Genealogy Projects tagged with Niemola on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Jämsän Niemolan kylä

    Tämä projekti on Jämsän Niemolan kylän kyläprojekti. Projektiin voidaan liittää Niemolankylässä asuneita henkilöitä. Siihen voidaan perustaa myös taloprojekteja ja muita tarkentavia projekteja sekä lisätä valokuvia, tarinoita ja muuta sukututkimusta tukevaa aineistoa. Toivomme että projektiin liitetyillä profiileilla on vähintään yksi lähdetiedosto kirjattuna. Johdanto Niemolan eli Miemolan...