Genealogy Projects tagged with ENSV on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Eesti NSV - ENSV

    Eesti NSV - Эстонская ССР - Estonian SSR Siia soovime koguda kõik "kuulsad ja tuntud" isikud kellele andis võimaluse Nõukogude Eesti 1940 – 1941 / 1944 – 1990. EKP sekretärid, Ülemnõukogu liikmed, Ministrite nõukogu ministrid, komsomolitöötajad, kolhooside ja sovhooside juhid ja paljud teised selle ajajärgu inimesed kellest tihti tollastes ajalehtedes kirjutati... need "punased", kes ENSVga...