Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

Ovaj projekt je dio projekta Hrvatsko Rodoslovlje - Dalmacija grada Omiša / Croatian Genealogy – Dalmatia, city of Omis

Hr | En | It | La | Hu | De

Povijest / History

Naselje na području današnjeg Omiša prvi se put spominje u povijesti pod imenom Oneum ili Onaeum, a zamire početkom 7. stoljeća. S obzirom na poziciju Omiša kao važne veze s unutrašnjošću, to nije bilo duga vijeka. Povijesno središte ondašnjeg Omiša je bilo smješteno na istočnoj obali rijeke Cetine. Samo ime "Cetina" potječe od frigijske riječi Zetna u značenju "vrata", jer je ušće Cetine sličilo na monumentalna vrata.U antičkom se razdoblju naselje Oneum vjerojatno nalazilo u zaseoku Baučićima, gdje je pronađeno mnogo antičkih ulomaka (reljefa, natpisa, nadgrobnih spomenika, svjetiljaka i novca). Najvažniji spomenici, koji se danas čuvaju u Gradskom muzeju, kameni su ulomci s rimskim natpisima. Iz teksta se zaključuje da su uklesani za vladavine rimskih careva Tiberija i Klaudija (Tiberius - A.D. 14-37; Claudius - A.D. 41-54 ), a najvjerojatnije su bili namijenjeni nekoj javnoj zgradi, spomeniku ili cesti, što govori o važnosti naselja u kojem su građeni.

Nedaleko od tog nalazišta mramorni je portret rimskog cara Tiberija i jedan veliki dio antičkog žrtvenika posvećenog rimskom caru Augustu (Augustus - 27 B.C. - 14 A.D.). Da se radilo o većem i važnijem naselju u antičko doba svjedoče i rimski grobovi, te nadgrobne stele i sarkofazi koji postoje na omiškom starom groblju.

U Srednjem vijeku, tijekom 12. i 13. stoljeća, gradom su vladali knezovi Kačići, koji su bili na čelu omiških gusara. Omiš se tada spominje pod talijanskim imenom Almissa. Omiški gusari vodili su napade na papinske galije i trgovačke brodove moćne Venecije, Dubrovnika, Kotora, Splita... Sve su to bili povodi za učestale ratove te sklapanje sporazuma, koji su često završavali plaćanjem danka Omišanima za mirnu plovidbu. Medutim, svaki mir s omiškim gusarima bio je kratka vijeka, pa su se protiv njih povela i dva križarska rata. Prvi rat, koji je završio pobjedom gusara, poveo je papa Honorije III. 1221. godine, radi gusarskih napada na križare koji su plovili prema Palestini. Drugi križarski rat, koji Omišani gube, poveli su Mlečani 1286. i 1287. godine, a označio je svojevrstan kraj moći knezova Kačića i njihove vladavine gradom Omišom.

Gusarsku povijest zorno predočuju gradske tvrđave Mirabella (Peovica) i Starigrad (Fortica). S Peovice se može vidjeti cijeli Omiš, a s Fortice cijeli Brački kanal, otoke Brač, Hvar i Šoltu, Srednja Poljica i ušće rijeke Cetine, što je bilo veoma važno za gusarenje, jer se s jednoga mjesta moglo nadzirati veliko područje na kopnu i moru.

Omiški gusari koristili su brodove na vesla, tzv. Omiške strijele, odličnih karakteristika. Jedna od najvažnijih karakteristika Omiških strijela bio je plitki gaz, koji im je omogućavao pokretljivost, kao i brzo povlačenje u korito rijeke Cetine u slučaju opasnosti. Omiški su gusari sagradili podvodni zid u koritu rijeke Cetine na samom ulazu u more, koji je bio neobično važan. Taj podvodni zid (Mostina) nije se vidio jer je bio pod vodom, a imao je samo jedan otvor koji je bio prilagođen omiškim brodovima i koji se mogao zatvoriti lancima, tako da bi se neprijateljski brodovi tu nasukali ako bi pokušali slijediti gusare. Na lijevoj obali rijeke Cetine bila je izgrađena i mala tvrđava (Gomilica), koja je danas sasvim porušena, a čija se uloga povezuje s Mostinom.

Nakon Kačića, gospodari Omiša izmjenjuju se, a gusarstvo, premda još uvijek djelatno, više nikada neće biti tako uspješno kao za njihove vladavine. Četrnaesto stoljeće bilo je obilježeno vladavinom bribirskih knezova Šubića nad gradom. Nakon Šubića gradom vladaju: braća Horvat, koji su bili pod zaštitom bosanskog kralja Tvrtka I.; bosanski velmoža Hrvoje Vukčić Hrvatinić; ban Ivaniš Nepilić; obitelj Matka Talovca, koja vlast nad gradom dobiva od kralja Žigmunda te bosanski vojvoda Stjepan Kosača.

