Projects » Svenska präster genom tiderna » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Magnus Bernhard Ulfner (1907 - 1994)

"Berndt Ulfner"

Teol. stud. i Uppsala 1934. Pastoradjunkt i Norrköping 1937. Kyrkoherde i Tolfta församling, Tierp från 1959.

12/5/2016 12/5/2016

Johan Magnus Nilsson (1865 - 1949)

Missionär, komminister i Varv, Linköpings stift. Ref.: Biografisk matrikel över prästerskapet i Sverige 1934

2/26/2009 12/5/2016

Anders Adolf Fischer (1825 - 1902)

Kyrkoherde Ref.: Svenskt porträttgalleri del 10:3

4/17/2009 12/5/2016

Gustaf Murray (1747 - 1825)

Biskop i Västerås. Pastor primarius. Adlad och introducerad på Riddarhuset 1812 under n:o 2216.

1/28/2013 12/3/2016

Oscar Ludvig Heintz (1840 - d.)

12/2/2016 12/2/2016

Gabriel Phragmænius (1648 - 1705)

Kyrkoherde i Västerövsta, Västerås stift.

3/5/2009 12/2/2016

Roland Petri Fontell (1656 - 1702)

Prost och kyrkoherde i Ystad. Inga barn. Ystad St Petri: d 23 Decembris Anno 1702 döde och d 4 Februarjo 1703 wardt begrafwen den Wäll Ehrevyrdige och Höglärde Herren H-...

9/14/2015 12/2/2016

Johan Magnus Lundén (1848 - 1885)

"Johan Magnus Lundeen"

TILLTALSNAMN = MAGNUS VERKSAMHET • Komminister på Visingsö

11/5/2016 12/2/2016

Michael Prætorius (b. - 1612)

9/18/2009 12/2/2016

Laurids Poulsen (1603 - 1671)

"Lauritz", " Laurits"

◦Inskriven vid Köpenhamns universitet. Möjligen är han identisk med "Laurentius Pauli Shanus", inskriven i Wittenberg 1623-04-26. Kyrkoherden i Torrlösa och Norra S...

1/23/2014 11/28/2016

Erik Meurling (1879 - 1961)

Kontraktsprost i Kristdala

1/23/2009 11/28/2016

Erik Hyltenius (1667 - 1733)

11/28/2016 11/28/2016

Petrus Hyltenius (1704 - 1751)

Komminister i Gnosjö, Växjö stift, där han efterträdde fadern. Gift med bonddottern Elin Jonsdotter 6 juni 1742.

7/2/2010 11/28/2016

Ericus Nicolai Gestrinius (1560 - 1627)

"Erik Nilsson"

2/1/2010 11/28/2016

Henrik Campanius (1695 - d.)

3/28/2013 11/28/2016

Ermund Campanius (1690 - 1758)

Kyrjoherden in Bodarne (Ramunderboda?).Edsbergs kontrakt. Ermund Campanius (1736—58) f. omkring 1690 i Vinterhytte by i Bergshammar. Föräldrar: brukaren ib., sedan klockaren i f&#x...

3/28/2013 11/28/2016

Erik Peter Hyltenius (1747 - 1829)

Prost och kyrkoherde i Vislanda, Växjö stift.

7/2/2010 11/28/2016

Carl Hasselrot (1884 - 1938)

Präst. Sekreterare för Svenska kyrkans Diakonistyrelse. Litteraturchef. Ref.: Biografisk matrikel över prästerskapet i Svenska kyrkan , 1934

9/19/2009 11/26/2016

Kyrkoherde i Hällstad, Skara stift. Biografi: Biografisk matrikel över prästerskapet i Svenska kyrkan , 1934

7/31/2014 11/26/2016

Gustaf Ek (deceased)

11/26/2016 11/26/2016

Sven Tranchell (1752 - 1817)

Kontraktsprost i Tranemo.

