Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Zilversmeden in de familie

Project Tags

view all

Profiles

-2011-06-08-11:54-jMu-medewerking & aanvulling met document- & profiel-linking of bijdrage via discussieplatform nu welkom, straks ook met leerzame, mooie e/o leuke url om vermeldingen hier te illustreren met achtergrond-informatie.

Zilversmeden in de familie

Voorwoord, inleiding & toelichting

VERZAMELPLAATS voor uw familie-profielen en voor informatie-uitwisseling over dit oude ambacht. Wanneer herkomst e/o plaats van activiteit van uw zilversmid bekend ik, kunt u uw voorouder beter plaatsen onder betreffende plaatsen met zilver uit:
Schoonhoven-Haarlem-Oudenaarde:BE-'s-Hertogenbosch-Utrecht-Amsterdam-Friesland (nog maken)-Meppel-Middelburg


etcetera-nog volop in ontwikkeling---

Nederlandse ZILVER-smeden

Zilver uit —'s-Hertogenbosch —Amsterdam —Haarlem —Meppel —Middelburg —Schoonhoven —Utrecht —Sneek —Zutphen —Friesland —

bekende zilversmeden

• Anke Amo AKERBOOM ‧ • Jan van NOUHUYS 1949 ‧ • Wouter van BAALEN ‧ • Claes Fransen BAARDT ‧ • Daan BROUWER ‧ • Hendrina DAS 1691-1758 ‧ • Tjeerd Annes KEIKES 1804-1886 ‧ • Jean LEMMENS 1945 ‧ • Willem LITTEL 1796-1879 ‧ • Adam van VIANEN ‧ • Paulus van VIANEN ‧ • Jeroen van WOERKENS ‧ • André van LOON 1979 ‧ •

Schoonhoven Silver Award

• Oliver SCHMIDT ‧ Duitsland ‧ 2002 ‧ • Monika Gimborn-JOCHUM ‧ Duitsland ‧ 2004 ‧ • Jan MATTHESIUS ‧ Nederland ‧ 2006 ‧ • Hiroshi SUZUKI ‧ Engeland/Japan ‧ 2009 ‧ •

collectie Fries Scheepvaart museum

—A—

• ACRONIUS Fedde ‧ • H. ADEMA ‧ • AMENT H. ‧ • ANDELE Andeles ‧ • ANKUM A.H. ‧ • van ASSEN Hermanus Antoons ‧ •

—B—

• BAARDWIJK P. ‧ • Jetze Lykles BAKKER ‧ Sneek ‧ • BEELING J. ‧ Sneek ‧ • BESTEN L. den ‧ • BIJKAMP M. ‧ • BILTIUS Jentje Harings ‧ Sneek ‧ • BINKES P. ‧ • BOERSMA A. de Groot ‧ • BOERSMA F. de Groot ‧ • van BOKMA H. Minnema ‧ • BOKMA Sybren ‧ • BONTEKOE Jacobus ‧ • BOS G.H. ‧ • BOUSCHOLTE F.W. ‧ Sneek ‧ • BOXHOORN S.J. ‧ • BOXTEL P. van ‧ • BRAAM Hendrik H. ‧ • BRANDT J. ‧ Sneek ‧ • van der BROEK G. ‧ Sneek ‧ • BROEK Wed. v.d. Broek ‧ • BRUNINGS Chr.J. ‧ Sneek ‧ • BRUNINGS Ype Staak ‧ • BRUNSVELT Augustinus ‧ •

—C—

• Paulus Riddersma CABBOES ‧ • Pieter Wolters COOL ‧ • Jan COPPENS ‧ •

—D—

• Hendrik DAUW ‧ • Coops DEKKEN ‧ Sneek ‧ • Wibe DOMINICUS ‧ • Fonger DOUMA ‧ • A. DRIESSEN & J.J. DRIESSEN ‧ • Johannes Anthony DRUBBELS ‧ Sneek ‧ •