Nakon što je Ladislav Napuljski 1409. godine Mletačkoj Republici prodao Dalmaciju, 1444. godine i Omiš je priznao vlast te države, u čijem je sastavu ostao do 1797. godine. U doba mletačke uprave Omiš je, zbog zaštićena položaja, bio vojničko i pomorsko naselje koje se razvijalo unutar zidina. Grad je bio zaštićen zidinama s tri strane, a sjevernu mu je stranu štitila planina. Takvo se stanje održalo sve do 19. stoljeća, a potom su zidine najvećim dijelom porušene (ostaci gradskih zidina i danas su vidljivi na pojedinim mjestima). Stanovnici Omiša su se u to vrijeme bavili uglavnom ribarstvom na ušću, nešto južnije, rijeke Neretve. Od tog su ribolova morali davati Mlečanima jednu desetinu ulova ribe, a često su se sukobljavali i s ribarima koji su na isto lovište stizali s obližnjeg otoka Brača.

Omiš, nakon propasti Venecije 1797. godine, pada pod vlast Austrije. Požunskim mirom iz 1805. godine, kojim završava rat izmedu Austrije i Francuske, Omiš zajedno s Dalmacijom dolazi pod vlast Napoleonove Francuske da bi 1813. godine ponovno pao pod vlast Austrije. U to vrijeme Omiš gubi stratešku važnost uz istovremeno slabljenje pomorstva. Zbog toga mjesto nazaduje i 1840. godine ima samo 761 stanovnika. Pod austrijskom vlašću Omiš ostaje sve do kraja Prvog svjetskog rata 1918. godine.

Tek dolaskom industrije i turizma na početku 20. stoljeća Omiš počinje ponovo uzlaznu putanju u svom razvoju. O bogatoj kulturnoj baštini ovog gradića govore danas brojni spomenici kulture. Takva je, na primjer, crkva sv. Petra na Priku (na desnoj obali rijeke Cetine), koja se prvi put spominje 1074. godine, za vladanja kralja Slavca. Vrijedi spomenuti i ostatke gradskih zidova i kula na Fošalu, te srednjovjekovnu kulu Mirabella (Peovica).

Gradska naselja / Settlements - stanovništvo danas / population today

geni podprojekti / geni subprojects

Blato na Cetini (Blato di Cettina, o Blatta della Cétina) (465), Borak ((Borac o San Francesco di Borizza) (158), Čelina (Cellena) (222), Čisla (Císola) (302), Donji Dolac (Dognidollaz, o Dolaz Inferiore, o Bravari) (373), Dubrava (Dúbrava) (300), Gata (Gatta) (567), Gornji Dolac (Bravari Superiore) (119), Kostanje (Costagne) (605), Kučiće (Cucicchie) (607), Lokva Rogoznica (Loqua-Rogosnizza di Almissa, in passato [Rappa]-%28La%29 Rogosnizza di Almissa) (397), Marušići (Marussich, Santa Maria) (151), Mimice (Mimica, o Mimizza - Porto San Francesco)(216), Naklice (Naclizze) (236), Nova Sela (Novasella) (224), Omiš (Almissa) (6,462), Nemira, Ostrvica (Ostervizza) (196), Pisak (Ballerini - Porto San Marco) ( 202), Podašpilje (Podaspiglia) (20), Podgrađe (Castello dei Morlacchi) (280), Putišići (Putacco) (46), Seoca (Seozza) (140), Slime (Visecchio) (270), Smolonje (Smologna) (79), Srijane (Sriani) (270), Stanići (Almissa Piccola) (534), Svinišće (Sfinischie) (98), Trnbusi (Tarnbusi) (162), Tugare (Trusa, o Túgari) (885), Zakučac (Orti di Almissa) (148), Zvečanje (Suesagne) (202).

Plemićke obitelji / Noble families

Prezimena danas:

Kovačić, Stanić, Mimica, Tafra, Lelas, Marušić, Baučić, Rogošić, Kalajžić, Pešić, Mandić, Škarica, Tomasović, Vulić, Vojnović, Bilić, Jurčević, Čagalj, Čečuk, Jerčić

Prezimena prije 60 godina:

Baučić, Lelas, Mimica, Marušić, Kovačić, Kalajžić, Popovac, Rogošić, Čagalj, Brkanović, Miloš, Novaković, Čečuk, Mandić, Orlandini, Raljević, Stanić, Velić, Vitaić, Šaban

Osobe Omiša / People of Omiš

Povijesne osobe / Historical figures

Napomena: Imena poginulih boraca u narodnooslobodilačkoj borbi (1941-1945) i poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (1990-1996) su navedena formatom: Ime Prezime, Ime oca.

