Genealogy Projects tagged with Estonian Defence League on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Eesti Kaitseliit

    EESTI KAITSELIIT Kaitseliiduga seonduv:=1.=Johannes Brükker Päidla kaitseväe kompanii pealik. Vahetas 1936a oma nime ja edaspidi kandis nime Juhan Härma.Otepää Teataja (1932-1944) nr.10 | 20. märts 1936 | lk 3 Tamm sünd 1871a: Pühajärvel Tegutses Otepääl kaitseliidus ja tuletõrjes. Abikaasa Helene Vana-Otepäält Juusa talust. Otepää Teataja (1932-1944) nr.14 | 17. aprill 1936 | lk 3Omakaitse ja ...