Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Slovenski pisatelji / Slovenian writers

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Janez Trdina (1830 - 1905)
  Slovenska biografija: pisatelj, narodopisec in zgodovinar P Frančiška Voljšak Ljubljana Marijino Oznanjenje 29 okt 1859: P Uršula Grohar (vdova Jerman) 25 maj 1882: Suhor: gl. Novo mesto - Kapi...
 • Miran Jarc (1900 - 1942)
 • Renata Salecl
  Salecl (born 1962) is a Slovene philosopher, sociologist and legal theorist. She is a senior researcher at the Institute of Criminology, Faculty of Law at the University of Ljubljana, and holds a profe...
 • Slavoj Žižek
  Slavoj Žižek (born 21 March 1949) is a Slovenian continental philosopher. He is a senior researcher at the Institute for Sociology and Philosophy at the University of Ljubljana, Global Distinguished Pr...
 • Berta Bojetu Boeta (1946 - 1997)

Celovit pregled slovenskih pisateljev (vir Wikipedia)

http://pslk.zrc-sazu.si/sl/literarni-atlas-ljubljane/

A

 • Jože Abram (1875–1938)
 • Vera Albreht (1895–1971)
 • Bernard Ambrožič (1892–1973)
 • Jože Ambrožič (1884–1923)
 • Jernej Andrejka (1850–1926)
 • Rudolf Andrejka (1880–1948)
 • Andraž Arko (1977–)
 • Vojko Arko (1920–2000)
 • Ivan Artač (1921–2005)
 • Imre Augustič (1837–1879)

B

 • Jožef Bagari (1840–1919)
 • Miháo Bakoš (1742–1803)
 • Števan Baler (1760–1835)
 • Irena Barber (1939–2006)
 • Miháo Barla (1778–1824)
 • Igor Bizjan (1958–)
 • Vladimir Bartol (1903–1967)
 • Jernej Basar (1683–1738)
 • Ivan Baša (1875–1931)
 • Jožef Baša Miroslav (1894–1916)
 • Vinko Beličič (1913–1999)
 • Lajos Bence (1956–)
 • Louis Beniger (1894–1979)
 • Aleš Berger (1946–)
 • Franc Berke (1764–1840)
 • Ivan Berke (1814–1908)
 • France Bevk (1890–1970)
 • Andrej Blatnik (1963–)
 • France Blatnik (1899–1977)
 • Franček Bohanec (1923–)
 • Peter Bohinjec (1864–1919)
 • Berta Bojetu (1946–1997)
 • Matej Bor (Vladimir Pavšič) (1913–1993)
 • Rado Bordon (1915–1992)
 • Silvija Borovnik (1960–)
 • Jožef Borovnjak (1826–1909)
 • Bojan Bizjak (1959 -)
 • Peter Božič (1932–2009)
 • Julija Bračič (1913-1994)
 • Ivan Bratko (1914–)
 • Igor Bratož (1960–)
 • Matej Brence (1856-1887)
 • Kristina Brenk (1911–2009)
 • Natalija Brumen (1974–)
 • Andrej Brvar (1945–)
 • Andrej Budal (1889–1972)
 • Elza Budau (1941–)
 • Ivan Bukovinski (1886–1957)
 • Jožef Burger (1800–1870)
 • Frank Bükvič (1923–1995)
 • Peter Butkovič (1888–1953))

C

 • Stanko Cajnkar (1900–1977)
 • Ivan Cankar (1876–1918)
 • Izidor Cankar (1886–1958
 • Andrej Capuder (1942–)
 • Alojzij Carli (1846–1891)
 • Fran Celestin (1843–1895)
 • Ludvik Ceglar (1917–1989
 • Angelo Cerkvenik (1894–1981)
 • Janez Cigler (1792–1869)
 • Juri Cipot (1793/94–1834)
 • Rudolf Cipot (1825–1901)
 • Valentin Cundrič (1938–)
 • Matjaž Chvatal (1960-)