 • knez Malduk Kačić (Chacichorum1) (XIII stoljeće) (XIII century A.D.)
 • knez Nikola Kačić (Chacichorum1) (XII stoljeće) (XII century A.D.)
 • knez Osor Kačić (Chacichorum1) (XIII stoljeće) (XIII century A.D.)
 • knez Pribislav Kačić (Chacichorum1) (XIII stoljeće) (XIII century A.D.)
 • knez Ivan Čović - poslijednji poljički knez (XIX stoljeće) (XIX century A.D.)
 • knez Juraj Šubić (XIII stoljeće) (XIII century A.D.)
 • Mile Gojsalić - poljička junakinja (-1530)
 • Mare Žuljević - poljička junakinja (XVII stoljeće) (XVII century A.D.)
 • Bare Lekšić - poljička junakinja (XVII stoljeće) (XVII century A.D.)
 • fra Stipan Vrljić (XVIII stoljeće) (XVIII century A.D.)
 • Frederik pl. Benković (Federico Benkovich) (1677-1753) - slikar
 • Sv. Leopold Bogdan Mandić (1866-1942)
 • Mate Brničević ( -1918)
 • Ivica Abram, Stanko - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Toma Aničić, Stipe - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Drago Balić, Mijo - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Mijo Balić, Marijan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ivan Ban, Nediljko - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • dr. Milan Banović - liječnik
 • Duje Baučić, Marijan - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Erfind Baučić, Josip - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Ivan Baučić, Pijo - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Ervin Baučić - glazbenik
 • Mladen Baučić-Baucho - glazbenik
 • dr. Jure Bilić
 • Dražen Bogdanović, Krunoslav - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ivan Braović, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Pave Brničević, Ante (1913-1942) - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Karlo Bulić (1910-1986) - glumac
 • Krunoslav Buljević (1914-2003) - akademski kipar/slikar
 • dr. Ljubo Buljević (1913-1943) - liječnik
 • Milan Buljević, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Nikola Buljević (1879-1967)
 • Željko Buljević, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • don Frane Bulić (1846-1934)
 • dr. Ljubomir (Ljubo) Čečuk (1920-2002)
 • Vicko Dešković-Arbanasović (XVI stoljeće) (XVI century A.D.)
 • Žarko Dražojević (1438-1508)
 • dr. Jenko Franceschi - liječnik
 • dr. Rino Franceschi - liječnik
 • dr. Vjekoslav Franceschi-Điđi (1923-2002) - liječnik
 • Imre Gužvanj - osnivač košarkaškog kluba "Omiš"
 • Kažimir Hraste - akademski kipar/slikar
 • Ivo Jagodić - jedan od osnivača "Komite"
 • Josip Kapista (1910-1980) - fotograf
 • Jure Kaštelan (1919-1990) - pjesnik/književnik
 • don Stipe Kaštelan (1880-1945)
 • Vice Kovačić - jedan od osnivača "Komite"
 • Ivan Joko Knežević (1907-1988) - akademski kipar/slikar
 • Ruta Knežević (1947-2006) - kostimografkinja
 • Ante Kuzmanić - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Jozo Kuzmanić - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Milan Kuzmanić - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Miro Kuzmanić-Lile - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Josip Lelas-Šalavija (1893-1978)
 • Ahmet Madžuka - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Stipe Marčić, Ante - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Mladen Martić, Jakov - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Anđelko Marušić-Ferata - nogometaš N.K. "Hajduk"
 • Danijel Marušić - TV redatelj
 • dr. Filip Marušić
 • Ivica Ratko Marušić (1912-1942) - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Milan Marušić
 • Tonći Marušić, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ivan Matijević, Ljubo - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Zoran Matovac, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Jakov Matulić, Pavao (1895-1945) - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Pavao (Pave) Matulić (1925-2005)
 • Ante Merčep, Mirko - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Božo Merčep, Mirko - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Franc Mihelič, Milan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Frane Milina - brodograditelj
 • Ivica (Ivo) Milina - brodograditelj
 • Bože Mimica (1942-) - povijesničar
 • Neven Mimica - predsjednik saborskog Odbora za europske integracije
 • dr. Toma Mimica (1884-1952) - odvjetnik; jedan od osnivača N.K. "Hajduk"
 • Vatroslav Mimica (1923-) - filmski redatelj
 • Živko Mimica, Luka - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Marin Mindoljević (1922-2007)
 • prof. dr. sc. Ante Munitić (1941-) - Dekan pomorskog fakulteta u Splitu
 • Ante Munitić (1912-2004) - povijesničar
 • Gertruda Munitić (1939-) - operna pjevačica
 • Herci Marsden (Ivanka Munitić) - balerina
 • Ivan Nejašmić, Milan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Anđelko Novaković-Anđel (1951-2003) - književnik
 • Neven Pavić, Nikola - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Katja Pavišić-Šperac, Petar (1916-1943) - poginula borkinja u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Petar (Pjero) Perak, Jerolim - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Mirko Peričić (1919-)
 • Edo Pivčević - pisac, filozof
 • Ivo Pivčević (1913-1944)
 • Ratko Pleić - član predsjedništva UNICEF -a (1951. i 1952.)
 • Neven Pocrnjić, Jozo - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Sergije Popovac, Ivo - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Zuan Primoevi (XVI stoljeće) (XVI century A.D.)
 • Josip Pupačić (1928-1971) - pjesnik
 • Tomo Rabar - jedan od osnivača "Komite"
 • Damir Radić, Ivica - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Zdravko Radić, Stipe - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • dr. Anton Radman
 • dr. Josip Radman
 • Petar Radman - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Lovro Radeljić - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Jozo Radobolja
 • Vedran Rakuljić, Špiro - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Marko Ribičić, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Željko Roguljić, Josip - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ivan Rubić, Karlo - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ivica Skejić, Mate - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ante Sladoljević, Špiro - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Nediljko Sovulj, Jozo - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Slavko Sovulj, Stipe - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ante Stanić, Mladen - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Anton Stanić, Tadija - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Josip Stanić-Griša - povijesničar
 • Mate Stanić - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Milovan Stanić - akademski slikar
 • Križan Stazić, Emanuel - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Jolis Strmečki, Josip - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Vlatko Sudić, Nediljko - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ante Šaškor, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • dr. Ivo Šaškor - liječnik
 • Dušan Šimić (1924-1990) - ribar
 • Ante Šošić, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Lovre Renko Šperac, Ivan (1906-1941) - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Nediljko Šušić, Petar - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ante Drago Šodan (1932-2007)
 • Ivica Tafra, Martin - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Vinko Tičinović, Milan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Franjo Tomasović, Vlado - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Jakov Tomasović (1882-1962) - književnik
 • Edo Vidaković, Mate - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Vjera Vidošević, Marko - poginula borkinja u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Nedjeljka (Nediljka) Visintin (Staničić) - liječnica
 • Miljenko Zečić, Anđelko - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ivo Žuljević - arhitekt