—E—

• Fedde Iedes EDEMA ‧ • Tiddorus EEKHOFF ‧ • Andeles EISE II ‧ Sneek ‧ • B.W. van ELDIK ‧ • Joh. ENSCHEDé ‧ Sneek ‧ • Yvo Theodorus van ERP ‧ Sneek ‧ • G. van EWIJCK ‧ •

—F—

• Wybren Alofs FECHTER ‧ Sneek ‧ • Johannes FEDDEMA ‧ • Bouke W. FEENSTRA ‧ • Jan Rudolphus FEENSTRA ‧ Sneek ‧ • Rudolphus Jacobs FEENSTRA ‧ • Ype O. FEENSTRA ‧ • Pier Jans FENNEMA ‧ • Wed. Jan Piers FENNEMA ‧ • Dirk Jans FILENSIS ‧ • Jansen FRANS ‧ Sneek ‧ • ‧

—G—

• van GELDEREN Pzn. C. ‧ • Gero ‧ • van GIFFEN Hendrik Willem ‧ Sneek ‧ • de GRAAF M.H. ‧ • GROENEVELD Jan ‧ • GROENHUIZEN S. ‧ • GULDENARM Petrus Adamus ‧ •

—H—

• D. HAAN ‧ • Stephen de HAAN ‧ Sneek ‧ • Alle Thijs de HAAS ‧ Sneek ‧ • Ulbe HEERINGA ‧ Sneek ‧ • I. van HEUSDEN ‧ • H.B. HOL ‧ • A.A. HOOGTEILING ‧ • Lykele HOORNSTRA ‧ • H. HOOYKAAS ‧ • Pieter Pietersen HORREUS ‧ Sneek ‧ • Theodorus HUIGEN ‧ • J. HUISMAN ‧ •

—J—

• JAN Scholtes I ‧ • JANSEN Jan 1x ‧ • JONG C. de (Schoonhoven) 1x ‧ • JORRITSMA Johannes ‧ •

—K—

• KEIKES Tjeerd Annes ‧ • KEMPEN J.M. van ‧ Sneek ‧ ‧ • KEMPEN van ‧ Sneek ‧ ‧ • KIJLSTRA Reinder Willem ‧ • KISJES D. ‧ • Klei, J. ‧ • KOETSE J. ‧ • KOK J. de ‧ Sneek ‧ ‧ • KOOIMAN A. ‧ • KOOIMAN C. van Dam ‧ • KOOIMAN J. ‧ • KOOIMAN W. ‧ • KOOPS C. ‧ Sneek ‧ • KUILENBURG J. ‧ • KUIPERS A. ‧ • KUIPERS Robijn Alberts ‧ • KUIPERS Ruurd Alberts ‧ • KUIPERS Wed. Albert Hendriks ‧ •

—L—

• LAUSWOLT Hidsert Jans ‧ Sneek ‧ • LELY Johannes van der ‧ • LENTZ Johan Marcus ‧ ‧ • Littel, W. ‧ • LUBACH Hendrik ‧ • LUDINGA Henricus ‧ •

—M—

• van MANEN Hendrik van ‧ • MANEN L. van ‧ Sneek ‧ • MANTING Christoffel ‧ • MEETER Pieter Eylarts ‧ • MENSMA Alger Clasen ‧ • MEULEN J.H. van der ‧ • MEULEN S. van der ‧ • MILLER J. ‧ • MINNEMA Goslik Pieters ‧ Sneek ‧ • MONSMA Hendrik W. ‧ • MONTEBAN C. ‧ •

—N—

• NAPJUS Hayo Eelco (van) ‧ • NEVEREN D.D. Londen-Groot-Brittannië ‧ • Gebr. NIEKER Groningen ‧ ‧ • NIEUBUUR Bernardus Jacobus ‧ • NIEUBUUR Jacobus ‧ • NOBEL A. ‧ •

—O—

• OLING Lucas ‧ • OLTHOF Jan Jansen ‧ • OOSTERBAAN jr. J.J. ‧ Sneek ‧ • OOSTERBAAN sr. J.J. Leeuwarden ‧ • OOSTERLOO Jacobus R. ‧ • OOSTERVELT Jan Melchiors ‧ • OOSTERWERF Age ‧ Sneek ‧ • OTTERLIJ F. van ‧ •

