Start your family tree now Is your surname Bartulović?
There are already 15 users and 1,538 genealogy profiles with the Bartulović surname on Geni. Explore Bartulović genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Bartulović Genealogy and Bartulović Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!
view all

Profiles

About the Bartulović surname

Bartulovići su Hrvati, dobrim dijelom iz okolice Ploča. Razmjerno najviše Bartulovića u proteklih sto godina rođeno je u Blatu kraj Omiša, gdje se svaki sedmi stanovnik prezivao Bartulović. U Hrvatskoj danas živi oko tisuću Bartulovića u oko četrsto domaćinstava (393. prezime prema brojnosti). Podjednako ih je bilo i sredinom prošlog stoljeća.

Glavni migracijski pravci Bartulovića u prošlom stoljeću zabilježeni su iz Zadvarja i Zagvozda u Split te iz Banja Luke BiH) u Zagreb.

Raspostranjenost

Bartulovići su prisutni u gotovo svim hrvatskim županijama, u ukupno 101 općini i 142 naselja, pretežito u urbanim sredinama (58%). Danas ih najviše živi u Splitu (300), Zagrebu (120), Blatu kraj Omiša (90), Blacama kraj Opuzena (60) i u Vinkovcima (50).

This was written by Professor Filip Škrabić in IZ POVIJESTI: RAZVOJ PREZIMENA I OBITELJI U BRELIMA. See link below for more information on family names from Brela.

http://www.brela.com/brolanenses/prezimena/index.htm

BARTULOVIĆ U BRELIMA

Prezime nastalo od osobnog imena Bartul. Generalni providur Jure Celigoj dana 27. lipnja 1686. je podijelio zemlju pa je upisao u svoj registar stanovnike Brela, starosjedioce i pridošle u zbjegu iz Imotske krajine. Na popisu izbjeglica koji su se naselili u Brela Gornja i Donja treće ime po redu je Mate Bartulovića s devet čeljadi. Bartulovići u Brelima imaju dva zaseoka Duduci u Zaveterju i Krug. Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu a Brelima su živjele dvije obitelji Bartulovića. koje se vode:

- pod brojem 26

 Ivo Bartulović 40 godina
 Luca žena
 Ivan sin Ive 4
 Mate sin Ive 2

- pod rednim brojem 28

 Nikola Bartulović 45
 Kata žena
 Ivo sin Nikole 22
 Jela kći Nikole
 Matija žena Ive

U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine ne nalazimo Bartuloviće već Duduke kao vlasnike građevinskih objekata i zemljišta koji danas pripadaju Bartulovićima. U Krugu (Zacrusie) objekti i dvorišta upisani su na Marka, Matu, Josipa i Petra. U zaseoku Duduci u Zaveterju isti objekti koji danas pripadaju Bartulovićima bili su upisani na Petra i Marka. Popis Bartulovića u Matičnoj knjizi to popis vlasnika objekata od 1830. godine, današnji vlasnici objekata kao i nadimak Bartulovića, pokazuju da su Bartulovići mijenjali prezime u Duduk to ponovno a Bartulović. Petar i Marko javljaju se kao vlasnici objekata u Krugu i Zaveterju. Prema popisu stanovništva koji je vršen 1948. godine u Republici Hrvatskoj, Bartulovići su živjeli u četrdeset šest naselja, a breljanska skupina bila je sedma po veličini: činila su je 32 stanovnika u šest obitelji.

BARTULOVIĆ IN BRELA

This surname is derived from the personal name Bartholomew. Governor General George Celigoj on June 27, 1686 divided the country and enrolled in a registry all the residents of Brela, natives and entrants from the refugee camp in the Imotski region. Third on the list of refugees who settled in Upper and Lower Brela is the name of Mate Bartulović and nine souls. Bartulovic in Brela are two hamlets, Duduk in Zaveterju and Krug. According to the Omis book in the year 1799 in Brela lived two families with the name Bartulović that link:

- numbered 26 Ivo Bartulović 40 years Luca wife Ivan son of Ivo 4 Mate son Ive 2

- numbered 28 Nikola Bartulović 45 Kata wife Ive son of Nikola 22 Jela daughter of Nikola Matija wife of Ive

The Report of Austrian cadastral survey of 1830, you see registered in Duduk buildings and land that now belong to Bartulović families. The Krug (Zacrusie) facilities and courtyards are registered to Marko, Mate, Josip and Petar. In the hamlet Duduk in Zaveterju the same buildings that now form part of the Bartulović family holdings were enrolled to Petar and Marko. List Bartulović in the home a book to list the owners of facilities since 1830, the present owners of facilities as well as the nickname Bartulović, show that Bartulović changed their surname back to Duduk and then again to Bartulović. Petar and Marko appeared as owners of objects in Krug and Zaveterju. According to the census which was conducted in 1948, in the Republic of Croatia the Bartulović family lived in forty-six settlements, and the group from Brela was the seventh largest. It consisted of 32 residents in six families.