Start your family tree now Is your surname Juričić?
There are already 368 genealogy profiles with the Juričić surname on Geni. Join now to find your relatives.

Juričić Genealogy and Juričić Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!
view all

Profiles

About the Juričić surname

This was written by Professor Filip Škrabić in IZ POVIJESTI: RAZVOJ PREZIMENA I OBITELJI U BRELIMA.

http://www.brela.com/brolanenses/prezimena/index.htm

JURIĆ I JURIČIĆ

Ova dva prezimena imaju isti korijen, u literaturi i dokumentima često se spominju zajedno to smo ih pokušali opisati pod zajedničkim nazivom. Prezimena su postala od osobnog imena Georgius. Latinski Georgius od grčkog Georgios-zemljodjelac, ratar. Oba glasa g>j, ispalo je e, zatim o>u. Ušao je nepostojani a to se dobio Juraj. Imena Georgius na katoličkom zapadu kod Hrvata i Slovenaca u promijenjenomm obliku Juraj i drugim izvedenicama Jure, Juras, Jurko, Jurić, Juroš, Jurin, Juko česta su to su postala široka osnova za postanak prezimena. Od osobnog imena Jurić nastalo je prezime Jurić. Od imena Jurić mladi Jurić, Jurić+ić=Juričić. Nema sveca kojem je diljem Hrvatske podignuto u spomen više crkava od sv. Jurja, što su učinili i Breljani u neposrednoj blizini Juričića kuća. U knjizi "PLEMENA IMOTSKE KRAJINE" fra Vjeke Vrčića (Imotski, 1990.) na str. 122, 192, i 214 navodi se da je Petar Radovan iz Ričica doveo šest obitelji, te da su u spisima ostala poznata imena nekih plemena: Bekavac, Jurić, Juričić-Galitović i Novaković. Juričićima je prvo prezime bilo Galiotović-Galiot. Neki Juričići-Galioti su ostali u Brelima, a drugi su se vratili u Krajinu. Kad se stvarao Zemljišnik 1725., Ante Juričević, Mate i Ivan Galotović dobili su zemlju u Prološcu. U breljanskim maticama za 1802. upisani su kao Galioti a 1805. Juričić. Da su se Juričići dugo vremena prezivali Galioti svjedoči i naziv predjela u Biokovu "Galiotovi doci".

2. JURIČIĆI Juričići-Galioti su živjeli i imali građevinske objekte u trima zaseocima:

 a) Ispod crkve Sv. Jurja,
 b) Sjevernije od crkve Sv. Jurja,
 c) Zabrdom (ispod crkve Sv. Nikole).

Prema popisu stanovnika koji je sačinio Jurju Calergi 27. lipnja 1686. u Brela se doselila obitelj Mije Juričića (Jurčevića) sa 7 članova i dobila zemlju kao sve pridošle obitelji koje su izbjegle pred Turcima. Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu a Brelima je živjelo pet obitelji Juričić, koje se vode:

- pod brojem 12.

 Nikola Juričić, 55 godina
 Kate, žena
 Stjepan, sin Nikole, 20 godina
 Marko, sin Nikole
 Mande, kći Nikole
 Matija, kći Nikole
 Jelena, kći Nikole
   ukupno 7 članova

- pod brojem 14.

 Ivo Juričić pok. Stjepana, 80 godina
 Mate, pok. Stjepana, 70 godina
 Ivanica, žena Mate
 Ivo, sin Mate, 32 godine
 Šime, žena Ive
 Ivan, sin Ive, 1 godinu
 Mate, sin Ive, 1 godinu
   ukupno 7 članova

- pod brojem 15.

 Pavao Juričić, 40 godina
 Jela, žena
 Stjepan, sin Pavla, 15 godina
 Matija, kći Pavla
   ukupno 4 člam

- pod brojem 16.

 Marko Juričić pok. Grge, 40 godina
 Pave, žena
 Jure, sin Markov, 2 godine
 Jela, kći Markova
 Lucija, kći Markova
 Grgo, sin pok. Grge, 25 godina
   ukupno 6 članova

- pod brojem 93.

 Mate Juričić pok. Ante, 35 godina
 Mande, majka
 Ivanica, žena
 Matija, kći Mate
 Stjepan, sin pok. Ante, 34 godine
   ukupno 5 članova

U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine Juričiće susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata i zemljišta u trima zaseocima, a objekti su bili upisani na imena:

 a) ispod Sv. Jurja - Mate, Agustina, Ivana rečenog Galiot, Mate r. Galiot, Ivana i Stjepana,
 b) sjevernije od Sv. Jurja - Mande, Nikole, Juričić Galiot Stjepana i Ante pok. Nikole,
 c) zabrdom (ispod crkve Sv. Nikole) - Juričić-Galiot Mate, Nikole i Stjepana.

Prilikom popisa stanovništva 1948. godine u Republici Hrvatskoj Juričići su živjeli u 120 mjesta, a u Brelima je živjelo 28 članova u 6 obitelji.