Start your family tree now Is your surname Mladineo?
There are already 427 genealogy profiles with the Mladineo surname on Geni. Join now to find your relatives.

Mladineo Genealogy and Mladineo Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

view all

Profiles

About the Mladineo surname

http://skola.sys.hr/plemstvo/mladineo.htm OBITELJ MLADINEO

U Državnom arhivu u Veneciji sačuvana je originalna dokumentacija koja potvrđuje plemićki status obitelji Mladinić-Mladineo. U tom Arhivu sačuvan je i grb obitelji Mladineo s opisom, te kratki osvrt na porijeklo ove plemićke obitelji. U opisu se navodi da je plemićka obitelj Mladinić ili Mladineo porijeklom iz Mađarske i Bosne, te da joj je plemićki status dodijeljen u tim kraljevinama, gdje su se pojedini članovi obitelji istakli u ratovima, te su neki bili guverneri a drugi su bili poglavari provincija i gradova. S najezdom Turaka, pošto ih je zadesila zla sudbina, morali su napustiti svoje bogate posjede, te su našli utočište u Dalmaciji, gdje su i dalje uživali plemićke časti i povlastice koje im je dodijelilo Plemićko bračko vijeće. Kada su preci obitelji Mladineo stigli na otok Brač, nastanili su se na visoravni, jer su obalna naselja Pučiški Dolac i Stipanska Luka bili često napadani od strane Neretvana (841. god.), Saracena (866. i 915. god.), zatim od Omišana. Stoga su stanovnici priobalnih naselja bježali na visoravan u naselja Straževnik i Pražnica. Kada je 1420. god. Brač potpao pod vlast Mletačke Republike, Bračani su odahnuli, jer je Republika svojom mornaricom držala more čisto od gusara, te su tada počeli stanovnici naselja sa visoravni silaziti na more, tako su godine 1467. obitelj Zuvetić, a zatim Mladinić sa ostalim obiteljima utemeljile na moru 13 kula po čemu je Pučišće dobilo naziv "Luka kula", a zatim "Polcishie". Pučišće je dalo velik broj vojničkih dostojanstvenika, od kojih se posebno istakao nadupravitelj (soprakomit) venecijanske ratne galije Juraj pl. Mladineo (1604.-1651.), kako svojim držanjem i smionošću, tako i hrabrošću iskazanim pod makarskim primorjem i Solinom, pri zauzeću Zadvarja, Klisa, Skradina i Risna kao i na drugim bojištima, poglavito pod Šibenikom u kolovozu 1647. godine, kada je bosanski paša Tečeli sa vojskom od 50.000 momaka i četiri baterije opsjeo taj grad. Soprakomit Juraj pl. Mladineo autor je rukopisne knjige, kojom opisuje opremanje venecijanske ratne galije pod njegovim zapovjedništvom. Ova knjiga je pohranjena u Arheološkom muzeju u Splitu. Mladineove zasluge za kršćanstvo i Republiku najbolje ilustrira pismo saučešća kojeg je uputio venecijanski Dužd Franciscus Molino, Dei gratia Dux Venetiarum etc. Knezu Bračkome: Nobili et sapienti viro Cristophoro Canali, od 27. studenog 1651. godine, a neumrli Andrija Kačić Miošić opjevao je Mladineova junaštva i zasluge.

Preserved original documentation confirming the status of noble families Mladinić-Mladineo iskept in the State Archives in Venice. Also, family coat of arms Mladineo with a description and a brief overview of the origin of this noble family is kept there. The description states that family Mladinić Mladineo is originally from Hungary and Bosnia. During Turkish occupation of Bosnia they had to leave their possessions, and took refuge in Dalmatia, where they continued to enjoy the noble honor and privilege assigned to them by Nobility Council of Island Brač. When the ancestors of the family Mladineo arrived on the island of Brac, settled on the plateau (inland), as the coastal areas were were often attacked by Neretvanians (841st year.) and Saracens (866th and 915th yr.), When in 1420 Brač came under the authority of the Venetian Republic, the islanders are relieved, because the Republic of its navy kept the sea clear of pirates, and then the inhabitants of the village began to descend from the plateau to the sea, and then Mladinić with other families moved closed to the shore to Pučišće, with 13 towers (Pučišće named "Port Tower," and then "Polcishie"). Pučišće gave a large number of military leaders, for Venetian war galleys. Juraj pl. Mladineo (1604th-1651st), defended i Makarska littoral, and Solin, Zadvarje, Klis, Skradina and Risan, as well as on other fronts, Sibenik in August 1647th year, when the Bosnian pasha with the army of 50,000 men and four batteries besieged the city. Soprakomit Juraj pl. Mladineo manuscripts describing the leadership of the Venetian war under his command is kept in the Archaeological Museum in Split.