—P—

• van der PAUW J.L. ‧ • van PEEL Daniël ‧ Sneek ‧ • PEREBOOM Jan ‧ • PIJZEL en CARBENTUS ‧ • PLETTING Taeke Klazes ‧ • PLEYL W. de ‧ • PLUUT A. ‧ • POPPE Cornelius ‧ • POSTMUS J. -Hoorn ‧ • PRESBURG A. -Haarlem ‧

—R—

• RAUWERDA Gerben Widmers ‧ • RAVESTEIN Wed. Paulus Aertsz van ‧ • REGNERY Rein Clases ‧ Sneek ‧ • REINDERS Pieter ‧ • REITSMA Steven & Hendrik ‧ Sneek ‧ • REITSMA Tjitte Stevens ‧ Sneek ‧ • REYNDERS Reinder ‧ • RIENSTRA E. ‧ Sneek ‧ • RIENSTRA Jan ‧ Sneek ‧ • RIENSTRA Petrus Jans ‧ Sneek ‧ • ROBIJNSMA Gerrit Teunis ‧ • ROBIJNSMA Teunis Gerrits ‧ • RODENBURG Albert ‧ • ROND W. ‧ • ROORDA Philippus ‧ Sneek ‧ • ROOSWINKEL Albartus Antonius ‧ •

—S—

• SCHELTENS R. -Groningen- ‧ • SCHEVERSTEIN Ate ‧ Sneek ‧ • SCHIJFSMA Joh.zn. J. ‧ Sneek ‧ • SCHIJFSMA J.H. ‧ Sneek ‧ • SCHIJFSMA Jan ‧ • SCHIJFSMA Johannes ‧ Sneek ‧ • SCHIJFSMA Johannes Jans ‧ • SCHIJFSMA Zilversmederij Johan ‧ Sneek ‧ • SCHMIT P. ‧ Sneek ‧ • SCHMITZ Willem Lammert ‧ • SCHOLTE Jansen II ‧ • SCHREUDER Wieger Cornelis ‧ Sneek ‧ • SCHUTTER W. ‧ Sneek ‧ • SERVAAS P. ‧ • SETH Casparus ‧ • SIJLSTRA Frederik ‧ • SIPPAMA Bavius van ‧ • SLEESWIJK Homme Freerks ‧ • SLUYTER Johan Diederik ‧ Sneek ‧ • SPANNINGA Stoffer Aller ‧ • SPOELSTRA P. ‧ Sneek ‧ • STEENSMA J. ‧ • STELLINGWERF A.B. ‧ • STELLINGWERF Frans ‧ • STELLINGWERF Wed. ‧ • STELTMAN A. ‧ • STRATEN J. van -Hoorn ‧ • SUSTRING J.Hzn., A.M. ‧ • SUSTRING Jzn., A.M. ‧ • SUYLING P. ‧ Sneek ‧ • SYTEMA Wed. J.S. ‧ Sneek ‧ •

—T—

• TERPSTRA B.J. ‧ • THIJSSEN Menno ‧ • TRELING Franciscus Johannes ‧ • TROOST P. ‧ Sneek ‧ • TULLENERS H.C. ‧ •

—U—

• UYL Jan Jansen ‧ •

—V—

• VACHERIN Constantin -Genève ‧ • Van KEMPEN en GERRITSEN ‧ Sneek ‧ • VELDE Jochem van der ‧ Sneek ‧ ‧ • VELSEN Tobias van ‧ • VELSEN Gerard van ‧ • VERHOOGT J. -Hoorn ‧ • VERMEIJ H. ‧ • VINKEN K. ‧ • VOGELZANG Yske Gerbens ‧ • VOORSCHOTEN Zilverfabriek -Voorschoten ‧ Sneek ‧ • VRIES Johannes de ‧ • VRIES K. de ‧ •

