Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

Ovaj projekt je dio projekta Hrvatsko Rodoslovlje - Dalmacija Varoš, Šibenik / Croatian Genealogy – Dalmatia, of Varos, Sibenik

Ovaj projekt je podprojekt / This project is a subproject of: Šibenik / Sibenik

Matične crkvene knjige Varoš, Šibenik / Church Catolich records Varos, Sibenik

Registar prezimena Župe Varoš iz 1828. godine / Register of surnames in Varos, Sibenik from 1828.

Registar prezimena u varoškoj župi 1828. godine

Varoš: Adum,, Antolos,, Antunaz,, Bacassuna,, Bacich,, Baccula, Bedriza, Bajza, Balio, Bellamarich, Banchetti, Banovaz, Battinizza, Baranovich, Blachie, Bonzio, Brajcovich, Bralich, Bubrigh, Bucariza, Buchich, Bullat, Bumba, Busti, Coich, Carazole, Carminati, Cellar, Cgniaco, Chialla, Chiepula, Cicmir, Cicmirco, Cocheza, Cochich, Colombo, Costan, Covaz, Cravar, Crunich, Cupich, Dodich, Dabich, Dudich, Dule, Dumich, Ercegh, Faccaz, Fefela, Feruzzi, Filipaz, Friganovich, Furlan, Gargurizza, Gattara, Giaja, Gliuglievich, Gojanovich, Grisogono, Grubissich, Grudinov, Igliadiza, Illias, Ivich, Jachieglich, Jadrogna, Jesina, Junacovich, Julovich, Juras, Jussich, Karrara, Knesevich, Laganovich, Lapo, Lesca, Locas, Mandich, Marcota, Maricich, Marsich, Mazzola, Messiza, Miculandra, Milcovich, Missura, Mocich, Moles, Molin, Morgen, Omeglich, Pagncota, Pecas, Percheta, Percovich, Persen, Pervichianaz, Pillizota, Pizzula, Pleticossa, Pollich, Rach, Radecich, Radeglia, Radich, Reglianovich, Rorra, Rossa, Russo, Rude, Ruppich, Rusizza, Sacara, Scalda, Scariza, Scoparz, Scorich, Scubogna, Sekso, Senetich, Stipanovich, Stosich, Sumpraga, Sunara, Supe, Supuk, Tatrich, Tommich, Uvodich, Vatavuk, della, Vella, Vestich, Vidovich, Visanin, Visnich, Vladica, Vucassov, Vucenovich, Vuchichievich, Vuzich, Zambelli, Zarnogachia, Xarco, Xarcovich, Xeraviza, Zorcich, Xivcovich, Zoricich, Xogna, Zvire, Xunta

ŠIBENSKI VAROŠ

U varoškoj matici krštenih od 1668 do 1685 g., nastaloj nakon i u vremenu veliki migracija, prvi put se navode prezimena: Klarendić i Šeralić 1669., Zorčić, 1672. Fakčević i Vučenović 1673., Malenčić, Krnić i Grubišić 1674., Maglović 1675., Blaćanin i Rupić 1676. i Vrljanćević 1678. g.

Kontinuitet varoških matica rođenih postoji od 1738. g.

U najstarijoj varoškoj matici vjenčanih od 1668 - 1685. g. prvi put se spominju prezimena Klarendić 1669., Zorčić i Vučenović 1670., Maglović, Junaković, Šeralić i Fakčević 1671., Rončević, Vrljančević i Grubišić 1672., Blaćanin i Samaluk 1674., Vukšić 1677., Krnić 1678. i Malenčič 1684. g. Kntinuitet varoških matica vjenčanih postoji od 1764. g.

U najstarijoj varoškoj matici umrlih od 1668. do 1685. navode se prvi put ukopi osoba sa prezimenima koja se kasnije javljaju na ovim prostorima: Šimun Svračković 1670., Jure Blaćanina 1672., oba pokopana u crkvi sv. Ivana u Šibeniku. Zatim se navode: Bohila Vučenović i Janja Vukšić 1673., Oršula Klarendić i Vidosava Rončević 1674., Antula Maglović 1675., Ana Zorčić 1683. i Pava Vrljančević 1684. g. koji su pokopani u Varošu.

Kontinuitet varoških matica umrlih postoji od 1699. g.

