Genealogy Projects tagged with Burgers on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Stadhuisramp 4 - 5 November 1944 in Heusden

    De Stadhuisramp in Heusden vond plaats in de nacht van 4 op 5 november 1944 , tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Nederland. Terwijl de geallieerden oprukten in Brabant, zochten de Duitsers hun heil achter een nieuwe linie (de Bergsche Maas). Zij bliezen de hoogste punten, het stadhuis van Heusden en twee kerktorens van Heusden op. Dit deden de Duitsers ook elders, ten...