Zaslužni Omišani / Residents of Merit

 • Đurđica Barlović (Miličević) - pjevačica
 • Marija Baučić (Križanac) (1901-1994)
 • Ivan (Vanja) Beden (1933-2018), arhitekt
 • Biserka Cvejić (Katušić) - operna pjevačica (1923-)
 • Nikša Čečuk
 • Darinka Franceschi
 • Anka Gilić
 • prof. Stjepan Juričić
 • Marija Kalajžić
 • Loreta Kovačić-Parani - pijanistica
 • Petar (Pero) Križanac
 • Terezija Kusanović
 • Andrej Ljolje
 • Anka (Ankica) Mandušić
 • Sergio Mimica-Gezzan (Srđan Mimica) - filmski redatelj (1957-)
 • Mihovil Popovac
 • Tedy Popovac - inženjer brodogradnje
 • dr. Mladen Predrijevac
 • Ivo Staničić-Palunko - ribar
 • Bepo Stella - brodograditelj
 • Tea (Tomažina) Vukušić
 • Martin Žilić

Obiteljska stabla starih omiških obitelji / Family trees of the Old Historic Families of Omiš

Poznati Omišani i Omišanke

Osobe koje su se rodile, živjele i/ili radile u Omišu.

 • Žarko Domljan, predsjednik prvog višestranačkog saziva Hrvatskoga sabora
 • Branimir Jelić - hrvatski političar, liječnik i publicist
 • fra Karlo Balić - franjevac i znanstvenik
 • Ante Baučić - direktor hrvatske brodogradnje
 • Ivo Baučić - demograf, direktor instituta za migracije Zagreb
 • Ivan Bekavac - publicist
 • Mate Bilić, nogometaš
 • Mila Gojsalić - mučenica
 • Kažimir Hraste - slikar
 • Jure Kaštelan - pjesnik, akademik i profesor
 • Josip Kekez - kroatist i filolog
 • Ante Klarić - pučki pravobranitelj RH
 • Joko Knežević - slikar i kipar
 • Ruta Knežević - kostimograf
 • Branko Kovačević - slikar
 • Ivica Križanac - nogometaš
 • Ivan Kuvačić - sociolog
 • Nikola Kuvačić - ekonomist, profesor na veleučilištu u Splitu
 • Anđelko Marušić "Ferata" - legendarni nogometaš Hajduka
 • Božo Mimica - književnik i publicist, pročelnik za kulturu Grada Rijeke
 • Neven Mimica - potpredsjednik Sabora Republike Hrvatske
 • Sergije Mimica - redatelj
 • Vatroslav Mimica - filmski scenarist, producent i redatelj
 • Gertruda Munitić - operna pjevačica
 • Anđelko Novaković - pjesnik i publicist, tajnik DHK
 • Ivan Perišić - nogometaš
 • Josip Pupačić - pjesnik
 • Davorin Rudolf - znanstvenik i političar
 • Milovan Stanić - slikar
 • Vera Stanić-Pivčević - saborska zastupnica
 • Dinko Štambak (1912-1989) - hrvatski književnik i prevoditelj
 • Ksenija Urličić - poznata urednica na HRT-u
 • Vice Tomasović - vizualni umjetnik, predsjednik Hrvatske udruge likovnih umjetnika
 • Ljubomir Čečuk - liječnik - urolog i kirurg

Arcticles, biography, informations and sources from www.almissa.com

Legende / Legends, Pomorci / Seamens, Brodograditelji / Boat & Shipbuilders, Ribari / Fishermens, Liječnici / Medical doctors, Svećenici / Priests, Osobe s omiškim podrijetlom / People with Omiš family roots, Omišani u Svijetu / Omiš Residents Around the World: Europe, Omišani u Sjevernoj Americi / Omiš Residents in North America, Južna Amerika / South America, Omišani u Australiji / Omiš Residents in Australia, [Azija / Asia], [Afrika / Africa]; Pjesnici / Književnici | Poets / Writers, Umjetnici / Artists, Gastronomija / Gastronomy, Športaši / Athletes, Vatrogasci / Firefighters, Planinari / Mountain climbers, Poznati Omišani: prije i sada / Prominent Residents: Past & Present, Počasni građani Grada Omiša / Honorary residents of the City of Omiš

Ovaj projekt je dio projekta Hrvatsko Rodoslovlje - Dalmacija grada Omiša / Croatian Genealogy – Dalmatia, city of Omis