Godine 1732. varoški župnik Ante Šimić izvršio je popis stanovnika Varoša. U tome popisu se navode 193. obitelji, sa imenom i prezimenom stariješine obitelji i brojem članova u svakoj obitelji. Između ostalih u popisu se navode:

 • Ante Bedrica 6.,
 • Mate Bedrica 6.,
 • Ivan Malenica 11.,
 • Mate Malenica 4.,
 • Jure Klarendić 3.,
 • Jure Zorčić 5.,
 • Marko Zorčić 6.,
 • Mate Vučenović 8.,
 • Mijo Vučenović 11.,
 • Josip Rupić 5.,
 • Jure Višnjić 7.,
 • Luka Maglov 5.,
 • Martin Maglov 10.,
 • Jadre Klarendić 7.,
 • Ivan Vrljac 12.,
 • Mate Vrljac 12.,
 • Ivan Maglov 7.,
 • Jure Klarendić 9.,
 • Nikola Svračak 10.,
 • Mate Pilipac 13.,
 • Frane Blaće 10.,
 • Ilija Malenica 9.,
 • Petar Šeralić 13.,
 • Mate Tudorović 2.,
 • Grgo Klarendić 3.,
 • Ante Grubišić 8.,
 • Stipan Junaković 6.,
 • Stipan Junaković 5.,
 • Luka Rak 8.,
 • Mate Junaković 30.

ANAGRAF DANILA ŽUPE ŠIBENIK – VAROŠ 1822. GODINE

Izvor / Source: from Župa Sv. Danijela - Danilo, pogledajte detalje iz povijesti / see details from history

Ovaj Anagraf sastavljen je terenskim prikupljanjem podataka o obiteljima i njihovoj dobi. Godine starosti su najčešće pogrešne. Pojedincima najćešće gospodarima obitelji kasnije je dopisana točna godina rođenja, kao i onima koji su kasnije dopisivani upisana je godina rođenja, nekima je dopisano i ime supruge koju su kasnije oženili i njena godina rođenja.

