Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Translators: Swedish Kinship Proband

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

  • <private> (Swedish Kinship Proband)

The purpose of this project is to assist in the eventual translation of Geni's kinship relationship paths into Swedish. The inspiration to the project comes from the Estonian initiative with the same goal and is also closely connected to the Translators project. The basic idea is to build a tree around a proband from which all relationships are then defined, in Swedish, while considering gender, cases, local variations, etc. — Join up to help make Geni an even better place for the Swedish community!

Proband : This is the proband profile for Swedish kinship translations. Every kinship in the tree should primarily be considered, named and translated in relation to this node.

Syftet med projektet är att fungera som ett vägledande hjälpmedel vid en eventuell svensk översättning av Genis relationsbanor. Inspirationen till projektet kommer från det estniska initiativet med samma målsättning och är även nära besläktat med projektet Translators. Grundtanken är att konstruera ett träd runt ett proband utifrån vilket alla tänkbara släktskapsförhållanden definieras, på svenska och med hänsyn till genus, kasus, lokala variationer, osv. — Gå med i projektet och hjälp till med att göra Geni till en ännu bättre plats för den svenskspråkiga gemenskapen!

------------------------------

Useful sources, reading & linkage