Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Zeepzieders in de familie

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Zeep-zieders in UW familie ?

=====
 • grondstof vetten: reuzel - boter - levertraan - hennep-olie - lijn-olie - raap-olie - een mengsel diverse oliën - & loog: pot-as kalk-loog
 • in nauwe relatie met het beroep van BLEYKER of BLEKERgevonden tbv GENI-invoer e/o documentatie

Zeepzieders & -ziederijen

Gelderland

▶ NIJMEGEN

 • Louis ALBERS ‧ bruidegom ‧ 20-aug 1884 ‧
 • Theodorus ALBERS ‧ vader bruidegom ‧ 05-aug 1920 ‧
 • Leonardus Laurentius Adrianus BRABER ‧ 1853-1938 ‧
 • Franciscus Theodorus Johannes Hubertus DOBBELMANN ‧ 1830-1912 ‧ vader bruid op 31aug 1886 ‧
 • Roelof ENGELEN ‧ 1874-x ‧
 • Peter van ERP ‧ bruidegom 09-nov 1893 ‧
 • Theodorus Bernardus FIELMIEG ‧ 1899-x ‧
 • Jean van der HEIJDEN ‧ vader bruid 23-nov 1832 ‧ ‧ ‧ Jan vam der Heijden - vader bruid 24-okt 1840 ‧ ‧ ‧ Johannes van der HEIJDEN ‧ vader bruid ‧ 16-okt 1849 ‧
 • Cornelis van LIESSUM ‧ bruidegom ‧ 01-jun 1911 ‧
 • Johannes van MEGEN ‧ bruidegom ‧ 24-jun 1909 ‧
 • Johannes Wilhelmus PLAMONT ‧ c.1879-1952 ‧
 • Johannes REIJALT ‧ Vader 06-jul 1897 ‧ ‧ ‧ Johannes Reijalt ‧ bruidegom ‧ 10-nov 1892 — — Johannes Reijalt Vader bruidegom - 04-nov 1920 ‧
 • Cornelis SINKE Vader - 17-sep 1911 ‧
 • Johannes Antonius Arnoldus SMITS ‧ vader ‧ 23-sep 1898 ‧ ‧ Johannes Antonius Arnoldus SMITS ‧ Vader ‧ 14-feb 1900 ‧
 • Antonius THEUNISSEN ‧ Vader bruid ‧ 10-mei 1906 ‧
 • Mathias THIJSSEN ‧ Vader bruid 16-nov 1881 ‧
 • Nicolaas Jacobus Hubertus VERHOEVEN ‧ Vader bruid 26-okt 1909
 • Jacobus WILLEMSE ‧ Vader bruid ‧ 29-mei 1884 ‧
 • Johannes Gerardus WILLEMSE ‧ Vader bruid 11-aug 1921
 • Johannes Hendrikus de WINTER ‧ Bruidegom 23-jul 1914
 • Hendrik de WOLFF ‧ Bruidegom 21-apr 1887

▶ TIEL

 • Jan Peter Lourens Steens ZIJNEN -advocaat- - zv Anna Gerardina STEENS + Jan Adriaan Z. -zeepzieder-- &03-dec 1829 Willemina Anna SNOECK - dv Willemina Antonia van GALEN + Dominicus S. -land-eigenaar-

▶ Warnsveld

 • Michael Ludolph THEBEN TERRILE - zeepzieder - zv Cornelia de VEGE + Joost Christiaan TT. -post directeur- & 05-sep 1832 Anna Waanderina VOORTMAN - dv Anna Elsabé HELMERS + Hendrik V. -steen-fabrikant-

Noord-Holland

▶ PURMEREND

 • Zeep-ziederij De Swaan ‧ 52°30'37-36"N ‧ 04°56'52'53"E ‧ nu Rijks-monument

▶ WORMER-VEER

 • Zeepziederij De Adelaar - since 1772 - fa. Jan DEKKER Gerbrantszn. & Lammert TRIP - De firma Jan Dekker is zich veel later gaan bezighouden met geur- & smaak-stoffen. In 1957 nam Chemische Fabriek Naarden de firma over, maar men bleef werken onder eigen naam en richtte zich op ingrediënten voor voedings-middelen en cosmetica. Sinds 1990 is de firma via 'n management-buy-out weer onafhankelijk en heet nu Jan Dekker International, gevestigd te Wormerveer.

