (1855-1883) RVK-RVS 1867-1877
 • Kolossov, Aleksei (1864-1935) RVK-RVS 1875-1885
 • Koppel, Johan (1877-1899) RVK-RVS 1889-1998
 • Kraav, Jaan (1880-1965) RVK-RVS 1890-1900
 • Kraft, Anton (1877-1904) RVK-RVS 1889-1899
 • Kreis, Aleksei (1879-1920) RVK-RVS 1890-1900
 • Kreis, Mihkel (1891-1918) RVK-RVS 1903-1914
 • Krooni, Augustin (1893-1949) RVK-RVS 1904-1912
 • Krooni, Eugen (1895-1975) RVK-RVS 1907-1915
 • Kruus, Herman (1895-) RVK-RVS 1907-1915
 • Kukk, Hans (Anton) (1886-) RVK-RVS 1898-1907
 • Kukk, Jaan (Joann) (1898-1986) RVK-RVS 1910-1918
 • Kukk, Peeter (1875-) RVK-RVS 1887-1897
 • Kuks, August (1882-1965) RVK-RVS 1894-1904
 • Kulbusch, Paul (Platon) (1869-1919) RVK-RVS 1880-1890
 • Kulgver (Kulbusch), Jaan (1893-) RVK-RVS 1904-1914
 • Kull, Anton (1873-1895) RVK-RVS 1885-1895
 • Kurvits, Aleksander (1896-1958) RVK-RVS 1908-1917
 • Kuul, Villem (Vassili) (1861-) RVK-RVS1873-1883
 • Kõdar, Jaan (1898-1926) RVK-RVS 1911-1918
 • Kõigerist, Jakob (1839-1903) RVK-RVS 1849-1859
 • Kõiv (Kõo), Jakob (1874-1940) RVK-RVS 1886-1896
 • Kõrnas, Andres (1883-) RVK-RVS 1895-1906
 • Kümmel, Georg (1880-) RVK-RVS 1893-1903
 • Kümmel, Johan (1884-1955) RVK-RVS 1896-1907
 • Kümmel, Konstantin (1888-1968) RVK-RVS 1900-1911
 • Kümmel, Viktor (1882-1942) RVK-RVS 1893-1903
 • Küppar (Küpparsepp), Jefim (1837-1894) RVK-RVS 1849-1859
 • Küppar (Küpparsepp), Nikolai (1864-1914) RVK-RVS 1875-1885
 • Küppar (Küpparsepp), Nikolai (1864-1932) RVK-RVS 1876-1886
 • Küppar, Aleksander (1872-1925) RVK-RVS 1883-1894

L

M

 • Makedonski, Nikolai (1865-1954) RVS 1887
 • Martinson, Feodor (1879-) RVK-RVS 1891-1901
 • Martinson, Vassili (1874-1955) RVK-RVS 1886-1896
 • Marvet (Martinson), Aleksander (1883-1943) RVK-RVS 1894-1901
 • Masso, Vassili (1900-1914) RVK 1912-1914
 • Mats, Mihkel (1893-1915) RVK-RVS 1903-1911
 • Meibaum (Meibom), Mihkel (1857-1878) RVK-RVS 1869-1878
 • Menšikov, Nikolai (1861-) RVS 1882
 • Meri (Merri), Joann (1843-1880) RVK-RVS 1855-1865
 • Mesipuu, Vassili (1881-1920) RVK-RVS 1893-1904
 • Mets (Mõts), Peeter (1843-1902) RVK-RVS 1857-1867
 • Mihelson, Grigori (1874-) RVK-RVS 1886-1896
 • Mihkelson, Nikolai (1884-) RVK-RVS 1895-1906
 • Mihkelson, Peeter (1842-1914) RVK-RVS 1853-1863
 • Moks, Jaan (1879-1940) RVK-RVS 1889-1900
 • Munner, Jakob (1895-1936) RVK-RVS 1907-1915
 • Muraveiski, Dimitri (1862-) RVK-RVS 1874-1884
 • Mõtus, Jakob (1865-) RVK-RVS 1877-1887
 • Mägi, Andres (1883-1953) RVK-RVS 1895-1906
 • Mänd, Karp (1881-1937) RVK-RVS 1893-1903
 • Männik, Jaan (Joann) (1872-1934) RVK-RVS 1886-1894
 • Männikson (Männiksaar), Teodor (1873-1948) RVK-RVS 1885-1896
 • Männikson (Männiksaar), Teodor (1886-) RVK 1897-1900
 • Müristaja, August (1895-1964) RVK-RVS 1906-1914

