Projects » South Africa - The Dorsland Trek » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Jacobus Myburgh, b2c5 MP (bef.1723 - 1779)

Baptism record: Witnesses Willem and Engela van As c5 Jacobus » Stellenbosch 19.12.1723, boer Swartland x 20.2.1747 Catharina OLIVIER » 25.3.1731 d.v. Gerrit Olivier en Maria Magdalena van der Westhuizen

12/26/2009 8/21/2017

Hermanus Philippus Grobler, b6c2d6e8 MP (1829 - 1918)

"Manie"

Hermanus Philippus Grobler [Manie] (*11.01.1829) (≈06.04.1829 Cradock) Hermanus het as jongseun die Slag van Bloedrivier oorleef. Hy was lid van die Transvaalse Volksraad en het aan die oorlog teen die...

9/25/2011 5/28/2017

Cecilia Johanna Vorster MP (c.1872 - bef.1918)

Updated from MyHeritage Family Trees via father Johannes Hermanus Steyn by SmartCopy : Apr 27 2015, 18:50:37 UTC

4/27/2015 6/25/2015

Updated from MyHeritage Family Trees via wife Cecilia Johanna Voster (born Steyn) by SmartCopy : Jun 25 2015, 6:56:00 UTC

8/20/2014 6/25/2015

Hermanus Johannes Steyn MP (1880 - 1949)

Hermanus Johannes Steyn x (13 Feb 1900 Luimbale, Mombolo) Johanna Magdalena (Elizabeth) de Villiers: 1. Johannes Hermanus *4.7.1903 ? =21.1.1906 Hanha(Angola) Geref Kerk Twee kinders is saam gedoop ...

4/2/2012 4/7/2015

10/15/2012 12/30/2014

Tydens die DorslandtreK, op 31 Augustus of 1 September 1878, het die huweliksbevestiging van JOHANNES JOCHEMUS (Hans) DU TOIT en die 18-jarige weduwee HEILETJE LEVINA ETRESIA DU PLESSIS (GEBORE VAN WYK...

6/8/2014 12/30/2014

Gerhardus Johannes du Toit, b1c6d10e2f1g9 MP (bef.1856 - 1932)

"Gert jr"

Gaan op die Dorslandtrek. Kom in 1880 met die skip van Walvisbaai af terug Kaapstad toe om weer Transvaal te vestig.. Sy seun Johannes Jochemus is in 1895 in Humpata gedoop. Sy seun Cornelis Johannes i...

10/27/2013 12/30/2014

6/8/2014 12/30/2014

6/8/2014 12/30/2014

6/8/2014 12/30/2014

6/8/2014 12/30/2014

Volgens sy vader Roelof Petrus du Toit se sterftekennis in 1880, verskyn die volgende kinders as erfgename wat hul oorlede vader Gerhardus Johannes se porsie erf - Hester Catharina Wilhelmina gebore 7 ...

10/28/2013 12/30/2014

Theunis Christiaan de Klerk, f7g1 SWASV MP (1868 - 1957)

"b4c1d8e6f7g1"

7/30/2013 8/22/2014

Roelof Petrus du Toit, b1c6d10e2f1g7 MP (1852 - 1887)

"Roelf"

Roelof du Toit is vermoor in Mei 1887. Sy weduwee (Maria Elizabeth van der Walt) se angswekkende verhaal kan gelees word onder haar profiel. Ek haal aan uit Gustav Preller se boek: Voortrekkers in Su...

8/26/2013 6/12/2014

Maria Elizabeth van der Walt MP (1855 - 1931)

"Bettie"

English below Die volgende verhaal is deur die geslagte oorgedra. Maria Elizabeth (Bettie) het die verhaal van haar angswekkende wedervaringe, oorvertel aan haar kinders en skoondogter (my ouma) - Li...

4/21/2011 6/12/2014

Aletta Catharina van Rensburg, b7c8d6e4f6g1 MP (1851 - 1932)

"(SAG 8 Bl 284 Potgieter Boek; gee die naam as Aletta Susanna Catharina", "maar die familie Bybel van PJJS *1828 gee dit as Aletta Catrina Adriana)"

3/12/2012 2/12/2014

Pieter Jacobus Johannes Stephanus Potgieter, e4f6 MP (1828 - 1899)

"b7c8d6e4f6//1.7.8.6.4.6."

DT-STAMVADER: Pieter Jacobus Johannes Stephanus Potgieter b7c8d6e4.f6 /1.7.8.6.4.6 (PJJS *1828) Seun van Jacobus Christoffel (Koos Grootvoet b7c8d6e4/1.7.8.6.4) Potgieter en Geertruida Maria Steenkamp ...

5/4/2009 2/11/2014

William James Bushell Chapman MP (1858 - c.1932)

"William James Bushnell Chapman"

See SAG Vol 1 Page 509

10/6/2009 12/3/2013

Willem Petrus van der Merwe MP (1886 - c.1919)

4/29/2013 4/29/2013

Hendrik Matthys van Zyl MP (1828 - c.1880)

Hendrik Matthys Van Zijl se doen en late word deur J von Moltke in die sy boek "Jagkonings" wat in 1943 geskryf is, redelik volledig beskryf. Sy verblyf in Transvaal voor sy trek, kon ek weer deeglik n...

2/16/2011 6/23/2012

Thirstland Trek and Van Rensburg Family There followed an 1893 Trek. Then there was the 1893 Trek, which trekked more south west heading via Rietfontein. Widower Frederick Rudolphus Janse van Rensb...

1/7/2012 2/8/2012

Kmdt. Gert Andries Jacobus Alberts, b1c5d3e1 MP (1836 - 1927)

"Gert Alberts"

Gert Andries Jacobus Alberts (Grootpa Gert) Commandant and Leader of the First Dorsland Trek (*03.01.1836 Swellendam) (≈17.05.1836 Cradock) He left his farm in the Pretoria district in 1874 and arrived...

6/17/2011 2/6/2012