Hr | En | It | La | Hu | De

Povijest / History

Naselje na području današnjeg Omiša prvi se put spominje u povijesti pod imenom Oneum ili Onaeum, a zamire početkom 7. stoljeća. S obzirom na poziciju Omiša kao važne veze s unutrašnjošću, to nije bilo duga vijeka. Povijesno središte ondašnjeg Omiša je bilo smješteno na istočnoj obali rijeke Cetine. Samo ime "Cetina" potječe od frigijske riječi Zetna u značenju "vrata", jer je ušće Cetine sličilo na monumentalna vrata.U antičkom se razdoblju naselje Oneum vjerojatno nalazilo u zaseoku Baučićima, gdje je pronađeno mnogo antičkih ulomaka (reljefa, natpisa, nadgrobnih spomenika, svjetiljaka i novca). Najvažniji spomenici, koji se danas čuvaju u Gradskom muzeju, kameni su ulomci s rimskim natpisima. Iz teksta se zaključuje da su uklesani za vladavine rimskih careva Tiberija i Klaudija (Tiberius - A.D. 14-37; Claudius - A.D. 41-54 ), a najvjerojatnije su bili namijenjeni nekoj javnoj zgradi, spomeniku ili cesti, što govori o važnosti naselja u kojem su građeni.

Nedaleko od tog nalazišta mramorni je portret rimskog cara Tiberija i jedan veliki dio antičkog žrtvenika posvećenog rimskom caru Augustu (Augustus - 27 B.C. - 14 A.D.). Da se radilo o većem i važnijem naselju u antičko doba svjedoče i rimski grobovi, te nadgrobne stele i sarkofazi koji postoje na omiškom starom groblju.

U Srednjem vijeku, tijekom 12. i 13. stoljeća, gradom su vladali knezovi Kačići, koji su bili na čelu omiških gusara. Omiš se tada spominje pod talijanskim imenom Almissa. Omiški gusari vodili su napade na papinske galije i trgovačke brodove moćne Venecije, Dubrovnika, Kotora, Splita... Sve su to bili povodi za učestale ratove te sklapanje sporazuma, koji su često završavali plaćanjem danka Omišanima za mirnu plovidbu. Medutim, svaki mir s omiškim gusarima bio je kratka vijeka, pa su se protiv njih povela i dva križarska rata. Prvi rat, koji je završio pobjedom gusara, poveo je papa Honorije III. 1221. godine, radi gusarskih napada na križare koji su plovili prema Palestini. Drugi križarski rat, koji Omišani gube, poveli su Mlečani 1286. i 1287. godine, a označio je svojevrstan kraj moći knezova Kačića i njihove vladavine gradom Omišom.

Gusarsku povijest zorno predočuju gradske tvrđave Mirabella (Peovica) i Starigrad (Fortica). S Peovice se može vidjeti cijeli Omiš, a s Fortice cijeli Brački kanal, otoke Brač, Hvar i Šoltu, Srednja Poljica i ušće rijeke Cetine, što je bilo veoma važno za gusarenje, jer se s jednoga mjesta moglo nadzirati veliko područje na kopnu i moru.

Omiški gusari koristili su brodove na vesla, tzv. Omiške strijele, odličnih karakteristika. Jedna od najvažnijih karakteristika Omiških strijela bio je plitki gaz, koji im je omogućavao pokretljivost, kao i brzo povlačenje u korito rijeke Cetine u slučaju opasnosti. Omiški su gusari sagradili podvodni zid u koritu rijeke Cetine na samom ulazu u more, koji je bio neobično važan. Taj podvodni zid (Mostina) nije se vidio jer je bio pod vodom, a imao je samo jedan otvor koji je bio prilagođen omiškim brodovima i koji se mogao zatvoriti lancima, tako da bi se neprijateljski brodovi tu nasukali ako bi pokušali slijediti gusare. Na lijevoj obali rijeke Cetine bila je izgrađena i mala tvrđava (Gomilica), koja je danas sasvim porušena, a čija se uloga povezuje s Mostinom.

Nakon Kačića, gospodari Omiša izmjenjuju se, a gusarstvo, premda još uvijek djelatno, više nikada neće biti tako uspješno kao za njihove vladavine. Četrnaesto stoljeće bilo je obilježeno vladavinom bribirskih knezova Šubića nad gradom. Nakon Šubića gradom vladaju: braća Horvat, koji su bili pod zaštitom bosanskog kralja Tvrtka I.; bosanski velmoža Hrvoje Vukčić Hrvatinić; ban Ivaniš Nepilić; obitelj Matka Talovca, koja vlast nad gradom dobiva od kralja Žigmunda te bosanski vojvoda Stjepan Kosača.