Č

 • Ivanka Čadež (1938-)
 • Ivan Čampa (1914–1942)
 • Jože Čampa (1893–1989)
 • Janez Čandek (1581–1624)
 • Dušan Čater (1968-)
 • Aleš Čar (1971–)
 • Albin Čebular (1900–1952)
 • Darka Čeh (1949–)
 • Anica Černej (1900–1944)
 • Frank Česen (1890–1983)

D

 • Josip Daneš (1883–1954)
 • Dane Debič (1927–)
 • Peter Dajnko (1787–1873)
 • Jurij Dalmatin (okoli 1547–1589)
 • Aleš Debeljak (1961-)
 • Janez Debevec (1758–1821)
 • Jože Debevec (1867–1938)
 • Milan Dekleva (1946–)
 • Avgust Demšar
 • Fran Detela (1850–1926)
 • Lev Detela (1939–)
 • Dušan Dim (1972–)
 • Jaro Dolar (1911–1999)
 • Ivan Dolenc (1927–2006)
 • Mate Dolenc (1945–)
 • Hinko Dolenec (1838–1908)
 • Julia Doria
 • Alojz Dravec (1866–1915)
 • Ciril Drekonja (1896–1944)
 • Drago Druškovič (psevdonim Rok Arih) (1920–2009)
 • Jože Dular (1915–2000)

E

 • Fran Erjavec (1834–1887)

F

 • Franc Fabinc (1881–1923)
 • Jože Felc (1958–2010)
 • Janko Ferk (1958–)
 • Emil Filipčič (1951–)
 • France Filipič (1919–2009)
 • Fran Saleški Finžgar (1871–1962)
 • Bogo Flander, psevdonim Klusov Joža (1918–1944)
 • Božidar Flegerič
 • Evald Flisar (1945–)
 • Janoš Flisar (1856–1947)
 • France Forstnerič (1933–2007)
 • Franjo Frančič (1958–)
 • Ervin Fritz (1940–)
 • Marinka Fritz Kunc (1942–)
 • Jasna Furlan (1988–)

G

 • Nada Gaborovič (1924–2006)
 • Josip Gabrovšek (1867-1894)
 • Andrej Gabršček (1864–1938)
 • Vladimir Gajšek (1946–)
 • Engelbert Gangl (1873–1950)
 • Alojz Gašpar (1848–1919)
 • Karel Gašpar
 • Herman Germ (1931–)
 • Fran Gestrin (1865–1893)
 • Juri Gjurgovitš
 • Polona Glavan (1974–)
 • Goran Gluvić (1957–)
 • Ferdo Godina (1912–1994)
 • Matjaž Godina (1768–1835)
 • Cvetko Golar (1879–1965)
 • Alenka Goljevšček Kermauner (1933–)
 • Berta Golob (1932–)
 • Rudolf Golouh (1887–1982)
 • Fran Govekar (1871–1949)
 • Karel Grabeljšek (1906–1985)
 • Branko Gradišnik (1951–)
 • Janez Gradišnik (1917–2009)
 • Niko Grafenauer (1940–)
 • Drago Grah (1937–1980)
 • Jože Grdina (1892–1974)
 • Slavko Grum (1901–1949)
 • Anastasius Grün (1806–1876)
 • Franc Gumilar (1880–1972)
 • Ožbalt Gutsman (1725–1790)

H

 • Vladimir Habjan (1957-)
 • Vlado Habjan (1919–2003)
 • Matevž Hace (1910–1979)
 • Maja Haderlap (1961–)
 • Krista Hafner (1893–1969)
 • Fabjan Hafner (1964–)
 • Peter Handke (1942–)
 • Milka Hartman (1902–1999)
 • Herman Koroški (Herman de Carinthia) (okoli 1100–1160)
 • Ivanka Hergold (1943–)
 • Peter Hicinger (1812–1867)
 • Andrej Hieng (1925–2000)
 • Jožef Hirnök
 • Katarina Munda–Hirnök
 • Zoran Hočevar (1944–)
 • Branko Hofman (1929–1991)
 • Karel Holec (1969–)
 • Andraš Horvat (18. stoletje–19. stoletje)
 • Oskar Hudales (1905–1968)
 • Jože Hudeček (1937–2011)
 • Marko Hudnik (1931–)