 • Petar Protega p. Nikole 59
 • Kata Ninić žena 48
 • Matija kći Petra 10
 • Jure Protega p. Nikole 49
 • Perka Lucić 42
 • Pajo sin Jure 16
 • Matija Bilić žena Paje rođ. 1803.
 • Ante sin Jure 16
 • Mate sin Jure 9
 • Bartol sin Jure 7
 • Ivan sin Jure 5
 • Sinea Jure 20
 • Duma kći Jure 3
 • Andrija sin Jure 2
 • Stipan Protega p. Nikole rođ. 1775. 45
 • Pava Grubišić žena 32
 • Frane sin Stipana 12
 • Mate sin Stipana
 • Toma rođ. 1811.
 • Nikola 9 sin Stipana
 • Antula 7 kći Stipana
 • Matija kći Stipana rođ.1820.
 • Petar sin Stipana rođ. 1825.
 • Jela kći Stipana rođ. 1828
 • Mate Protega p. Luke rođ. 1779. 40
 • Šima Rak žena 30
 • Toma sin Mate 10
 • Luca kći Mate 6
 • Pava kći Mate 3
 • Stipan sin Mate rođ. 1824.
 • Marta kći rođ. 1827.
 • Ivan Protega p. Luke 32
 • Ika Blaće žena
 • Kata kći Luke 9
 • Marija kći Luke 4
 • Stana kći Luke 2
 • Cvita kći Luke rođ. 1824.
 • Boja kći Luke rođ. 1827.
 • Marko Protega p. Mije 32
 • Perka Čvrljak žena 28
 • Josip sin Marka 7
 • Mijo sin Marka 3
 • Ana kći Marka 2
 • Marta kći Marka rođ. 1826
 • Ika ud. Mije 61
 • Manda Protega 90
 • Šimun Šeneta Bušac p. Mate rođ. 1776. 45
 • Oršula Hogna žena 32
 • Bartol Bušac p. Mate 30
 • Antula Rak žena 26
 • Ika kći Bartola 2
 • Ivan sin Bartola rođ. 1825.
 • Mate Bušac p. Jakova rođ. 1816.
 • Mate Bušac p. Petra rođ. 1817.
 • Šima Bušac p. Mate 64
 • Ivan Vrančić p. Vida 52
 • Jure sin Ivana 7
 • Ivan Vrljac p. Ante 1778. 46
 • Luca Franić 40
 • Mate sin Ivana 11
 • Manda kći Ivana 20
 • Josip sin Ivana 2
 • Ika kći Ivana 4
 • Marta kći p. Mate Rončević 11
 • Pava kći p. Mate Rončević 8
 • Tonka kći p. Ante Vrljac 32
 • Pavao Rončević rođ. 1768. 56
 • Cvita Lugović 37
 • Mate sin Pavla 16
 • Luca kći Pavla 2
 • Luka sin Pavla 10
 • Ante sin Pavla 4
 • Jakov Svračak p. Lovre rođ. 1789. 38
 • Tonka Erceg žena 29
 • Šima kći Jakova 6
 • Ana kći Jakova 3
 • Ika kći Jakova 2
 • Stana kći Jakova 1
 • Luca kći Jakova rođ. 1821.
 • Marija kći Jakova rođ. 1824.
 • Luca ud. Lovre
 • Mate Svračak p. Ante rođ. 1779. 48
 • Ika Šišak žena 38
 • Bartola kći Mate 4
 • Matija kći Mate 3
 • Josip Svračak p. Frane 34
 • Jela Sošić žena 28
 • Perka kći Josipa 6
 • Šima kći Josipa rođ. 1824.
 • Marko Svračak p. Frane rođ. 1794. 26
 • Antula Zorčić žena 30
 • Frane sin Marka rođ. 1823.
 • Kata kći Marka rođ. 1826.
 • Nikola Blaće p. Petra 20
 • Ivan Blaće p. Ante rođ. 1757. 59
 • Grgo sin Ivana rođ. 1782. 38
 • Ika Čvrljak žena Grge 36
 • Matija kći Grge 6
 • Cvita kći Grge 5
 • Frane sin Grge 2
 • Ivan sin Grge rođ. 1823
 • Josip Malenicap. Mije rođ. 1768. 54
 • Jela Polić žena 40
 • Ivan sin Josipa 21
 • Jure sin Josipa 15
 • Marta kći Josipa 16
 • Pava kći Josipa
 • Ivan Malenica p. Lovre 92
 • Mate Malenica p. Mate rođ 1781. 38
 • Marta Pilipac prva žena 26
 • Matija Karađole druga žena 26
 • Matija kći Mate 12
 • Stana kći Mate 8
 • Ante sin Mate 2
 • Lovre Malenica p. Mate rođ. 1778. 46
 • Pava Ćala ud. Petra Višnjić žena Lovre32
 • Jela kći Lovre rođ. 1824.
 • Šima kći Lovre rođ. 1828.
 • Boja ud. Luke Malenica 46
 • Toma sin Luke
 • Pajo sin Luke rođ. 1809.
 • Mate sin Luke rođ 1814.
 • Antula kći Luke
 • Jure Klarendić p. Ivana 1781. 41
 • Cvita Fakčević žena 36
 • Jerko sin Jure 13
 • Josip sin Jure 8
 • Šima kći Jure 6
 • Matija kći Jure rođ. 1819.
 • Marko sin Jure 11
 • Ivan sin Jure 2
 • Mate Klarendić p. Ivana 28
 • Pava Erceg žena 22
 • Ivan sin Mate 2
 • Matija kći Mate
 • Šimun rođ. 1824.
 • Stipan rođ. 1830.
 • Marija ud. Ivana Klarendić 60
 • Marta ud. Lovre Klarendić 92
