Genealogy Projects tagged with Patajoki on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Jämsän Patajoen kylä

    Tämä projekti on Jämsän Patajoen kylän kyläprojekti. Projektiin voidaan liittää Patajoen kylässä asuneita henkilöitä. Siihen voidaan perustaa myös taloprojekteja ja muita tarkentavia projekteja sekä lisätä valokuvia, tarinoita ja muuta sukututkimusta tukevaa aineistoa. Toivomme että projektiin liitetyillä profiileilla on vähintään yksi lähdetiedosto kirjattuna. Johdanto Patajoelle syntyi vuo...