I

 • Theodor Illek (1984–)
 • Alojz Ihan (1961–)
 • Anton Ingolič (1907–1992)
 • Andrej Inkret (1943–)
 • Franc Ivanoci (1857–1913)
 • Andrej Ivanuša (1958–)

J

 • Fran Jaklič (1868–1937)
 • Gitica Jakopin (1928–)
 • Janez Jalen (1891–1966)
 • Ivan Jan (1921–2007)
 • Drago Jančar (1948–)
 • Gustav Januš (1939–)
 • Jurij Japelj (1744–1807)
 • Miran Jarc (1900–1942)
 • Mirko Javornik (1909–1986)
 • Jože Javoršek (1920–1990) (pravo ime Jože Brejc)
 • Dušan Jelinčič (1953–)
 • Simon Jenko (1835–1869)
 • Vida Jeraj (1875–1932)
 • Luka Jeran (1818–1896)
 • Zoran Jerin (1925–2005)
 • Marjetka Jeršek
 • Milan Jesih (1950–)
 • Angela Gelč Jontez (1906–1973)
 • Ivan Jontez (1902–1979)
 • Dušan Jovanović (1939–)
 • Branka Jurca (1914–1999)
 • Ruda Jurčec (1905–1975)
 • Josip Jurčič (1844–1881)
 • Edelman Jurinčič (1952–)

K

 • Janko Kač (1891–1952)
 • Mija Kalan (1927-)
 • Mara Kalan (1934-)
 • Uroš Kalčič (1951)
 • Janez Kajzer (1938–)
 • Marjeta Novak-Kajzer (1951–)
 • Varja Kališnik
 • Ignac Kamenik (1926–)
 • Janoš Kardoš (1801–1873)
 • Alma Maksimiljana Karlin (1889–1950)
 • Jože Kastelic (1913–2003)
 • Vladimir Kavčič (1932–)
 • Irena Kazazić (1972–)
 • Damjana Kenda Hussu
 • Taras Kermauner (1930–2008)
 • Janko Kersnik (1852–1897)
 • Frank Kerže (1876–1961)
 • Milan Kleč (1954–)
 • Jožef Klekl (1874–1948)
 • Jožef Klekl (1879–1936)
 • Miha Klinar (1922–1983)
 • Matjaž Kmecl (1934–)
 • Zlata Kopač Medic
 • Špela Kuclar (1972–)
 • Marija Kmet (1891–1974)
 • Andrew Kobal (1899–1988)
 • Aleksij Kobal (1962–)
 • Darinka Kobal(1946–)
 • Edvard Kocbek (1904–1981)
 • Fran Kocbek (1863–1930)
 • Matjaž Kocbek (1946–2013)
 • Stanko Kociper (1917–1998)
 • Anton Kocjančič (1884–1962)
 • Anton Koder (1851–1918)
 • Tatjana Kokalj (1956–)
 • Andrej Kokot (1936–)
 • Marjan Kolar (1933–)
 • Peter Kolar (1855–1908)
 • Jana Kolarič (1954–)
 • Franc Kolenc (1908–?)
 • Karolina Kolmanič (1930–)
 • Mihael Kološa
 • Peter Kolšek (1951–)
 • Ignac Koprivec (1907–1980)
 • Gregor Koritnik (1886–1967)
 • Anton Kosi (1864–1945)
 • Ciril Kosmač (1910–1980)
 • Josip Kostanjevec (1864–1934)
 • Jožef Košič (1788–1867)
 • Niko Košir (1919–)
 • Miran Košuta (1960–)
 • Miroslav Košuta (1936–)
 • Polonca Kovač (1937–)
 • Tita Kovač (1930–)
 • Jani Kovačič (1953–)
 • Števan Kovatš (1866–1945)
 • Lojze Kovačič (1928–2004)
 • Vladimir Kovačič (1953–)
 • Kajetan Kovič (1931–)
 • Ferdo Kozak (1894–1957)
 • Juš Kozak (1892–1964)
 • Primož Kozak (1929–1981)
 • France Kozar (1904–1944)
 • Lojze Kozar (1910–1999)
 • Karel Krajcar (1936–)
 • Vladimir Kralj (1901–1969)
 • Željko Kozinc (1939–) (psevdonim Peter Malik)
 • Alojz Kraigher (1877–1959)
 • Nada Kraigher (1911–2000)
 • Marijan Kramberger (1938–)
 • Jože Kranjc (1904–1966)
 • Miško Kranjec (1908–1983)
 • Marko Kravos (1943–)
 • Bratko Kreft (1905–1996)
 • Janez Evangelist Krek (1865–1917)
 • Sebastijan Krelj (1538–1567)
 • Anton Krempl (1790–1844)
 • Ivanka Kremžar (1887–1954)
 • Marko Kremžar (1928–)
 • Rudolf Kresal (1905–1975)
 • Etbin Kristan (1867–1975)
 • Jože Krivec (1916–1991)
 • Lovro Kuhar (Prežihov Voranc) (1893–1950)
 • Mirko Kuhel (1904–1958)
 • Filip Kumbatovič Kalan (1910-1989)
 • Mirko Kunčič (1899–1984)
 • France Kunstelj (1914–1945)
 • Tone Kuntner (1943–)
 • Benedikt Kuripečič (ok. 1490–?)
 • Floriš Kühar (1893–1943)
 • Janoš Kühar (1901–1987)
 • Števan Kühar z Bratonec (1882–1915)
 • Števan Kühar z Gradišča (1887–1922)
 • Števan Kühar z Markišavec (1890–1963)
 • Mikloš Küzmič (1737–1804)
 • Števan Küzmič (1723–1779)
 • Zofka Kveder (1878–1926)