N

 • Nikka, Paul (1883-) RVK-RVS 1895-1906
 • Noppel, Jaan (1896-1943) RVK-RVS 1908-1914
 • Noppel, Karl (Karp) (1878-1943) RVK-RVS 1891-1903

O

P

 • Paavel, Joann (1874-1940) RVK-RVS 1886-1896
 • Padrik, Roman (1880-) RVK-RVS 1891-1902
 • Paivel, Nikolai (1882-1955) RVK-RVS 1894-1904
 • Paivel, Vladimir (1875-1960) RVK-RVS 1887-1898
 • Paklär, Aleksander (1873-) RVK-RVS 1884-1894
 • Palvadre, Anton (1886-1944) RVK-RVS 1896-1906
 • Panov, Joan (1837-u1916) RVK-RVS 1847-1857
 • Panov, Paavel (1841-1916) RVS 1861
 • Parmakson (Parmason), Paul (1895-1946) RVK-RVS 1907-1915
 • Paro (Parro), Aleksander (1864-1891) RVK-RVS -1886
 • Paro (Parro), Grigori (1835-1873) RVK-RVS 1847-1857
 • Paul, Andres (1870-) RVK-RVS 1882-1892
 • Paul, Jaan (1884-) RVK-RVS 1895-1905
 • Paul, Karp (1867-1910) RVK-RVS 1877-1887
 • Paul, Miron (Moorits) (1863-1921) RVK-RVS 1875-1885
 • Paul, Peeter (1875-1894) RVK-RVS 1887-1894
 • Paulus, Aleksander (1872-1953) RVK-RVS 1884-1894
 • Pavski, Nikolai (1869-) RVS 1891
 • Pedoson (Pedoste), Viktor (1892-1979) RVK-RVS 1904-1914
 • Pestmal, Vladimir (1861-) RVK-RVS 1873-1883
 • Peterson, Augustin (1873-) RVK-RVS 1885-1895
 • Peterson, Herman (1896-1959) RVK-RVS 1908-1916
 • Peterson, Mihkel (1873-) RVK-RVS 1882-1893
 • Peterson, Paul (1888-1974) RVK-RVS 1900-1910
 • Peterson, Teodor (1887-u1914) RVK-RVS 1899-1909
 • Pettai, Jaan (Ivan) (1894-1919) RVK-RVS 1906-1915
 • Pihlak, Mihkel (1872-1942) RVK-RVS 1884-1894
 • Piht, Viktor (1894-1976) RVK-RVS 1906-1915
 • Pikkat, Jaan (1881-1951) RVK-RVS 1898-1908
 • Podekrat, Georg (1874-1942) RVK-RVS 1886-1897
 • Podekrat, Jaan (Joann) (1878-1937) RVK-RVS 1890-1902
 • Podrjätšikov, Martin (1841-1922) RVK-RVS 1853-1863
 • Podrjätsik, Aleksander (1888-1921) RVK-RVS 1900-1910
 • Poksrovski, Aleksander (1865-) RVK-RVS 1876-1887
 • Pokrovski, Nikolai (1859-1925) RVK-RVS 1870-1880
 • Pokrovski, Siimeon (1884-) RVK-RVS 1894-1908
 • Poletajev, Nikolai (1846-1888) RVK-RVS 1857-1867
 • Polistovski, Viktor (1850-1915) RVK-RVS 1863-1873
 • Poska, Aleksander (1881-) RVS 1897-1903
 • Poska, Jaan (1835-1882) RVK-RVS 1847-1853
 • Poska, Jaan (1866-1920) RVK-RVS 1877-1887
 • Poska, Mihhail (1860-1892) RVK-RVS 1871-1881
 • Poska, Nikolai (1868-1916) RVK-RVS 1879-1889
 • Poska, Paul (1871-1931) RVS 1887-1893
 • Prants, Kallinik (1843-1901) RVK-RVS 1853-1863
 • Prants, Nikolai (1845-1899) RVK-RVS 1857-1867
 • Preobraženski, Vassili (1843-1903) RVK-RVS u 1867
 • Pruss, Peeter (1870-) RVK-RVS 1882-1892
 • Pulst, Aleksander (1886-1964) RVK 1897-1899
 • Punšun, Aleksander (1869-) RVK 1881-1883-
 • Punšun, Andrei (1882-1955) RVK-RVS 1894-1906
 • Punšun, Nikolai (1868-1923) RVK-RVS 1880-1886
 • Punšun, Vladimir (1864-) RVK 1877-1880
 • Puusepp, Tadeus (1860-) RVK-RVS 1872-1882
 • Puusild, Johan (1886-1907) RVK-RVS 1898-1907
 • Põlluaas (Pelovas), Nikolai (1898-1972) RVK-RVS 1910-1918
 • Põlluaas (Pelovas, Põllupüü), Johannes (1891-1980) RVK-RVS 1903-1914
 • Põrk, Aleksander (1873-1933) RVK-RVS 1884-1894
 • Põrk, Mihkel (1862-1940) RVK-RVS 1874-1882
 • Pähkel, Peeter (1875-1948) RVK-RVS 1887-1897
 • Pärtel, Andres (1870-1939) RVK-RVS 1882-1892
 • Pätnitski, Aleksei (1874-) RVK-RVS 1884-1895
 • Päts, Konstantin (1874-1956) RVK-RVS 1887-1892
 • Päts, Nikolai (1871-1940) RVK-RVS 1884-1894