3/7/2009 11/25/2016

Pehr Hasselrot (1805 - 1854)

"Per"

Hasselrot, Pehr oo with Thecla Wilhelmina: 6 children, 2 x Nelly of whom one died young. ------------------------------ References / Notes Dahlgren, Anna. (2009). “ Historien om Mi...

6/15/2012 11/25/2016

Sven Erik Wijkmark (1792 - d.)

Studerade i Greifswald. Fången av fransmänenn och instucken i kejsar Napoleon I:s krigshär, men rymde därur under tåget mot Moskva. Predikant i Stockholm, poch d�...

11/25/2016 11/25/2016

Josef Leopold Othenius (1882 - 1948)

Präst och tjänstgjorde för Svenska kyrkans mission i Sydafrika. Efter studier i Göteborg student i Uppsala ht. 1905, teol. fil. ex. 1907 14/9, teol. kand. 1912 18/9, prakt...

1/11/2011 11/23/2016

Bengt Daniel Ysander (1890 - 1958)

Kyrkoherde i Kungsbacka, Göteborgs stift. Ref.: Biografisk matrikel över prästerskapet i Svenska kyrkan , 1934

1/11/2011 11/23/2016

Bengt Nilsson Ysander (1849 - 1931)

Vice pastor i Tölö. Komminister i Säve. Kyrkoherde i Torsby från 1903.

12/30/2010 11/23/2016

David Torsten Ysander (1893 - 1960)

Teol. docent. Biskop. Studentexamen vid Högre latinläroverket i Göteborg 1911. Teol.fil.kand-examen vid Göteborgs högskola 1912. Fil.kand. 1915. Teol.kand. vid Upps...

12/30/2010 11/23/2016

Kyrkoherde Per Bildman (1701 - 1763)

Kyrkoherde i Ekeby (T).

5/13/2015 11/20/2016

Verksam i Botkyrka ch Salem.

8/13/2010 11/19/2016

XIV. Glanshammars kontrakt. Axberg och Hofsta med Dylta bruk. Kyrkoherdar: Leonard Adolf Gadd (1679—1714), företrädarens son, föddes omkring 1653. Stud. i Ups. 1...

4/11/2016 11/19/2016

GUSSELIUS, JOHANNES BENEDICTI - JOHAN BENGTSSON Se vidare sidan 422 i Gösta Hansson & Leon Herzog, Västerås stifts herdaminne. Stiftshistoriskt och stiftsbiografiskt uppslagsverk. ...

11/19/2016 11/19/2016

Med största säkerhet är herr Per identisk med den djäkne Petrus Olai från Vingåker som klagar i Köping 1613, ingen släkting nämns dä...

12/4/2015 11/18/2016

11/17/2016 11/17/2016

11/17/2016 11/17/2016

Kyrkoherde i Sund (E).

11/17/2016 11/17/2016

Kyrkoherde i Regna.

11/17/2016 11/17/2016

Komminister i Östra Tollstad och Sya från 1769, kyrkoherde i Västra Harg 1797.

11/17/2016 11/17/2016

Tjänstgjorde i Östra Tollstad församling i Östergötland.

11/17/2016 11/17/2016

Komminister i Skedevi, där han var gift med kyrkoherdens dotter.

10/28/2015 11/17/2016

Kyrkoherde i Skedevi vid mitten av 1600-talet.

11/17/2016 11/17/2016

Han kallade sig först Tavström och studerade i Strängnäs och Uppsala innan han 1771 prästvigdes i Strängnäs och 1790 blev komminister i Husby-Rekarne.

11/12/2010 11/16/2016

Sven Caspersson Wijkman (1754 - 1839)

Biskop och politiker. Han blev teologieprofessor vid Uppsala universitet 1795, teol.dr. 1800, kyrkoherde i Simtuna socken 1805, domprost i Västerås 1819 och biskop där 1825. Sven...

