Genealogy Projects tagged with veteraani on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Suomen sodan veteraanit, jotka saivat senaatin tukea

    Aloitettu 12.1.2020, Projektikuvaus osittain vielä kesken... Suomen sodan veteraanit, jotka 1850- ja 1860-luvuilla saivat senaatin kassasta tukea Projekti kerää Senaatin kassan tukea 1850- ja 1860-luvulla saaneiden sotaveteraanien profiileja. Suomen Senaatti päätti __.__.185_ maksaa tukea Suomen sodan veteraaneille, avustus oli muutamia ruplia vuodessa. Vuosien 1808-1809 sodan vetera...