L

 • Ivan Lah (1881–1938)
 • Feri Lainšček (1959–)
 • Evgen Lampe (1874–1918)
 • Frančišek Lampe (1859–1900)
 • Janez Langerholz (1880-1948)
 • Janko Lavrin (1887–1986)
 • Josip Lavtižar (1851–1943)
 • Mirko Lenaršič (1882–1966)
 • Fran Levstik (1831–1887)
 • Vladimir Levstik (1886–1957)
 • Anton Leskovec (1891–1930)
 • Mirana Likar Bajželj (1961–)
 • Anton Tomaž Linhart (1756–1795)
 • Milan Lipovec (1912–1997)
 • Florjan Lipuš (1937–)
 • Manica Lobnik (1927–1974)
 • Danilo Lokar (1892–1989)
 • Jakob Lorber (1800–1864)
 • Joža Lovrenčič (1890–1952)
 • Evgen Lovšin (1895–1987)
 • Adam Lutar
 • Gregor Lutar
 • Miháo Lutar (umrl po letu 1651)
 • Mikloš Lutar
 • Pavel Lutar
 • Pavel Lužan (1946–)
 • Števan Lülik (?–1847)
 • Milan Petek Levokov (1960–)

M

 • Bogomir Magajna (1904–1963)
 • France Magajna (1895–1971)
 • Anton Mahnič (1850–1920)
 • Matija Majar (1809–1892)
 • Stanko Majcen (1888–1970)
 • Gregor Majdič (1967–)
 • Svetlana Makarovič (1939–)
 • Vitan Mal (1946–)
 • Franc Malavašič (1818–1863)
 • Ivan Malavašič (1927–)
 • Mimi Malenšek (1919–)
 • Matija Malešič (1891–1940)
 • Miroslav Malovrh (1861–1922)
 • Valentin Mandelc (1837–1872)
 • Marjan Marinc (1921–1990)
 • Katarina Marinčič (1968-)
 • Marjan Marinšek (1941-2011)
 • Fran Maselj - Podlimbarski (1852–1917)
 • Ivan Matičič (1887–1979)
 • Nada Matičič (1922–2004)
 • Neža Maurer (1930–)
 • Karel Mauser (1918–1977)
 • Miha Mazzini (1961–)
 • Andrej Medved (1947–)
 • Pavel Medvešček (1933–)
 • Danica Melihar Lovrečič (1911–2005)
 • Janez Menart (1929–2004)
 • Janez Mencinger (1838–1912)
 • Ace Mermolja (1951–)
 • Janko Messner (1921–2011)
 • Ivanka Mestnik (1934–)
 • Ksaver Meško (1874–1964)
 • Dušan Mevlja (1920–2008)
 • Mira Mihelič (1912–1985)
 • Miloš Mikeln (1930–)
 • Branko Miklavc (1922–2011)
 • Fran Milčinski (1867–1932)
 • Frane Milčinski - Ježek (1914–1988)
 • Jana Milčinski (Katarina Jarc) (1920-2007)
 • Fortunant Mikuletič (1886–1965)
 • Ivan Minatti (1924–)
 • Frank Mlakar (1913–1967)
 • Janko Mlakar (1874–1953)
 • John Modic (1922–)
 • Milena Mohorič (1905–1972)
 • Mary Molek (1909–1982)
 • Jože Moškrič (1902–1943)
 • Marjana Moškrič (1958–)
 • Vinko Möderndorfer (1958–)
 • Ivan Mrak (1906–1986)
 • Ludvik Mrzel (1904–1971
 • Francek Mukič (1952–)
 • Marija Kozar Mukič (1952–)
 • Rado Murnik (1870-1932)