1/12/2012 11/13/2016

Kyrkoherde Carl Gustaf Bagge (1718 - 1762)

"Carl Gustaf"

Carl Gustaf (1718–1762), Kyrkoherde i Balkåkra och Snårestad. Gift 1: Anna Catharina Hoffgard. Barn: Anna Catharina Bagge. Född 1749 Gift 2: Eva Catharina Broom&...

5/18/2009 11/13/2016

11/12/2016 11/12/2016

Georgius Johannis (b. - 1630)

3/23/2011 11/11/2016

Johannes Georgii (1517 - c.1610)

3/23/2011 11/11/2016

Alfred Hellström (1874 - 1942)

Missionär i Indien, sjömanspräst och vice pastor. Ingick äktenskap 12 december 1906 med Lotten Stridsberg. Ref.: Biografisk matrikel över prästerskapet...

10/22/2012 11/11/2016

Kyrkoherde Ref.: Biografisk matrikel över prästerskapet i Sverige , 1934

11/11/2016 11/11/2016

Komminister i Örnsköldsvik, Härnösands stift. Ref.: Biografisk matrikel över prästerskapet i Sverige , 1934

11/11/2016 11/11/2016

Carl Richard Wikmark (1866 - 1943)

Komminister. Ref.: Biografisk matrikel över prästerskapet i Sverige , 1934

11/11/2016 11/11/2016

Uno Hummerhielm (1848 - 1930)

Kyrkoherde och sedermera kontraktsprost. Friherre. Hans fullständiga namn var Bror Uno Constantin Johan Helmer Laurentius Stanislaus Alexander Hummerhielm. Mogenhetsexamen den 1871-06-02. St...

4/29/2010 11/10/2016

Eric Gustaf Uno Wijkmark (1883 - 1951)

Prästvigd. Byråchef vid Fångvårdsstyrelsen från 20 juli 1925.. Ref.: Biografisk matrikel över prästerskapet i Sverige 1934.

11/10/2016 11/10/2016

Gymnasist i Strängnäs 1715, student i Uppsala 1724, prästvigd i Strägnäs 1727, komministeradjunk i Tunaberg 1733, vald till komminister där s.å. med fle...

2/2/2009 11/9/2016

Komminister i Kalvsviks församling, Växjö stift, från 1878.

11/23/2009 11/9/2016

Gislo Johannis Unnérus (1736 - 1810)

Kyrkoherde i Hjortsberga församling, Lunds stift.

5/8/2010 11/7/2016

Johannes Unnerus (1792 - 1855)

Kyrkoherde

5/4/2010 11/7/2016

Biskop.

5/17/2009 11/7/2016

Biskop i Linköping stift 1391-1436.

9/13/2009 11/7/2016

Teol. dr., professor (n. h.o. v.), poet. Prästvigd 1830. Hovpredikant. Medlem i Svenska Akademien 1839-1870 på stol nr 6. Minister 6th Chair of the Swedish Academy 1839-1870 Anders Ab...

1/18/2009 11/5/2016

Axel Edvard Lindahl (1850 - 1931)

Kyrkoherde, som tjänstgjorde i Råneå, Luleå stift från 1902. LVO.

4/2/2009 11/4/2016

Kyrkoherde i Lerbo.

5/10/2016 11/4/2016

Komminister Jonas Mellin (c.1662 - 1717)

Stora Malmin seurakunnan kappalainen Jonas P. Mellin, Stora Malmin seurakunnan "Komminister" (jonkinlainen pappisvirka)s, noin 1662 ja k. 29.5.1717 Stora Malm. I puoliso Anna Olofsdotter Vickenia, 2....

11/18/2014 11/4/2016

Per Lundborg (1816 - 1908)

Kyrkoherde, kontraktsprost. Biografi i Minnesskrift av 300-årsjubileumet Uppsala möte : Per Ludvig Lundborg, född i Vadstena d. 27 Sept. 1816, stud. i Upsala 1836, fil. kand. 1...

4/24/2009 11/2/2016

Karl Viktor Åkerman (1858 - 1930)

Viktor var tvilling med Ernst. Viktor Åkerman efterträdde sin far Axel som kyrkoherde i Gärdslöv och Önnarp M-län. Den posten innehade han således 188...

