Genealogy Projects tagged with Hedmarken on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • The Migration From Stange, Hedmark, Norway

    The municipality of Stange is situated on the east side of the lake Mjøsa. It borders the municipalities of Hamar on the north; Løten, Våler, and Åsnes to the east; Nord-Odal to the south; and Eidsvoll to the west. Stange consists of several areas that were previously distinct, including Vallset, Romedal, Espa, Åsbygda, Tangen, and Stange itself. The municipality can be roughly divided into two...

  • Stange og Romedal på geni.com

    Målet med dette prosjektet er å få knyttet folk i folketellingene (spesielt FT1801) til profiler på Geni. Dette gir oss et solid holdepunkt da mye av det tidligere kirkearkivet ble ødelagt av brannen i prestegarden 27 september 1799. Ved å ha et felles register kan vi unngå å gjøre samme jobb flere ganger samt kvalitetssikre informasjonen som er lagt inn. Det er en stor jobb, og vi setter pris...