N

 • Marica Nadlišek-Bartol (1867–1940)
 • Bogdan Novak (1944–)
 • Boris A. Novak (1953–)
 • Franc Novak s Tešanovec (1791–1836)
 • Lojze Novak
 • Marjeta Novak (1951–)
 • Zvonko Novak (1882–1953)
 • Lela B. Njatin (1963–)
 • Anton Novačan (1887–1951)
 • France Novšak (1916–1991)
 • Tomo Novosel (1989–)

O

 • Vasja Ocvirk (1920–1985)
 • Josip Ogrinec (1844–1879)
 • Iztok Osojnik (1951–)
 • Franc Ošlai (1883–1932)
 • Vinko Ošlak (1947–)
 • Jelka Ovaska (1947–)
 • Joško Oven (1890–1947)
 • Irma Ožbalt (1926–)

P

 • Miha Frančišek Paglovec (1679–1759)
 • Josip Pagliaruzzi (1859–1885)
 • Boris Pahor (1913–)
 • Jože Pahor (1888–1964)
 • Pavlina Pajk (1854–1901)
 • France Papež (1924–)
 • Tone Partljič (1940–)
 • Avgust Pavel (1886–1946)
 • Irena Pavlič (1934–)
 • Rudolf Pečjak (1891−1940)
 • Vid Pečjak (1929–)
 • Vanja Pegan (1967–)
 • Franc Henrik Penn (1838–1918)
 • Tone Perčič (1954–)
 • Saša Pergar
 • Franc Pernišek (1907–)
 • Ela Peroci (1922–2001)
 • Damjan Perme
 • Mateja Perpar (1974–)
 • Ivan Perša (1861–1935)
 • Tone Peršak (1947–)
 • Aleksander Peršolja
 • Rajko Perušek (1854–1917)
 • Luiza Pesjak (1828–1898)
 • Žarko Petan (1929–)
 • Jože Peternelj (1927-)
 • Metod Pevec (1958–)
 • France Pibernik (1928–)
 • Zlatka Pirnat-Cognard (1912–)
 • Zora Piščanc (1912–1989)
 • Jan Plestenjak (pisatelj) (1899–1947)
 • Stane Pleško (1923–)
 • Josip Podmilšak (psevdonim Andrejčkov Jože) (1845–1874)
 • Tone Polda (1917–1945)
 • Denis Poniž (1948–)
 • Rok Poles (1973–)
 • Jure Potokar
 • Ivan Potrč (1931–1993)
 • Aleksij Pregarc (1936–)
 • Ivan Pregelj (1883–1960)
 • Sebastijan Pregelj (1970–)
 • Slavko Pregl (1945–)
 • Ljuba Prenner (1906–1977)
 • Bert Pribac (1933–)
 • Marjan Pungartnik (1948–)
 • Ivan Pucelj (1977–1945)
 • Milan Pugelj (1883–1929)
 • Helena Puhar (1929–1968)
 • Frane Puntar (1936–)
 • Jožef Pustai (1864–1934)
 • Ludvik Puš (1896–1989)

