Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

  • Søfren (Søren) Christensen Steen (c.1666 - c.1711)
    Someone has merged wrongly. The family is as this, known spouses added with +'sign: Søren Steen + Sofie A Vibe | Paul Sørensen Steen + Martha Henrikka (?) | Søren Paulsen Steen + Kirstina Avl...
  • Johan Steen (1702 - 1764)
    Steen, Johan. - F. i Norge. Uoff. fra 1721, tilslutt kpt. des armes. - Avskjed efter ansøkn. - Fenr. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s Selbuske komp. 16/12 1733 - Forflyttet til Stadsbygdens komp. 23/6 ...
  • Sophie Amalie Johansdatter Steen (1747 - 1829)
    Folketellingen 1801: Sophie Amalie Steen (53) er i sitt 2.ekteskap med Lars Ericsen på gården Jøssund i Åfjord. Barna Jens Johansen (31) og Johanne Johansdatter (20) fra hennes første ekteskap er begge...
  • Paul Sørensen Steen (1695 - 1740)

This project is a place holder to find the relations between the various Steen, mainly from Alvdal in the late 1600 to Trondheim in 1800. There are a lot of Søren Steen's and Paul Steen's that seem to be merged into the tree wrongly. This project is to document as much as possible for each profile, to avoid wrong merges.