Genealogy Projects tagged with Klonowa on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Lipinski Family / Lipinski Rodzina

    Hi and welcome! ==This page is for those who are descended from the Lipinski family from Pomerania or who are connected to it in some way. If you have information you are more than welcome to add it and feel free to ask questions. == Witam serdecznie! ==Ta strona jest dla tych, którzy są potomkami rodziny Lipińskiego z Pomorza lub które są z nim związane w jakiś sposób. Jeśli masz informacje, k...