R

 • Ramm, Jegor (-1870) RVS 1861
 • Ramul, Andrei (1842-1926) RVK-RVS 1857-1869
 • Ramul, Konstantin (1879-1975) RVK-RVS 1891-1901
 • Ramul, Martin (1852-1919) RVK-RVS 1868-1878
 • Ramul, Peeter (1881-1931) RVK 1891-1892
 • Rand, Nikolai (1902-1939) RVK-RVS 1914-1918
 • Rast, Jaan (1896-) RVK-RVS 1906-1916
 • Rea, Aleksei (Alexei)(1856-1913) RVK 1868
 • Rea, Boris(1894-1977) RVK 1906-
 • Rea, Nikolai (1893-1943) RVK-RVS 1904-1913
 • Rehemaa, Juhan (Joann) (1859-1924) RVK-RVS 1872-1882
 • Rekk, Karl (Karp) (1887-1959) RVK-RVS 1899-1907
 • Riis, Jüri (Georgi, Jegor) (1843-1883) RVK-RVS 1855-1865
 • Rink, Eugraf (1873-) RVK-RVS 1885-1895
 • Ristkok, Andrei (1881-1950) RVK-RVS 1894-1900
 • Ristkok, Georg (1868-1919) RVK-RVS 1879-1889
 • Ristkok, Timofei (1877-) RVK-RVS 1889-1898
 • Ristkok, Vassili (1877-1942) RVK-RVS 1889-1899
 • Rost, Aleksander (1892-1944) RVK-RVS 1904-1914
 • Ruga, Jaan (Ivan) (1871-) RVK-RVS 1884-1894
 • Ruga, Karl (1880-1905) RVK-RVS 1892-1902
 • Rõuk, Theodor (1891-1940) RVK-RVS 1903-1911
 • Rängel, Aleksdander (1891-1985) RVK-RVS 1901-1909
 • Rängel, Hans (Anton) (1892-1927) RVK-RVS 1907-1917

S

 • Saar, Augustin (1888-1971) RVK-RVS 1899-1908
 • Saar, Peeter (1867-1943) RVK-RVS 1878-1888
 • Saarman, Kondrat (1876-1922) RVK-RVS 1888-1898
 • Samon, Paul (1883-1918) RVK-RVS 1895-1906
 • Samon, Tõnis (Dionissi) (1871-1950) RVK-RVS 1883-1894
 • Sapas (Sabas), Joann (Juhan) (1880-1950) RVK-RVS 1892-1902
 • Sarv, Jaan (1867-) RVK-RVS 1878-1888
 • Sass, Georg (1863-1887) RVK-RVS 1875-1885
 • Sass, Jaan (Ivan) (1884-1942) RVK-RVS 1895-1905
 • Sass, Mihkel (Mihhail) (1856-1923) RVK-RVS 1869-1879
 • Sass, Mihkel (Mihhail) (1890-1910) RVK-RVS 1904-1910
 • Sass, Nikolai (1889-1914) RVK-RVS 1900-1907
 • Savi, Konstantin (1894.1943) RVK 1905-1908
 • Savi, Konstantin (1870-1937) RVK-RVS 1882-1892
 • Sepp, Johann (1865-1933) RVK-RVS 1877-1887
 • Sepp, Paul (1874-1953) RVK-RVS 1885-1895
 • Sepp, Savva (1858-1938) RVK-RVS 1869-1879
 • Siimo, Aadam (1845-1917) RVK-RVS 1857-1969
 • Siimo, Nikolai (1875-1931) RVK-RVS 1887-
 • Siiton, Aleksander (1873-1902) RVK-RVS 1885-1895
 • Skromnov, Joann (1848-1915) RVS 1873
 • Skromnov, Leonid (1879-) RVK-RVS 1890-1900
 • Skromnov, Nikolai (1873-1930) RVK-RVS 1885-1895
 • Smirnov, Mihail (1854-1906) RVK-RVS -1873
 • Smirnov, Peeter (1871-1923) RVK-RVS 1882-1892
 • Soll, Johannes (1886-1981) RVK-RVS -1918
 • Soome, Andres (1834-1919) RVK-RVS 1847-1857
 • Suigusaar, Mihkel (Mihail) (1842-1916) RVK-RVS 1853-1863
 • Susi, Aleksander (1887-) RVK-RVS 1897-1907
 • Sõerd, Villem (Vassili) (1892-1949) RVK-RVS 1904-1912

Š

 • Šmidt, Vladimir (1890-) RVK-RVS 1902-1912
 • Šternfeldt, Nikolai (1890-1915) RVK-RVS 1900-1910

T

 • Taevere, Martin (Mart) (1879-1939) RVK-RVS 1892-1903
 • Talts, Nikolai (1890-1949) RVK-RVS 1902-1910
 • Talvak (Truusmann), Konstantin (1900-1978) RVK-RVS 1911-1918
 • Talvak (Truusmann), Theodor (1902-1978) RVK 1914-1917
 • Tamm, Aleksander (1858-1939) RVK-RVS 1869-1879
 • Tamm, Dionissi (1835-1898) RVK-RVS 1851-1861
 • Tamm, Leo (Lev) (1883-) RVK-RVS 1893-1903
 • Tamman, Johan (1878-1931) RVK-RVS 1890-1904
 • Tammistu (Russ), Vassili (1873-1955) RVK-RVS 1886-1895
 • Teiss, Johannes (1867-1941) RVK-RVS 1878-1888
 • Tepaks (Teppaks, Pavlov), Andrei (1842-1888) RVK-RVS 1855-1865
 • Teppo, Johan (1869-1949) RVK-RVS 1882-1892
 • Tiisik, Karp (1843-1922) RVK-RVS 1853-1863 http://vikipeedia.ee/Karp_Tiisik
 • Tints, Karp (Karl) (1890-1975) RVK-RVS 1902-1912
 • Tolvitski, Nikolai (1850-) RVK-RVS 1863-1873
 • Tomson, Aleksander (1884-) RVK-RVS 1896-1906
 • Tomson, Nikolai (1898-1972) RVK-RVS 1910-1918
 • Tooms, Anton (1895-1983) RVK-RVS 1908-1915
 • Toots, Georg (Jegor) (1835-1880) RVK-RVS 1847-1857
 • Troitski, Aleksander (1871-1947) RVK-RVS 1888-1892
 • Troitski, Feodor (1878-1945) RVK-RVS 1888-1896
 • Troitski, Vsevelod (1849-1907) RVK-RVS 1861-1871
 • Trusa, Aleksander (1886-1963) RVK-RVS 1897-1907
 • Truusmann, Jüri (1856-1930) RVK-RVS 1869-1879
 • Tseeba, Jaan (1881-1913) RVK-RVS 1893-1903
 • Tsvetikov, Joann (1873-1935) RVK-RVS 1884-1896
 • Tsvetikov, Konstantin (1865-) RVK-RVS 1877-1887
 • Tsvetikov, Nikolai (1848-1900) RVK-RVS 1855-1865
 • Tsvetkov, Aleksander (1861-1905) RVK-RVS 1872-1882
 • Tsvetkov, Nikolai (1855-1940) RVS 1878
 • Tšetõrkin, Pavel (1865-) RVK-RVS 1877-1887
 • Tšetõrkin, Peeter (1866-1910) RVK-RVS 1878-1886
 • Tõnisberg, Matvei (1867-1954) RVK-RVS 1879-1889
 • Tõnissoo (Tõnisson), Jakob(1891-) RVK-RVS 1903-1913
 • Tänav (Tänava), Andres (1843-1873) RVK-RVS 1855-1863
 • Tölp, Johan (1872-1939) RVK-RVS 1884-1894

