Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

UPYTĖS PAVIETO (ŠIAURĖS LIETUVOS) ŽEMVALDŽIAI IR BAJORAI

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Aleksandra Macijauskaitė (deceased)
  Bajoraitė. Gyveno Krinčino parapijos Papyvesių bajorkaimyje. Tekėjo Krinčino bažnyčioje 1854 m. gegužės 16 d.
 • Honorata Jovaišaitė (deceased)
  Bajoraitė. 1854 m. gyveno Krinčino parapijos Papyvesių bajorkaimyje. Tekėjo Krinčino bažnyčioje 1854 m. vasario 14 d.
 • Konstancja Ruszczyc h. Lis (c.1854 - 1934)
  Gyveno Grūžių parapijos Paliepių dvare.
 • Kazimieras Kurlys (c.1861 - 1924)
  Panevėžio miestelėnas. Kilęs iš Vaškų parapijos Nairių. Maždaug 3 metai gyveno Joniškėlio parapijos Dovydų kaime....
 • Leontyna Kazimira Petronelja Ruszczyc h. Lis (1873 - 1923)
  Gyveno Vaškų parapijos Paliepių dvare. Užsiimdavo namų ruošos darbais.

PROJEKTAS SKIRTAS ŠIAURĖS LIETUVOJE GYVENUSIŲ ŽEMVALDŽIŲ IR BAJORŲ GIMINĖMS.

DVARAI

BALTPAMŪŠIS

Barono Bero dvaras

http://lt.wikipedia.org/wiki/Baltpam%C5%AB%C5%A1is

http://www.heritage.lt/dvarai/foto.php?id=305

http://www.ziemgala.lt/lt/siaures-lietuvos-gamtos-paveldas/pasvalio-krastas-sigitas-obelevicius

http://sena.psvb.lt/dagiu_biblioteka.htm

http://www.birzumuziejus.lt/item.php?id=10536

BEJĖNAI

Bejėnų dvaras buvo Vaškų parapijoje maždaug 3 km nuo Vaškų.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Bej%C4%97nai

1866 m. savininkas bajoras Aleksandras Giedraitis

Aleksander Wawrynec Giedroyc

Aleksandro žmona Joana Bukowska

Johana Giedroyc

Vaikai

Edmundas Jonas

Edmund Jan Giedroyc

Jonas Maurikijus

Jan Mawrici Giedroyc

Celina

Celina Januszkiewicz

Stanislava

Stanislawa Chodakowska

Viktorija

Wiktoria Widugier

Malvina

Malwina Giedroyc

Aleksandro brolis Vaclovas

Waclaw Ksawery Giedroyc

Aleksandro uošvis Tomas Bukauskas

Tomasz Bukowski

Tomo duktė Liudvika

Liudvika Bukowska

http://varneliomuziejus.blogspot.com/2014/12/senoji-lietuvos-tapyba-kvarnelio.html

DAUKŠIOGALA

http://lt.wikipedia.org/wiki/Bej%C4%97nai

DEVEITONIAI

Alekso Chvalinsko dvaras

http://lt.wikipedia.org/wiki/Deveitoniai

GEDEIKONIAI (palivarkas)

GELTONPAMŪŠIS

Barono Brėnaburgo dvaras

http://investicijos.pasvalys.lt/next.php?title=Turizmas_ir_rekreacija/Investavimo_objektai/Geltonpamusio_dvaro_sodyba

GRŪŽIAI

Iki 1750 m. Marcijonas ir Regina Chreptavičiai

Andrzej Jan Staszewski h. Ostoja

Andrzej Jan Staszewski h. Ostoja

1750 m. įvesdintas į Grūžių dvarą, kuri pirko iš Marcijono ir Reginos Chreptavičių.

Antrosios Vaškų bažnyčios pagrindinis fundatorius.

Prieš 1766 m. naujos Vaškų bažnyčios statybai paskyrė 13000 lenkiškų zlotų.

Upytės pavieto stalininkas.

Józef Longin Staszewski h. Ostoja

Józef Longin Staszewski h. Ostoja

Konstancja Staszewska (Puzyna h. Oginiec)

Konstancja Staszewska

1775 m. Upytės pavieto stalininkas Juozapas Lionginas Staševskis buvo Zvanagalos dvaro, Grūžių ir Pamaučių palivarkų savininkas. Vaškų miestelyje turėjo 4 dūmus.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Zvanagala

1793 m. statytos Vaškų bažnyčios fundatorius.

Upytės pavieto pakamaris

Wincenty Staszewski h. Ostoja

Wincenty Staszewski h. Ostoja

Bajoras

Upytės pavieto pakamaris.

Gyveno Vaškų parapijos Grūžių dvare.

POVILAS PUZYNA

Kunigaikštis Povilas Puzyna

Paweł Tadeusz Wincenty Puzyna h. Oginiec, książę

Paweł Tadeusz Wincenty Puzyna h. Oginiec, książę

Nuo 1864 m. valdė Grūžių dvarą.

Žmona Ona Burba

Anna Puzyna

Vaikai

Kletas Juozapas

Klet Jozef Puzyna h. Oginiec

Česlovas Juozapas Petras

Czesław Józef Piotr Puzyna

Steponas Eduardas Juozapas

Czesław Józef Piotr Puzyna

Maždaug nuo 1890 m. dvarą valdė baronas Robertas Bistramas.

