Genealogy Projects tagged with apteeker on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Eesti apteekrid, proviisorid, farmatseudid ja apteegiomanikud

    Siia projekti soovime Genist kokku koguda tuntumaid selle valdkonna tegijaid läbi kõigi ajajärkude.Kasulikku teavet: Proviisor on farmaatsiaalase haridusega proviisoriõppe õppekava läbinud isik ehk ülikooli lõpetanud teaduskraadiga erialaspetsialist. Farmatseut on farmaatsiaalase haridusega kutsekeskharidusõppe või rakenduskõrgharidusõppe õppekava läbinud isik ehk meditsiinikooli või tervisekõr...

    Tags: