Genealogy Projects tagged with Survonen on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Jämsän Kavattilan kylä

    Tämä projekti on Jämsän Kavattilan eli Survosen kylän kyläprojekti. Projektiin voidaan liittää Kavattilan kylässä asuneita henkilöitä. Siihen voidaan perustaa myös taloprojekteja ja muita tarkentavia projekteja sekä lisätä valokuvia, tarinoita ja muuta sukututkimusta tukevaa aineistoa. Toivomme että projektiin liitetyillä profiileilla on vähintään yksi lähdetiedosto kirjattuna. 'Johdanto Kavat...