Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Stamboom van Delalieux - de Lalieux - Lalieux - Lalieu

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all 17

Profiles

 • Mathilde de Alleu de Neyghem (c.1145 - 1219)
  Mathilde erfde het gelijknamige kasteel van Meerbeke. Ze erfde deze bezittingen van haar vader, Héribrand de l’Alleu, zoon van Henri.Mathilde en Otto kregen minstens vier kinderen, Gillis, Otto, Walter...
 • Léon Delalieux (1865 - 1922)
  Oudstrijder 1914-1918 met 8 frontstrepen (Transportkorps van de 2de legerdivisie) Militaire loopbaan: Majoor in 1917 Luitenant-kolonel in 1920 Ere-Kolonel in 1922 (onbezoldigde titel) Med...
 • Guillaume de Lalieux (1616 - 1691)
  Guillaume huwde tweemaal. Uit het huwelijk met Jeanne Dartevelle (gest. 23/8/1640): 1 kind. Uit het huwelijk met Robertine Philippe: Robert, Jean, Marie-Magdeleine, Catherine, Anne (gest. 27/1/1694). [...
 • Jean de Lalieux (1640 - 1721)
  Jean huwde tweemaal. Uit het eerste huwelijk met Anne Marie Lisse: Robert-Joseph (ged. 19/2/1673, gest. 10 maart 1743); Marie-Catherine (ged. 13/3/1675); Jean-Joseph (ged. 1-12-1677). Uit het tweede hu...
 • Jean de Lalieux (1587 - 1624)
  Percepteur des tailles, mambour des pauvres de Bornival en 1618 et en 1624, année de son décès. Ses enfants firent partage des biens les 5/7/1631 et le 25/2/1637. Son épouse Denise LERMIGNEAU à leur ma...

Dit project heeft de ambitie om een aantal interessante nakomelingen van Pierre de Lalieux (of De Lalleucq) (°1320) samen te brengen.

Oorsprong

Pierre was een leenheer van het klooster van Nijvel. Hij stamt mogelijk af van Othon II de Trazegnies.

Een allodium of - in het verbasterd Frans een Alleu - is een absoluut eigengoed: een uitzonderlijke vorm van grondbezit, waarover het bezitsrecht absoluut is. Dus niet te verwarren met een leengoed (meer info vind je oa. op Wikipedia). De achternaam Delalieux ('de Alleu') kent dus z'n oorsprong bij de verbastering van 'de Allodio'.

Doorheen de tijd heeft de naam naar gelang de tak een aantal varianten gekregen:

 • de Lalieux
 • de Lalieux de la Rocq
 • Delalieux
 • Lalieux
 • Lalieu

Interessante profielen

Historisch

Jean de Lalieux (°1587) Belastingontvanger. Beschermheer van de armen te Bornival.

Guillaume de Lalieux (°1616) Luitenant-schout te Feluy. Vrijmetselaar. Gedenksteen in de kerk van Feluy.

Robert de Lalieux (°1642) De oudste de Lalieux waarvan een portret bestaat.

Jean de Lalieux (°1646) Eigenaar van een steengroeve en tevens wethouder. Begraven in de kerk van Feluy.

Hyacinte de Lalieux (°1685) Echtgenote van Maxiliaan Gloss, Burggraaf (Poppelsdorfer Schloss, Bonn)

Emmanuel de Lalieux (°1789) Steenhandelaar. Woonde in het Château des Trappistes (Scaron). Grote gedenksteen in de kerk van Feluy.

Hedendaags

Léon Delalieux (°1865) Luitenant-kolonel in het Belgisch leger. Oud strijder '14-'18. Begraven op het militaire perk van het Schoonselhof.

Armand Delalieux (°1881) Bekend Brussels architect (Art Deco stijl).

Adellijke tak

François Louis de Lalieux de La Rocq (°1819) Burgemeester van Feluy. Jonkheer, in de adelstand verheven in 1886. Bezat het Château de Bornival.

Emile de Lalieux de La Rocq (°1862) Burgemeester van Nijvel en volksvertegenwoordiger. Woonde in het Chateau de La Rocq. In Nijvel is er een plein naar hem genoemd.

Louis de Lalieux de La Rocq (°1894) Zoon van Emile. Onderluitenant 22ste linie. Gesneuveld in 1917.

Robert de Lalieux de La Rocq (°1884) Getrouwd met Alice Gendebien; haar overgrootvader Alexandre Gendebien staat bekend als 'de vader des vaderlands'. Overleed in het Château de Miremont te Feluy.

Internationaal

Charles Lalieux (°1725) Stamvader van de Nederlandse tak Lalieu. Grenadier van het Staatse Leger te Namen.