Genealogy Projects tagged with Onkiniemi on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Sysmä, Onkiniemi / Unaja kylät

    Onkiniemi , Varhaisin maininta 1539, Varhaisin maakirjamerkintä, 1539. Muut nimet Onginiemi . Alkuperäinen kylätontti sijainnee Onkijärven itäpuolisella mäellä vanhan maantien varrella ja on Muinaisjäännösrekisterin mukaan jäänyt osin uuden tien alle. Tilaluku 1560-luvulla 7. Lähde: Päijät-Hämeen maakuntakaava, Historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi Onkiniemi Suomen asutuksen yleis...