 • Manda Klarendić 33
 • Ivan Višnjić p. Mate 60
 • Marija Malenica majka Ivana 80
 • Josip Višnjić p. Filipa rođ. 1779. 44
 • Marta Sulje žena 36
 • Jure sin Josipa 14
 • Marta žena Jure 14
 • Marija kći Josipa 12
 • Bartol sin Josipa 1
 • Mate Višnjić p. Jakova 43
 • Manda Malenica žena 34
 • Grgo sin Mate rođ. 1809
 • Stana Šupuk žena Grge rođ. 1809. 14
 • Ika kći Mate 15
 • Marko sin Mate 8
 • Bartola kći p. Petra Višnjić 6
 • Matija kći p. Petra 4
 • Ante Pilipac p. Nikole rođ. 1777. 50
 • Luca Brajica žena 42
 • Pajo sin Ante 2
 • Ika kći Ante 13
 • Perka kći Ante 5
 • Mate Pilipac p. Grge 36
 • Antula Kovač prva žena 40
 • Manda Rupić druga žena 22
 • Šima kći Mate 5
 • Ivan sin Mate rođ. 1828
 • Krste Pilipac p. Grge rođ. 1788. 35
 • Kata Brajica žena 30
 • Mate sin Krste 2
 • Jela kći Krste rođ. 1823.
 • Ante sin Krste rođ. 1827.
 • Mijo Skočić p. Marka 45
 • Jela Blaće žena 32
 • Josip sin Mije 3
 • Šimun sin Mije rođ. 1823.
 • Ivan sin Mije rođ. 1826.
 • Teodora Skočić p. Marka
 • Toma Blaće p. Jure 52
 • Matija Šeneta 41
 • Mate sin Tome 13
 • Ivan sin Tome 10
 • Jure sin Tome 8
 • Ante sin Tome 2
 • Nikola Blaće p. Jure
 • Dujam Blaće p. Frane rođ.1800. 23
 • Ika Bušac žena 20
 • Tonka kći Dujma 2
 • Frane rođ. 1826.
 • Marija rođ. 1830.
 • Ana kći p. Frane 15
 • Petar Zorčić p. Ivana 28
 • Marija Pilipac žena 26
 • Pava kći Petar 2
 • Matija kći Petra 4
 • Šimun Zorčić p. Ivana 21
 • Ika Rupić žena 18
 • Ivan sin Šimuna rođ. 1824.
 • Ana kći Šimuna rođ. 1828.
 • Marko sin Šimuna rođ. 1830.
 • Toma Zorčić p. Mije 26
 • Marija Šeralić žena
 • Cvita ud. Mije Zorčić 65
 • Mate Maglov p. Ivana rođ. 1781. 40
 • Kata Krnić žena 39
 • Stipan sin Ivana 6
 • Stana kći rođ. 1820.
 • Grgo Maglov p. Ivana 26
 • Ana Malenica žena 25
 • Ivan sin Grge 2
 • Martin sin Grge rođ.1824
 • Josip Maglov p. Ivana 31
 • Tonka Dabro žena rođ. 1802
 • Cvita kći p. Ivana Maglov
 • Domeniko Relja 55
 • Ika Šeralić žena 54
 • Tonka kći Domenika 17
 • Nikola Tudorović p. Ivana 30
 • Matija Petković žena 30
 • Luka sin Nikole 11
 • Ana Mišura žena Luke
 • Ana kći Nikole 4
 • Ivan sin Nikole 2
 • Šimun Toma sin Nikole 1
 • Tonka kći Nikole rođ. 1827.
 • Margarita p. Ivana 52
 • Jela p. Ivana 54
 • Stipan Šeralić p. Ante 60
 • Ivan sin Stipana 40
 • Ana Klarendić prva žena Ivana 30
 • Cvita Nakić druga žena 18
 • Petar sin Ivana 2
 • Antula kći Ivana 1
 • Petar sin Stipana rođ.1800. 23
 • Ana Čvrljak žena 22
 • Perka kći Petra rođ. 1830
 • Ivan sin Stipana 6
 • Nikola sin Stipana 4
 • Grgo Junaković Crnjak p. Pavla 23
 • Pava Malenica žena 20
 • Kata Grge rođ. 1825.
 • Ante sin Grge rođ. 1825.
 • Matija ud. Mate Junaković 32
 • Pava ud. Pavla Junaković Crnjak 60
 • Toma Vrljac p. Mate 36
 • Kata Blaće žena 28
 • Stipan sin Tome 1
 • Matija kći Tome rođ. 1823.
 • Bartol Vrljac p. Petra rođ. 1782. 42
 • Manda Šeralić žena 27
 • Mate sin Bartola 2
 • Ante sin Bartola rođ. 1825.
 • Mijo Vrljac p. Petra 44
 • Ika Tudorović žena 30
 • Ana kći Mije 5
 • Luca rođ. 1826
 • Andrija Vrljac p. Petra rođ. 1780. 46
 • Manda Zorčić prva žena 27
 • Ika Koštan druga žena 23
 • Pava kći Andrije 19
 • Marija kći Andrije 2
 • Petar sin Andrije 1
 • Pajo Vrljac p. Mate 19
 • Cvita Nakić žena rođ. 1801.
 • Ivan Vrljac p. Grge 6
 • Stipan Piria 39
 • Kata Vučenović žena 42
 • Nikola Vučenović p. Tome 9
 • Ika Erceg žena Nikole rođ. 1834.
 • Mate sin Nikole
 • Stipan Vučenović p. Tome 6
 • Ivan Vučenović p. Nikole 20
 • Manda Sulje žena 24
 • Boško Vučenović p. Nikole 17
 • Ante Vučenović p. Nikole 16