Genealogy Projects tagged with Vieru on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Villages, houses, inhabitants and house owners in Padasjoki, Finland

    Padasjoki kuuluu Päijät-Häme en maakunta an. Padasjoen pitäjätason Geni-projekti on aloitettu 8.6.2017. Padasjoen asukkaisiin, kyliin pääset tutustumaan kyläprojekteissa, Maakesken kyläprojekti on ensimmäisenä perustettu kyläprojekti ja nyttemmin kaikilla kylillä on oma kyläprojektinsa; on myös esimerkiksi Padasjoen pappisluettelo-projekti ja Verhon maanviljelyskoulun projekti ja lisää voi pe...

  • Vierun ruukki, Padasjoki

    Projektiin voi liittää Padasjoella sijainneessa Vierun ruukissa työskennelleitä henkilöitä. Projektin kuvaus on vielä keskeneräinen ja sitä täydennetään projektin edetessä. Vierun rautaruukki toimi Padasjoen Arrakoskella vuosina 1853–1896 (myös vuodet 1901 ja 1905 on mainittu toiminnan lopettamisvuotena). Ruukin perusti 1853 Saksalan kartanon omistanut Robert Mauritz von Fieandt (1821–1890) ja...