U

 • Udaltsov, Peeter (1858-) RVK-RVS 1870-1880
 • Uesson, Anton (1878-) RVK-RVS 1891-1902
 • Uesson, Mihkel (1874-) RVK-RVS 1887-1897
 • Uusna, Mihail (1855-) RVK-RVS 1867-1877
 • Uusna, Mihkel (Mihhail) (1882-1943) RVK-RVS 1896-1904
 • Uusna, Vladimir (1880-) RVK-RVS 1895-1902

V

 • Vaher (Vahter), Feodor () RVK-RVS 1884-1894
 • Vares, Aleksander (1885-1913) RVK-RVS 1896-1906
 • Vares, Tõnis (1859-1925) RVK-RVS 1872-1882
 • Vares, Boris (1889-1915) RVK-RVS 1901-1909
 • Vassiljev, Aleksander (1851-1912) RVK-RVS 1865-1875
 • Veevo, Joann (1867-1920) RVK-RVS 1879-1889
 • Veevo, Nikolai (1897-1922) RVK-RVS 1908-1918
 • Venesaar, Konstantin (1901-1984) RVK 1914-1916
 • Venger, Kirill (1835-1887) RVK-RVS 1847-1857
 • Venger, Konstantin (1863-) RVK-RVS 1874-1883
 • Verhoustinski, Ellius (1878-1962) RVK-RVS 1890-1900
 • Verhoustinski, Paul (1844-1907) RVK-RVS 1859-1865
 • Verlok, Konstantin (1899- ) RVK 1911-1914-
 • Verlok, Vassili (1875-1917) RVK-RVS 1887-1897
 • Vestman, Nikolai (1898-1983) RVK-RVS 1911-191 2. kl
 • Vestman, Aleksander (1896-1941)
 • Viik, Georg (1873- ) RVK-RVS 1885-1895
 • Viik, Martin (1876-1934), RVK-RVS 1888-1898
 • Viilup, Aleksander (1891-) RVK-RVS 1903-1913
 • Viilup, Aleksander (1897-1980) RVK 1909-1913
 • Viires (Endrikson), Jakob (1875-1940) RVK 1887-1891, 4. kl
 • Viitkal, Peeter (1839-1882) RVK 1851-1856
 • Villa, Teodor (1891-) RVK-RVS 1903-1911. 4. kl
 • Vilnit, Joann (1896-) RVK-RVS 1908-1914, 2. kl
 • Vingissaar, Vladimir (1892-) RVK 1904-1905-
 • Vink, Kristofor (Kristjan) (1878-1972) RVK-RVS 1891-1901
 • Vinter, Jaan (1864-) RVK 1876-1880
 • Välbe, Aleksander (1889-1906) RVK-RVS 1901-1906
 • Välbe, Ivan (1893-1968) RVK-RVS 1906-1913
 • Välbe, Jüri (1881-1961) RVK-RVS 1893-1903
 • Välbe, Jüri (1882-1941) RVK-RVS 1894-1904
 • Välbe, Mihkel (1886-1970) RVK-RVS 1897-1907
 • Välbe, Tõnis (Dionissi) (1833-) RVK-RVS 1847-1854
 • Välbe, Tõnis (Dionissi) (1847-1906) RVK-RVS 1857-1869
 • Välbe, Vladimir (1876-) RVK-RVS 1888-1892
 • Värat, Aleksander (1858-1931) RVK-RVS 1871-1881

Ü

Viited

Kirjandus

 • Raudsepp, Anu. Riia Vaimulik Seminar 1846-1918. Tartu 1998, 158 lk