Nakon što je Ladislav Napuljski 1409. godine Mletačkoj Republici prodao Dalmaciju, 1444. godine i Omiš je priznao vlast te države, u čijem je sastavu ostao do 1797. godine. U doba mletačke uprave Omiš je, zbog zaštićena položaja, bio vojničko i pomorsko naselje koje se razvijalo unutar zidina. Grad je bio zaštićen zidinama s tri strane, a sjevernu mu je stranu štitila planina. Takvo se stanje održalo sve do 19. stoljeća, a potom su zidine najvećim dijelom porušene (ostaci gradskih zidina i danas su vidljivi na pojedinim mjestima). Stanovnici Omiša su se u to vrijeme bavili uglavnom ribarstvom na ušću, nešto južnije, rijeke Neretve. Od tog su ribolova morali davati Mlečanima jednu desetinu ulova ribe, a često su se sukobljavali i s ribarima koji su na isto lovište stizali s obližnjeg otoka Brača.

Omiš, nakon propasti Venecije 1797. godine, pada pod vlast Austrije. Požunskim mirom iz 1805. godine, kojim završava rat izmedu Austrije i Francuske, Omiš zajedno s Dalmacijom dolazi pod vlast Napoleonove Francuske da bi 1813. godine ponovno pao pod vlast Austrije. U to vrijeme Omiš gubi stratešku važnost uz istovremeno slabljenje pomorstva. Zbog toga mjesto nazaduje i 1840. godine ima samo 761 stanovnika. Pod austrijskom vlašću Omiš ostaje sve do kraja Prvog svjetskog rata 1918. godine.

Tek dolaskom industrije i turizma na početku 20. stoljeća Omiš počinje ponovo uzlaznu putanju u svom razvoju. O bogatoj kulturnoj baštini ovog gradića govore danas brojni spomenici kulture. Takva je, na primjer, crkva sv. Petra na Priku (na desnoj obali rijeke Cetine), koja se prvi put spominje 1074. godine, za vladanja kralja Slavca. Vrijedi spomenuti i ostatke gradskih zidova i kula na Fošalu, te srednjovjekovnu kulu Mirabella (Peovica).

Gradska naselja / Settlements - stanovništvo danas / population today

geni podprojekti / geni subprojects

Blato na Cetini (Blato di Cettina, o Blatta della Cétina) (465), Borak ((Borac o San Francesco di Borizza) (158), Čelina (Cellena) (222), Čisla (Císola) (302), Donji Dolac (Dognidollaz, o Dolaz Inferiore, o Bravari) (373), Dubrava (Dúbrava) (300), Gata (Gatta) (567), Gornji Dolac (Bravari Superiore) (119), Kostanje (Costagne) (605), Kučiće (Cucicchie) (607), Lokva Rogoznica (Loqua-Rogosnizza di Almissa, in passato [Rappa]-%28La%29 Rogosnizza di Almissa) (397), Marušići (Marussich, Santa Maria) (151), Mimice (Mimica, o Mimizza - Porto San Francesco)(216), Naklice (Naclizze) (236), Nova Sela (Novasella) (224), Omiš (Almissa) (6,462), Nemira, Ostrvica (Ostervizza) (196), Pisak (Ballerini - Porto San Marco) ( 202), Podašpilje (Podaspiglia) (20), Podgrađe (Castello dei Morlacchi) (280), Putišići (Putacco) (46), Seoca (Seozza) (140), Slime (Visecchio) (270), Smolonje (Smologna) (79), Srijane (Sriani) (270), Stanići (Almissa Piccola) (534), Svinišće (Sfinischie) (98), Trnbusi (Tarnbusi) (162), Tugare (Trusa, o Túgari) (885), Zakučac (Orti di Almissa) (148), Zvečanje (Suesagne) (202).

Plemićke obitelji / Noble families

Prezimena danas:

Kovačić, Stanić, Mimica, Tafra, Lelas, Marušić, Baučić, Rogošić, Kalajžić, Pešić, Mandić, Škarica, Tomasović, Vulić, Vojnović, Bilić, Jurčević, Čagalj, Čečuk, Jerčić

Prezimena prije 60 godina:

Baučić, Lelas, Mimica, Marušić, Kovačić, Kalajžić, Popovac, Rogošić, Čagalj, Brkanović, Miloš, Novaković, Čečuk, Mandić, Orlandini, Raljević, Stanić, Velić, Vitaić, Šaban

Osobe Omiša / People of Omiš

Povijesne osobe / Historical figures

Napomena: Imena poginulih boraca u narodnooslobodilačkoj borbi (1941-1945) i poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (1990-1996) su navedena formatom: Ime Prezime, Ime oca.

