Genealogy Projects tagged with activist on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Eesti Geni aktivistid

    Tähelepanu! Et Geni kell Eestis olijatele õige oleks, valige oma ajavööndiks siin (UTC+2) Ida-Euroopa - EET (Tallinn, Helsingi, Riia, Vilnius jt) ! -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Siia projekti loodame koguda kõik need kasutajad ilma kelleta Geni eestlaste jaoks poleks täna selline nagu ta on... Palun lisage siia ikka e...