R

 • Judita Rajnar
 • Vendel Ratkovič (1834–1907)
 • Davorin Ravljen (1898–1965)
 • Matevž Ravnikar (1776–1845)
 • Vili Ravnjak
 • Nežka Raztresen
 • Radivoj Rehar (1894–1969)
 • Alojz Rebula (1924–)
 • Maksimilijan Redeskini (1740–1814)
 • Izidor Rejc (1936–)
 • Alojzij Remec (1886–1952)
 • Miha Remec (1928–)
 • Ivan Ribič (1920–1982)
 • Josip Ribičič (1886–1969)
 • Ivan Rob
 • Anton-Zvonko Robar
 • Jože Rode (1936–)
 • Janko Rogelj (1895–1974)
 • Pavla Rovan
 • Andrej Rot (1953–)
 • Gregor Rozman (1974–)
 • Smiljan Rozman (1927–2007)
 • Marjan Rožanc (1930–1990 )
 • Branko Rudolf (1904–1987)
 • Franček Rudolf (1944–)
 • Aldo Rupel (1941–)
 • Dimitrij Rupel (1946–)
 • Miran Rustja (1957–)

S

 • Jakob Sabar (1802/03–1863)
 • Jožef Sakovič (1874–1930)
 • Anej Sam (1947–)
 • Smiljan Samec (1912–1995)
 • Bojan Schwentner (1957–)
 • Tone Seliškar (1900–1969)
 • Števan Selmar (1820–1877)
 • Miháo Sever Vaneča (1699–1750)
 • Sonja Sever (1900–1995)
 • Števan Sijarto (1765–1833)
 • Zorko Simčič (1921–)
 • Barbara Simoniti (1963–)
 • Sandi Sitar (1937–)
 • Ivan Sivec (1949-)
 • Adam Skalar (?–1658)
 • Jakob Sket (1852–1912)
 • Andrej Skubic (1967–)
 • Miroslav Slana (1949–)
 • Julij Slapšak (1874–1951)
 • Janoš Slepec (1872–1936)
 • Franc Valentin Slemenik (1843–1871)
 • Jožef Smej (1922–)
 • Števan Smodiš (1758–1799)
 • Dominik Smole (1929–1992)
 • Breda Smolnikar (1941 - )
 • Jože Snoj (1934–)
 • Ladislav Sobotin (18. stoletje)
 • France Sodja (1914–)
 • Jasna Branka Staman (1961–)
 • Karl Starc (1920–1944)
 • Josip Stare (1842–1907)
 • Anton Stražar (1895–1959)
 • Janez Strehovec (1950–)
 • Josip Stritar (1836–1923)
 • Gregor Strniša (1930–1987)
 • Gustav Strniša (1887–1970)
 • Ahacij Stržinar (1676–1741)
 • Jana Stržinar (1963–)
 • Leopold Suhodolčan (1928–1980)
 • Luka Svetec (1826–1921)
 • Mihael Svetec
 • Ivo Svetina (1948–)
 • Tone Svetina (1925–1998)

Š

 • Tomaž Šalamun (1941–)
 • Ivan Šašelj (1859–1944)
 • Fran Šbül (1825–1864)
 • Milan Šega (1915–1998)
 • Rudi Šeligo (1935–2004)
 • Igor Šentjurc (1927–1996)
 • Tone Šifrer (1911–1942)
 • Gustav Šilih (1893–1961)
 • Damijan Šinigoj
 • Avgust Šinkovec - Črtomir (1914–1983)
 • Karel Širok (1889–1942)
 • Igor Škamperle (1962–)
 • Tone Škarja (1937–)
 • Matija Škerbec (1886–1963)
 • Stanislav Škrabec (1844–1918)
 • Polona Škrinjar
 • Jože Šmit (1922–2004)
 • Makso Šnuderl (1895–1979)
 • Ivo Šorli (1877–1958)
 • Branko Šömen (1936–)
 • Jakob Špicar (1884–1970)
 • Katja Špur (1908–1991)
 • Anton Števanec (1861–1921)
 • Bina Štampe Žmavc (1951–)
 • Jaka Štoka (1867–1922)
 • Jože Štucin (1955–)
 • Klavdija Šumrada
 • Andrej Šuster (1768–1825)
 • Aleksa Šušulić
 • Marko Švabič (1949–1993)
 • Janez Švajncer (1920–2007)
 • Janez J. Švajncer (1948–)
 • Jurij Švajncer (1988–)
 • Brina Švigelj-Mérat (1954–)