—W—

• WAL Josua van der ‧ • WARREN M. ‧ • Weide, Hendrik van der ‧ • WIERSTRA Jouke Durks ‧ • WILDERS R. Londen-Groot-Brittannië ‧ • Pier van der WOUDE ‧ Sneek ‧ • WYCHERS Andreas -Emden-Duitsland ‧ •

—Y—

• Obbe YDEMA ‧ Sneek ‧ •

—Z—

• ZIJLSTRA R.S. ‧ • ZWANENBURG & Zoon, Fa. J. ‧ Sneek ‧ • Jan Sjerps ZWANENBURG ‧ Sneek ‧ • ZWANENBURG Sybrand ‧

Belgische ZILVER-smeden

Zilver uit ‧ Oudenaerde

DUITSE Zilversmeden

• Andreas DECKER °1958 ‧ • Annette DIEMER °1943 ‧ • Christoph DIEMER °1942 ‧ • Klaus-Dieter EiCHLER °1954 ‧ • Matthias ENGERT °1960 ‧ • Stefan EPP °1956 ‧ • Helmut GRIESE °1925 ‧ • Hartmut R. HAHN °1956 ‧ • Ulla & Martin KAUFMANN °1941 ‧ • Beate LEONARDS °1967 ‧ • Josephine LüTZEL °1961 ‧ • Frank MüLLER °1929 ‧ • Margarete & Werner OEHLSCHLAEGER °1946, °1928 ‧ • Doris Raymann-NOWAK °1946 ‧ • Gotthold SCHöNWANDT 1921-1976 ‧ • Wilhelm SOMMER 1911-1994 ‧ • Wilhelm (Willi) STOLL 1907-1989 ‧ • Monika VESELY °1958 ‧ • Christina WECK °1942 ‧ • Annette ZEY °Limburg an der Lahn 1964 ‧ • Sabine ZIEGLER Dresden 1961 ‧ •

Europese ZILVER-smeden overige

Zilver uit Frankrijk ‧

Afrikaanse ZILVER-smeden

Zilver uit Kaapstad ‧

Indische-e/o-Indonesische zilversmeden

Zilver uit ‧ Djokja ? ‧ etc.

documentatie digitaal

documentatie bibliotheek ‧ o.a.historie zilversmederij

  • J.E. JASPER & M. PIRNGADIE • De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië ‧ Vol. IV. ‧ De goud- en zilversmeedkunst ‧ The Hague‧v/h MOUTON & Co. ‧1927-(4)-291pg-15 col. plates‧386 ills. ‧
  • S.M. Voskuil-GROENEWEGEN • J.H.J. Leeuwrik ‧ T.M. Eliëns ‧ Zilver uit de tijd van de Verenigde Oostindische Compagnie ‧ Zwolle‧the‧Hague ‧ Waanders-Gemeentemuseum--1998--223-1-num. ills., orig. blindst. cl. w. dustwr., obl. 8vo. -
  • J.B. HAWKINS • Nineteenth Century Australian Silver ‧ Woodbridge ‧ the Antique Collector's Club ‧ 1990‧1st ed.‧2 vols.‧342-373-2-p.‧num ‧(col.) ills ‧
  • S. WELZ • Cape Silver and Silversmiths ‧ Cape Town-Rotterdam-1976-ills-
  • D. BAX • Het oudste Kaapse zilver 1669-1751 ‧ Amsterdam-London-1974-plates-
  • J. LUIJT • Het zilverlexicon ‧ Zwolle-2006 ‧ ills. ‧
  • Janjaap LUIJT • Zilversmeden in Woerden voor 1813 ‧ Utrecht 2001 ‧
  • I.a. • Fabriekanten en kooplieden in zilveren, gouden en diamantwerken ‧ A.s. Bonebakker & Zoon ‧
  • J.M. NUYTS • Het voormalig goud- en zilversmedenambacht te Maastricht ‧ Vol. 32 ‧ 1910 ‧ Maastricht ‧
  • Dora SCHLUGLEIT ‧ 1969 ‧ De Antwerpse goud- en zilversmeden in het corporatief stelsel 1332-1798 ‧ Wetteren ‧

Nederlandse Musea met zilversmids-werk