Genealogy Projects tagged with Kumla kommun on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Kumla socken, Närke

    Kumla socken i Närke ingick i Kumla härad, uppgick 1967 i sin helhet i Kumla stad och området ingår sedan 1971 i Kumla kommun i Örebro län och motsvarar från 2016 Kumla distrikt.Socknens areal är 113,77 kvadratkilometer land (stadens yta inräknad). År 2000 fanns här 17 107 invånare. Tätorterna Hällabrottet, Sannahed och Åbytorp samt tätorten och kyrkbyn Kumla med sockenkyrkan Kumla kyrka ligger...

  • Municipality of Kumla, Nericia, Sweden

    Kumla Municipality Municipality of Kumla ( Kumla kommun ) is a municipality in Örebro County in the province of Närke in central Sweden. The seat of the municipality is located in the town of Kumla . The population of the municipality at the end of 2021 was 22,144. The present municipality was formed during the latest nationwide local government reform in Sweden, with the amalgamations tak...