T

 • Franc Talanji (1883–1959)
 • Anton Tanc (1887–1947)
 • Veno Taufer (1933–)
 • Ivan Tavčar (1851–1923)
 • Josip Tavčar (1920–1989)
 • Zora Tavčar (1928–)
 • Franc Temlin (17. stoletje–?)
 • Anton Terbovec (1882–1962)
 • Aleksander Terplan (1816—1858)
 • Jože Tomažič (1906–1970)
 • Marjan Tomšič (1939—)
 • Igor Torkar (Boris Fakin) (1913–2004)
 • Janez Trdina (1830–1905)
 • Vinko Trinkaus (1927–)
 • Davorin Trstenjak (1817–1890)
 • Primož Trubar (1508–1586)
 • Jurij Matej Trunk (1870–1973)
 • Ivan Tul (1877–1959)
 • Janž Tulščak (?–1594)
 • Lavoslava Turk (1895–1979)
 • Metod Turnšek (1909–1979)
 • Ivan Tušek (1835–1877)

U

V

 • Bazilij Valentin (1924–1997)
 • Josip Vandot (1884–1944)
 • Ilka Vašte (1891–1967)
 • Narte Velikonja (1891–1945)
 • Sergej Verč
 • Janez Vidmajer
 • Janja Vidmar (1962–)
 • Josip Vidmar (1895–1992)
 • Milan Vidmar (1885–1962)
 • Maja Vidmar
 • Jernej Vilfan
 • Milan Vincetič
 • Jani Virk (1962–)
 • Urban Vovk (1971–)
 • Tomaž Vrabič (1954–)
 • Saša Vrandečič (1975–)
 • Božo Vodušek (1905–1978)
 • Goran Vojnović (1980–)
 • Mitja Vošnjak (1923–2003)
 • Zlata Vokač (1926–1995)
 • Jože Volarič (1932–)
 • Zlata Volarič (1930–2008)
 • Lucijan Vuga
 • Saša Vuga (1930–)
 • France Vurnik (1934–)

W

Z

 • Mihael Zagajšek (1739–1827)
 • Cvetko Zagorski (1916–2006)
 • Dane Zajc (1929–2005)
 • Lenart Zajc
 • Zlatko Zajc
 • Kazimir Zakrajšek (1878–1958)
 • Fran Zbašnik (1855–1935)
 • Pavle Zidar (Zdravko Slamnik) (1932–1992)
 • Ciril Zlobec (1925–)
 • Jaša Zlobec (1951–2011)
 • Ivan Zorec (1880–1952)
 • Ivo Zorman (1926–2009)
 • Božo Zuanella (1941–)
 • Dim Zupan (1946–)
 • John Zupan (1875–1950)
 • Vitomil Zupan (1914–1987)
 • Tomo Zupan (1839–1937)
 • Lojze Zupanc (1906–1973)
 • Beno Zupančič (1925–1980)
 • Jacob Zupančič (1895–1980)
 • Katka Zupančič (1889–1967)
 • Mirko Zupančič (1925–)

Ž

 • Lojze Jože Žabkar (1910–1983)
 • Vlado Žabot (1958–)
 • Janez Žagar (1903–1972)
 • Zdenka Žebre (1920–)
 • Matija Žegar (prva pol. 18. stoletja–?)
 • Števan Žemlič (1840–1891)
 • Jožef Žemlja (1805–1843)
 • Irena Žerjal (1940–)
 • Branimir Žganjer (1919–1999)
 • Darko Žlebnik (1951–)
 • Benjamin Žnidaršič (1959–)
 • Fran Žnideršič
 • Oton Župančič (1878–1949)
 • Bina Štampe-Žmavc (1951–)
 • Vilmoš Županek (1897–1978)
 • Branko Žužek (1921–2001)

Vir

http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_slovenskih_pisateljev