2/20/2012 10/31/2016

Axel Johan Åkerman (1817 - 1887)

Kyrkoherde. Axel var kyrkoherde på Näsbyholms gods. Denna tjänst fick han eftersom han också var en duktig jägare och skytt.

2/11/2012 10/31/2016

Samuel Gabrielsson (1881 - 1968)

Kyrkoherde i Rättvik. Ref.: Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap , 1934

1/12/2009 10/30/2016

Carl Adolf Adde (1851 - 1918)

Komminister. Student i Uppsala 1871. Prästvigd 1876, kapellpredikant i Viker 1879, 2:a komniinister i Falun 1888, 1:a komminister där 1890, lasarettspredikant där 1896. Ref.: ...

7/12/2013 10/30/2016

Karl Ulrik Uriel Medén (1849 - 1937)

Komminister. Ref.: Biografisk matrikel över Svenska kyrkans prästerskap , Västerås stift.

7/12/2013 10/30/2016

Per Samuel Medén (1888 - 1941)

Kyrkoherde. Efter studier i Falun student i Uppsala höstterminen 1907, teol. fil. examen 29 maj 1908, teol. kand. 31 januari 1914, prakt. teol. prov. 23 maj 1914, prästvigd 7 juni 1914,...

10/30/2016 10/30/2016

Ægidius Strauch (1647 - 1709)

2/20/2012 10/30/2016

Per Adolf Adde (1804 - 1877)

Kyrkoherde och prost. Fil. dr.

7/12/2013 10/30/2016

David Hjalmar Myrgård (1895 - 1966)

Kyrkoherde och prost. Kyrkoherde i V. Eneby och Kisa. Lasarettspredikant i Kisa. Teol. lic. Ordförande i V. Eneby och Kisa församlingars pastoratsstämma, Kisa församlings ...

9/2/2014 10/26/2016

Anders Nilsson Timberg (1812 - 1901)

Kyrkoherde i Forshems församling vid Kinnekulle, Skara stift. Kontraktsprost 1876—1901.

1/19/2010 10/24/2016

Olof Örtenblad (1782 - 1852)

Kyrkoherde och prost i Ör församling, Dalsland. Teol. dr. och hovpredikant. Olof Örtenblad, född 16 maj 1782 i Skållerud. Kyrkoherde i Örs församling....

1/23/2009 10/24/2016

Komminister i Vingåkers församling.

3/5/2011 10/23/2016

Widich Andersson Harkman (c.1675 - 1749)

"Vidik"

160 Vidik Harkman, född 1675 i Haraker sn, död 18 mars 1749 i Malung sn. Kyrkoherde i Malung. Gift 12 oktober 1711 i Stockholm med 161 Brita Lidman, född 23 november 1687 i S...

7/22/2007 10/21/2016

Johan Florin (1679 - 1760)

11/27/2009 10/21/2016

Haquinus Nicolai (1501 - 1565)

"Håkan", "Nilsson"

Haquinus var kyrkoherde i Frändefors förs. till sin död 1565. Samtidigt prost över hela Dalsland. ändefors&dq=Haqvinus+Frändefors&hl=en&ei=84uKTJHyIIWmsQPu-PWf...

5/12/2007 10/21/2016

Hans Rudolf Herlitz (1913 - 1988)

Präst. Studerade teologi i Uppsala 1934. Gift den 1939-11-04.

6/12/2015 10/18/2016

David Annerstedt (1714 - 1759)

Komminister i Västra Torsås i Växjö stift. 1645. David Annerstedt. UM 19/9. "Smolandus." NM 19/9. (Vistr. nr 832). Född i Femsjö 1714 22/7, son till nr 137...