 • knez Malduk Kačić (Chacichorum1) (XIII stoljeće) (XIII century A.D.)
 • knez Nikola Kačić (Chacichorum1) (XII stoljeće) (XII century A.D.)
 • knez Osor Kačić (Chacichorum1) (XIII stoljeće) (XIII century A.D.)
 • knez Pribislav Kačić (Chacichorum1) (XIII stoljeće) (XIII century A.D.)
 • knez Ivan Čović - poslijednji poljički knez (XIX stoljeće) (XIX century A.D.)
 • knez Juraj Šubić (XIII stoljeće) (XIII century A.D.)
 • Mile Gojsalić - poljička junakinja (-1530)
 • Mare Žuljević - poljička junakinja (XVII stoljeće) (XVII century A.D.)
 • Bare Lekšić - poljička junakinja (XVII stoljeće) (XVII century A.D.)
 • fra Stipan Vrljić (XVIII stoljeće) (XVIII century A.D.)
 • Frederik pl. Benković (Federico Benkovich) (1677-1753) - slikar
 • Sv. Leopold Bogdan Mandić (1866-1942)
 • Mate Brničević ( -1918)
 • Ivica Abram, Stanko - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Toma Aničić, Stipe - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Drago Balić, Mijo - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Mijo Balić, Marijan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ivan Ban, Nediljko - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • dr. Milan Banović - liječnik
 • Duje Baučić, Marijan - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Erfind Baučić, Josip - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Ivan Baučić, Pijo - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Ervin Baučić - glazbenik
 • Mladen Baučić-Baucho - glazbenik
 • dr. Jure Bilić
 • Dražen Bogdanović, Krunoslav - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ivan Braović, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Pave Brničević, Ante (1913-1942) - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Karlo Bulić (1910-1986) - glumac
 • Krunoslav Buljević (1914-2003) - akademski kipar/slikar
 • dr. Ljubo Buljević (1913-1943) - liječnik
 • Milan Buljević, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Nikola Buljević (1879-1967)
 • Željko Buljević, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • don Frane Bulić (1846-1934)
 • dr. Ljubomir (Ljubo) Čečuk (1920-2002)
 • Vicko Dešković-Arbanasović (XVI stoljeće) (XVI century A.D.)
 • Žarko Dražojević (1438-1508)
 • dr. Jenko Franceschi - liječnik
 • dr. Rino Franceschi - liječnik
 • dr. Vjekoslav Franceschi-Điđi (1923-2002) - liječnik
 • Imre Gužvanj - osnivač košarkaškog kluba "Omiš"
 • Kažimir Hraste - akademski kipar/slikar
 • Ivo Jagodić - jedan od osnivača "Komite"
 • Josip Kapista (1910-1980) - fotograf
 • Jure Kaštelan (1919-1990) - pjesnik/književnik
 • don Stipe Kaštelan (1880-1945)
 • Vice Kovačić - jedan od osnivača "Komite"
 • Ivan Joko Knežević (1907-1988) - akademski kipar/slikar
 • Ruta Knežević (1947-2006) - kostimografkinja
 • Ante Kuzmanić - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Jozo Kuzmanić - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Milan Kuzmanić - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Miro Kuzmanić-Lile - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Josip Lelas-Šalavija (1893-1978)
 • Ahmet Madžuka - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Stipe Marčić, Ante - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Mladen Martić, Jakov - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Anđelko Marušić-Ferata - nogometaš N.K. "Hajduk"
 • Danijel Marušić - TV redatelj
 • dr. Filip Marušić
 • Ivica Ratko Marušić (1912-1942) - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Milan Marušić
 • Tonći Marušić, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ivan Matijević, Ljubo - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Zoran Matovac, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Jakov Matulić, Pavao (1895-1945) - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Pavao (Pave) Matulić (1925-2005)
 • Ante Merčep, Mirko - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Božo Merčep, Mirko - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Franc Mihelič, Milan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Frane Milina - brodograditelj
 • Ivica (Ivo) Milina - brodograditelj
 • Bože Mimica (1942-) - povijesničar
 • Neven Mimica - predsjednik saborskog Odbora za europske integracije
 • dr. Toma Mimica (1884-1952) - odvjetnik; jedan od osnivača N.K. "Hajduk"
 • Vatroslav Mimica (1923-) - filmski redatelj
 • Živko Mimica, Luka - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Marin Mindoljević (1922-2007)
 • prof. dr. sc. Ante Munitić (1941-) - Dekan pomorskog fakulteta u Splitu
 • Ante Munitić (1912-2004) - povijesničar
 • Gertruda Munitić (1939-) - operna pjevačica
 • Herci Marsden (Ivanka Munitić) - balerina
 • Ivan Nejašmić, Milan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Anđelko Novaković-Anđel (1951-2003) - književnik
 • Neven Pavić, Nikola - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Katja Pavišić-Šperac, Petar (1916-1943) - poginula borkinja u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Petar (Pjero) Perak, Jerolim - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Mirko Peričić (1919-)
 • Edo Pivčević - pisac, filozof
 • Ivo Pivčević (1913-1944)
 • Ratko Pleić - član predsjedništva UNICEF -a (1951. i 1952.)
 • Neven Pocrnjić, Jozo - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Sergije Popovac, Ivo - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Zuan Primoevi (XVI stoljeće) (XVI century A.D.)
 • Josip Pupačić (1928-1971) - pjesnik
 • Tomo Rabar - jedan od osnivača "Komite"
 • Damir Radić, Ivica - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Zdravko Radić, Stipe - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • dr. Anton Radman
 • dr. Josip Radman
 • Petar Radman - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Lovro Radeljić - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Jozo Radobolja
 • Vedran Rakuljić, Špiro - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Marko Ribičić, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Željko Roguljić, Josip - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ivan Rubić, Karlo - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ivica Skejić, Mate - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ante Sladoljević, Špiro - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Nediljko Sovulj, Jozo - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Slavko Sovulj, Stipe - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ante Stanić, Mladen - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Anton Stanić, Tadija - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Josip Stanić-Griša - povijesničar
 • Mate Stanić - jedan od osnivača N.K. "Komita"
 • Milovan Stanić - akademski slikar
 • Križan Stazić, Emanuel - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Jolis Strmečki, Josip - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Vlatko Sudić, Nediljko - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ante Šaškor, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • dr. Ivo Šaškor - liječnik
 • Dušan Šimić (1924-1990) - ribar
 • Ante Šošić, Ivan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Lovre Renko Šperac, Ivan (1906-1941) - poginuli borac u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Nediljko Šušić, Petar - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ante Drago Šodan (1932-2007)
 • Ivica Tafra, Martin - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Vinko Tičinović, Milan - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Franjo Tomasović, Vlado - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Jakov Tomasović (1882-1962) - književnik
 • Edo Vidaković, Mate - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Vjera Vidošević, Marko - poginula borkinja u narodnooslobodilačkoj brobi (1941-1945)
 • Nedjeljka (Nediljka) Visintin (Staničić) - liječnica
 • Miljenko Zečić, Anđelko - poginuli hrvatski branitelj iz Domovinskog rata (1990-1996)
 • Ivo Žuljević - arhitekt