Jam priklausė Ąžuolynės, Lepšynės ir Vaišvilynės palivarkai.

Iš Bistramo dvarą nuomojosi latvis Beinats.

Tarpukaryje dvaras išparceliuotas.

Dvaro centrą nupirko ūkininkas Požėla iš Steigvilių.

Grūžių dvaro žemėse įsikūrė Kalneliškių kaimas.

JONIŠKĖLIO DVARAS

http://lt.wikipedia.org/wiki/Joni%C5%A1k%C4%97lio_dvaras]

KAUKLIŲ DVARAS

http://www.pasvalia.lt/gidas/en/objects/206-kaukliai-manor

KUBILIŪNAI

Barono Eugenijaus Hareno dvaras

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kubili%C5%ABnai

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.208966352592924.1073741863.164178357071724&type=3

KUOSAKIŲ DVARAS (1915 m. P16 Schonberg neteisingai nurodyta vieta - sukeistas su Plejeriškių (Pleirių) dvaru, klaidą pakartojo 1926 m.latviai ir rusai 1939 m.( pas rusus nurodyta , kad tai Pleniai !!)

LIMPARAI (palivarkas)

http://lietuvai.lt/wiki/Limparai

MELDŽIŪNAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/Meld%C5%BEi%C5%ABnai

MURZIŠKIS (palivarkas)

http://lt.wikipedia.org/wiki/Murzi%C5%A1kis

NAIRIAI

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Nairiai]

PAKAMAČIAI

Emilijos Purpetrienės dvaras

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pakama%C4%8Diai

PALĖVENĖ

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pakama%C4%8Diai

PALIEPIAI

http://www.pasvalia.lt/object.php?id=292&m=12&ms=14

PASVALYS

PAŠILĖ (Kurpalaukis)

Miko Bielinsko palivarkas

http://www.pasvalia.lt/object.php?id=292&m=12&ms=14

PLONĖNAI

ROZALIŠKIS (palivarkas)

RUČINIAI

ANUPRAS MALINAUSKAS (Onufry Malinowski)

Onufry Malinowski

KAROLINA KORZENIEWSKA

Karolina Korzeniewska (Korženiauskaitė)

LIUDVIKA MALINAUSKAITĖ

Liudvika Malinowska

MYKOLAS MALINAUSKAS (Michal Malinowski)

Michal Malinowski

SALOČIAI

Barono Eugenijaus Hareno dvaras

http://www.pasvalia.lt/object.php?id=325&m=12&ms=1

SKREBOTIŠKIS

http://lt.wikipedia.org/wiki/Skreboti%C5%A1kis

SOKAI

Baronaitės Elenos Han dvaras

http://www.pasvalia.lt/object.php?id=323&m=12&ms=14

ŠAIPIAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aipiai_(Pasvalys)

http://ejournal.emokykla.lt/muziejus47/index.php?action%5B%5D=IArticleShow::showArticle(16904)

1875 m. gyveno dvarininkas bajoras Konstantinas Urbonavičius.

ŠAKARNĖLIAI

Miko Bielinsko dvaras

ŠAKARNIAI

Dvarą valdė bajoras Rusijos kariuomenės Vitebsko šaulių pulko rezervinio bataljono poručnikas, vėliau Rusijos kariuomenės atsargos kapitonas Konstantinas TEODORAS Mažeika.

Jis buvo vedęs Rozą Augustę von Rahden iš Grūžių dvaro.

Rosa Auguste von Rahden

Mažeika mirė 1866 m. Šakarnių dvare. Palaidotas Saločių kapinėse.

Konstanty THEODOR Možeyko

Jų duktė Kazimiera Stefanija ištekėjo už Morkaus Stanislovo Bielinsko.

Kazimierza Stefania Možeyko

Marek Stanislaw Bieliński

XX a. pirmoje pusėje dvarą valdė Mikas Bielinskas.

ŠIMONIAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0imoniai

ŠKILINPAMŪŠIS

Barono Bistramo dvaras

ŠVOKŠTONIAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vok%C5%A1toni%C5%B3_dvaras

TEODORAVA (Puškoniai)

Jono Jankausko dvaras

VITARTAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/lt:Vytartai?uselang=en

VOBELIŠKIS (palivarkas)

TALAČKONIAI

ZVANAGALA

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Zvanagala]

ŽADEIKIAI

ŽILPAMŪŠIS

Barono Vildemano dvaras

ZVANAGALOS SAVININKAI

KUNIGAIKŠTIS JUOZAPAS ANTANAS PUZYNA

[Józef Antoni Puzyna h. Oginiec, książę]

ANDRIUS JONAS STAŠEVSKIS

[Andrzej Jan Staszewski h. Ostoja]

JUOZAPAS LIONGINAS STAŠEVSKIS

[Józef Longin Staszewski h. Ostoja]

BAJORKAIMIAI (OKOLICOS)

PAPYVESIAI

http://lt.wikipedia.org/wiki/Papyvesiai

ROJŪNAI

SABONIAI

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Saboniai]

VAINEKONIAI

[http://lt.wikipedia.org/wiki/Vainekoniai]

VITARTAI

ŽEMVALDŽIŲ GIMINĖS

CHODAKOVSKIAI

DOKALSKIAI

KARPIAI

KUNIGAIKŠČIAI PUZYNOS

RAHDENAI

RUDOMINOS

RUŠČICAI

STAŠEVSKIAI

BAJORAI