Utrecht

 • Andries GOEYERTSZ ‧ zeep-zieder ‧ & Kunera ‧ Akte van garantie vr Evert ZOUDENBALCH ‧ dijkgraaf ‧ ivm 'n tiendblok in Schalkwijk door hen aan Evert ZOUDENBALCH ‧ verkocht : 23-jun 1542 ‧

▶ UTRECHT

 • ZEEP-ZIEDERY de BEL : eig. Jan BRUIN Jbz ‧ akte notaris dd.1809 ‧
 • Christiaan ACHTERBERG ‧ x ‧ zeep-zieder & coopman in wynen ‧ via koop-akten notaris ‧
 • NN ten KAATE ‧ x ‧
 • Johan SCHERMER ‧ x ‧ zeepzieder ‧ akte dd. 1688 ‧ Notaris E. VAN RHEE ivm Testateur: Barent SCHERMER en Erfgenaam: langstlevende -- bijz.: tot hertrouwen, volgens recht van Holland; by hertrouwen moet langstlevende helft boedel uitkeren aan de kinderen: Adriaen SCHERMER, Dorethea la COURT -voordr. v.testatrice -&- Johan SCHERMER ‧ x ‧ zeepzieder ‧ w:Utrecht ‧ & Anna SCHERMER ‧ ‧ & Daniel le ROY ‧ x ‧ predikant op De Coogh ‧ VOC ? ‧
 • Hendrick de KOCK ‧ c.1740 ‧
 • Gysbert de KOCK ‧ c.1777-1800 - schuldeiser in not.-akte dd.
 • Nicolaes HOFKENS ‧ x ‧ zeepzieder - gecrediteerde in not.-akte dd. c.1692 ‧
 • Jacob de VRY - gewezen zeepzieder ‧ akte notaris dd.1753 -
 • Matheus ONDERWATER ‧ ‧ zeepzieder in De Beell ~De Bel - notaris-akte dd.1661 ‧
 • Justus HUFNEU ‧ ‧ not-akte dd. 1773 ‧ schuldeiser van Gysbert Paulusze van OOSTVEEN ‧ ‧ w:Breukelenveen - dd.26-04 1779 als schuldenaar van :Benjamin grave van den BOETZELAAR ‧ beschreven in het lid der edelen en ridderschappe 's lands van Utrecht -
 • NN GYBELS ‧ ‧ zeepzieder ‧ not-akte dd. 1758 -
 • Jean Esaia ROELANS ‧ ‧ zeepzieder & koopman - notaris-akte dd.16-04 1808 als schuldeiser van Arnoldus van LIESHOUT - schipper te Cabauw onder Lopik - ivm. f.150,- geleverde zeep ‧

Zeeland

▶ o.a. MIDDELBURG

 • Johannes de MOET ‧ c.1747-x - inwoner Middelburg ‧ jan 1797 ‧
 • W.F. van den BURGT van LICHTENBERGH ‧ eig. zeepziederij ‧ Goes ‧ 1832 ‧
 • Arnoldus KEENENS ‧ kadastraal eig. zeepziederij 'Het Klaverblad' ‧ zeepzieder te Zierikzee ‧ 1832 ‧
 • Paulus MEIJN ‧ verkoper ‧ Veere ‧ 1770 dec-03 ‧
 • Anthonij de PAUW - koper zeepziederij Paulus MEIJN ‧ Veere ‧ 1770 dec-03 ‧
 • Theodorus BOELEN ‧ x ‧ Directie eener zeepziederij ‧ & Elisabeth Lucretia TETTERODE ‧ knd: Jacobus BOELEN ‧ Utrecht c.1880-1931 apr-01 Middelburg - Hfd-directie gem.-bedrijven & Emma MULLER ‧