10/16/2015 10/16/2016

Ture Annerstedt (1806 - 1881)

Biskop. Ref.: SBH 1:39-40

7/18/2010 10/16/2016

Daniel Annerstedt (1721 - 1771)

Fil. teol. dr. Professor. Kyrkoherde. Ref.: SBH 1:39-40

7/18/2010 10/16/2016

Gustaf Adolf Humble (1674 - 1741)

Biskop i Växjö. Superintendent vid Amiralitetet i Karlskrona. Riksdagsledamot. Tab 5:

10/22/2009 10/16/2016

Sophia Bökman var vid äkten-skapet med Annerstadius änka efter en inspektor från Västergötland. Hon gifte sig med änkligen Petrus Annerstadius den 10/3 ...

7/18/2008 10/16/2016

Constans Collin (deceased)

Kyrkoherde i Söderköping

3/26/2013 10/16/2016

Sven Annerstedt (1771 - 1835)

Kyrkoherde i Vickleby, Öland, 1826-1835

3/16/2009 10/16/2016

Jeppe Collin (1740 - 1820)

"Jeppa Collin"

Kyrkoherde i Önnestad, Lunds stift.

6/14/2007 10/16/2016

Israel Oselius (1739 - 1800)

Komminister i Lidhult, Växjö stift.

7/21/2010 10/16/2016

Jonas Wickelgren (1710 - 1761)

Komminister

7/21/2010 10/16/2016

Mathias Petri Bille (deceased)

Bondson från Säbro ("Billsta")

1/18/2015 10/16/2016

Olaus Petri Linnerius (1651 - 1691)

"Olof Persson"

Kyrkoherde i Umeå.

12/30/2010 10/16/2016

Sven Johan Collin (1770 - 1835)

Teol. dr, kyrkoherde och sedermer kontraktsprost i Osby Levnadsbeskrivning Efter studier i Lund som påbörjades 1788 var han lärare i Gävle. Han blev kyrkoherde i Osby och ...

7/17/2007 10/16/2016

Ericus Taxenius (b. - 1699)

Kyrkoherde I Lillkyrka 1669-1699

10/15/2016 10/15/2016

Johan Hansson Renhorn (b. - 1668)

Kyrkoherde I Lillkyrka Johan, bror till Anders, deltog som armépräst i krigen. Han blev sedermera kyrkoherde i Lillkyrka, men dog kort därefter han efterlämnade fru och sm...

10/15/2016 10/15/2016

Haquinius Svenonis Tydelius (b. - c.1665)

"Håkan Svensson"

Komminister i Tösse

1/12/2012 10/13/2016

Salomon Anton Kruskopf (1788 - 1870)

Följande är ett sammandrag ur en uppsats om Salomon Anton Kurskopf i boken "Hembygden" utg av Dalslands Fornminns- och hembygdsförening, 1945. K var uppenbarligen en originell pr&#...

9/14/2011 10/13/2016

Henning Pettersson (1849 - 1933)

Var vid giftermålet komminister i Österhaninge, därefter kyrkoherde i Lerbo.

5/26/2010 10/12/2016

Nils Jönsson Quiding (1773 - 1824)

"Qviding"

Kyrkoherde i Caroli fg, Malmö, Lunds stift. "Kvarter 2, gravplats 2, naturälskare, ägde sommarhus pB Sjölunda. Han har ibland kallats Sveriges N i l s Quiding Jönss...

11/11/2014 10/10/2016

Petrus Eriksson Malmström (1710 - 1771)

"Per Eriksson Malmström"

Komminister. Per (Petrus) Malmström (född i maj 1710 i Snösvad, död 6/6 1771 i Vintrosa i Närke). Komminister i Vintrosa och Tysslinge Per (Petrus) Malmströ...

8/31/2012 10/10/2016

Andreas Olavi Söderberg (1691 - 1776)

kyrkoherde i Steneby 1752. Andreas ( Anders) Olavi Söderberg. Präst. F 1691-01-15 i , Tydje. D 1766-02-14 , Steneby, Tybryn, Tydje, Älvsborg. Se vidare uppgifter nästa sid...

1/22/2008 10/10/2016