Zaslužni Omišani / Residents of Merit

 • Đurđica Barlović (Miličević) - pjevačica
 • Marija Baučić (Križanac) (1901-1994)
 • Ivan (Vanja) Beden (1933-2018), arhitekt
 • Biserka Cvejić (Katušić) - operna pjevačica (1923-)
 • Nikša Čečuk
 • Darinka Franceschi
 • Anka Gilić
 • prof. Stjepan Juričić
 • Marija Kalajžić
 • Loreta Kovačić-Parani - pijanistica
 • Petar (Pero) Križanac
 • Terezija Kusanović
 • Andrej Ljolje
 • Anka (Ankica) Mandušić
 • Sergio Mimica-Gezzan (Srđan Mimica) - filmski redatelj (1957-)
 • Mihovil Popovac
 • Tedy Popovac - inženjer brodogradnje
 • dr. Mladen Predrijevac
 • Ivo Staničić-Palunko - ribar
 • Bepo Stella - brodograditelj
 • Tea (Tomažina) Vukušić
 • Martin Žilić

Obiteljska stabla starih omiških obitelji / Family trees of the Old Historic Families of Omiš

Poznati Omišani i Omišanke

Osobe koje su se rodile, živjele i/ili radile u Omišu.

 • Žarko Domljan, predsjednik prvog višestranačkog saziva Hrvatskoga sabora
 • Branimir Jelić - hrvatski političar, liječnik i publicist
 • fra Karlo Balić - franjevac i znanstvenik
 • Ante Baučić - direktor hrvatske brodogradnje
 • Ivo Baučić - demograf, direktor instituta za migracije Zagreb
 • Ivan Bekavac - publicist
 • Mate Bilić, nogometaš
 • Mila Gojsalić - mučenica
 • Kažimir Hraste - slikar
 • Jure Kaštelan - pjesnik, akademik i profesor
 • Josip Kekez - kroatist i filolog
 • Ante Klarić - pučki pravobranitelj RH
 • Joko Knežević - slikar i kipar
 • Ruta Knežević - kostimograf
 • Branko Kovačević - slikar
 • Ivica Križanac - nogometaš
 • Ivan Kuvačić - sociolog
 • Nikola Kuvačić - ekonomist, profesor na veleučilištu u Splitu
 • Anđelko Marušić "Ferata" - legendarni nogometaš Hajduka
 • Božo Mimica - književnik i publicist, pročelnik za kulturu Grada Rijeke
 • Neven Mimica - potpredsjednik Sabora Republike Hrvatske
 • Sergije Mimica - redatelj
 • Vatroslav Mimica - filmski scenarist, producent i redatelj
 • Gertruda Munitić - operna pjevačica
 • Anđelko Novaković - pjesnik i publicist, tajnik DHK
 • Ivan Perišić - nogometaš
 • Josip Pupačić - pjesnik
 • Davorin Rudolf - znanstvenik i političar
 • Milovan Stanić - slikar
 • Vera Stanić-Pivčević - saborska zastupnica
 • Dinko Štambak (1912-1989) - hrvatski književnik i prevoditelj
 • Ksenija Urličić - poznata urednica na HRT-u
 • Vice Tomasović - vizualni umjetnik, predsjednik Hrvatske udruge likovnih umjetnika
 • Ljubomir Čečuk - liječnik - urolog i kirurg

Arcticles, biography, informations and sources from www.almissa.com

Legende / Legends, Pomorci / Seamens, Brodograditelji / Boat & Shipbuilders, Ribari / Fishermens, Liječnici / Medical doctors, Svećenici / Priests, Osobe s omiškim podrijetlom / People with Omiš family roots, Omišani u Svijetu / Omiš Residents Around the World: Europe, Omišani u Sjevernoj Americi / Omiš Residents in North America, Južna Amerika / South America, Omišani u Australiji / Omiš Residents in Australia, [Azija / Asia], [Afrika / Africa]; Pjesnici / Književnici | Poets / Writers, Umjetnici / Artists, Gastronomija / Gastronomy, Športaši / Athletes, Vatrogasci / Firefighters, Planinari / Mountain climbers, Poznati Omišani: prije i sada / Prominent Residents: Past & Present, Počasni građani Grada Omiša / Honorary residents of the City of Omiš