Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Västnyländska guldsmeder

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Ett antal guldsmeder, aktiva i Finland, Ryssland och kanske också annorstädes, har sina rötter i västra Nyland.

Inspirerad av artikeln i Västra Nyland 27:e november 2011. Projekt och dragare för andra regioner av Finland efterfrågas.

Östra Nyland: