Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Sáros County of the Kingdom of Hungary

Project Tags

Sáros (-Hungarian, Slovak: Šariš, Latin: comitatus Sarossiensis, German: Scharosch) was an administrative county (comitatus) of the Kingdom of Hungary. Its territory is now in northeastern Slovakia. Today, Šariš is only an informal designation of the corresponding territory.

Sáros county shared borders with the Austrian crownland Galicia and the Hungarian counties Szepes (Spiš), Abaúj-Torna (Abov-Turňa) and Zemplén (Zemplín). It was situated between the Levoča Hills (i.e., Spiš), Košice and Svidník. The river Torysa flowed through the county. Its area was 3,652 km² around 1910.

The capital of Sáros county was Sáros Castle. After various other towns, since 1647 the capital has been Prešov (Hungarian: Eperjes).

Šariš county was created before the 13th century from the comitatus Novi Castri (named after Novum Castrum, today Abaújvár), which also included the later counties Abov and Heves.

In the aftermath of World War I, most of Sáros county became part of newly formed Czechoslovakia, as recognized by the concerned states in the 1920 Treaty of Trianon. During World War II, when Czechoslovakia was divided, Šariš became part of the First Slovak Republic. Since 1993, Šariš has been part of Slovakia, located in the Prešov Region. Historically a prosperous region, it is nowadays relatively poor.

In 1900, the county had a population of 174,470 people and was composed of the following linguistic communities:[1]

  Slovak: 115,141 (66.0%)
  Ruthenian: 33,988 (19.5%)
  Hungarian: 10,926 (6.3%)
  German: 10,886 (6.2%)
  Croatian: 63 (0.0%)
  Romanian: 33 (0.0%)
  Serbian: 5 (0.0%)
  Other or unknown: 3,428 (2.0%)

According to the census of 1900, the county was composed of the following religious communities:[2]

Total:

  Roman Catholic: 93,753 (53.8%)
  Greek Catholic: 53,434 (30.6%)
  Lutheran: 14,494 (8.3%)
  Jewish: 12,262 (7.0%)
  Calvinist: 487 (0.3%)
  Greek Orthodox: 28 (0.0%)
  Unitarian: 6 (0.0%)
  Other or unknown: 6 (0.0%)

In the early 20th century, the subdivisions of Sáros county were: Districts (járás) Capital Bártfa Bártfa, SK Bardejov Eperjes Eperjes, SK Prešov Felsővízköz Felsővízköz, SK Svidník Girált Girált, SK Giraltovce Héthárs Héthárs, SK Lipany Kisszeben Kisszeben, SK Sabinov Lemes Lemes, SK Lemešany Urban districts (rendezett tanácsú város) Bártfa, SK Bardejov Eperjes, SK Prešov Kisszeben, SK Sabinov

H

Sáros vármegye (latinul comitatus Sarossiensis, szlovákul Šarišská župa, régiesebben stolica) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. Területe jelenleg Szlovákia része.

A vármegye területe nagyrészt hegység. Fontos folyóinak, a Hernádnak, a Tarcának a völgyében találhatóak csak szűk síkságok. Hegycsoportjai a Kárpátok északi hegycsoportjaihoz tartoznak. Északról Galícia, keletről Zemplén vármegye, délről Abaúj-Torna vármegye, nyugatról pedig Szepes vármegye határolta.

Sáros vármegye előzménye a 12. században létrejött sárosi erdőispánság volt, majd Újvár vármegye része lett. Sáros vármegye a 13. században alakult ki, mint önálló nemesi vármegye.[1]

A 17-18. század fordulóján II. Rákóczi Ferenc volt a megye főispánja, akinek ez volt az első fontos köztisztsége, s a szabadságharc bukása után a Sáros grófja álnevet használta bujdosásának kezdetén.

1918-tól Csehszlovákia része. Az első bécsi döntéssel egyetlen települése, Kavocsán került Magyarország fennhatósága alá, a község 1945-ig Abaúj-Torna vármegye része lett. Sáros vármegye többi települése a második világháború alatt a történelemben akkor először független Szlovákia része volt.

1996 óta legnagyobb része az Eperjesi kerülethez, néhány déli községe pedig a Kassai kerülethez tartozik.

A vármegye összlakossága 1910-ben 174 600 személy volt, ebből:

  101 855 (60%) szlovák
  38 500 (22%) ruszin
  18 088 (10%) magyar
  9447 (8%) német

A vármegye 1910-ben hét járásra volt felosztva:

  Bártfai járás, székhelye Bártfa
  Eperjesi járás, székhelye Eperjes
  Felsővízközi járás, székhelye Felsővízköz
  Girálti járás, székhelye Girált
  Héthársi járás, székhelye Héthárs
  Kisszebeni járás, székhelye Kisszeben
  Lemesi járás, székhelye Lemes

A megyéhez három rendezett tanácsú város is tartozott:

  Bártfa
  Eperjes
  Kisszeben