Genealogy Projects tagged with Heraldiek on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Heraldiek Nederland

    Heraldiek Nederland=Nederland is rijk aan familie heraldiek (familie wapens) heraldiek kan een waardevol instrument zijn voor familiehistorisch onderzoek en genealogy.==Wat is heraldiek?==Heraldiek verwijst in de eerste plaats naar de gewoonte die is ontstaan in Europa in de tweede helft van de twaalfde eeuw om wapenuitrustingen van ridders te versieren met symbolische voorstellingen, wapens ge...