Start your family tree now Is your surname Nižetić?
There are already 141 genealogy profiles with the Nižetić surname on Geni. Join now to find your relatives.

Nižetić Genealogy and Nižetić Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!
view all

Profiles

 • Mate Petar Nižetić (1664 - 1739)
  Niseteo (Nisiteo), Matija Petar Petrulli - Hrvatska enciklopedija Brac noble responsible for freeing Antonio Štambuk "Danas nestalo naselje Dubravica izmedu Gradca i Mosuja istocno od Gornjeg Humca...
 • 1 Nižetić (deceased)
 • ? Nižetić (deceased)
 • ? Nižetić (deceased)
 • ? Nižetić (c.1665 - d.)

About the Nižetić surname

Old Brač nobility originally recorded in 1603 as Nizeteo, with variants Niseteo, Nisiteo, Nisetich, later in 1611, recorded as Nižetić. Surname is derived from the ancestor "Nikšu Petrulli iz Dubravice" inhabitant of the ancient and long abandoned settlement Dubravica in south eastern Brač, first recorded in 1390 and again in 1403.

Branches of the family are to be found on Brač, Hvar and in Split.

Nižetić (Niseteo, Nisiteo, Nisetich), hrvatska plemićka obitelj s otoka Brača. Prvi pripadnik obitelji koji se spominje u jednom dokumentu iz 1390. bio je Nixa (Michael) Petrulli iz sela Dubravice. Tada je bio zastupnik Brača kod bosanskoga kralja Tvrtka I. Kotromanića, a 1403. nalazio se i u bračkom poslanstvu upućenome Ladislavu Napuljskom u Zadar. Njegov sin Matija (1398–1487), prvi član obitelji koji se potpisivao patronimikom Nižetić, spominje se u popisu gornjoselskih pašnjaka (1489) te u povaljskim i sumartinskim matičnim knjigama. Na prijelazu iz XV. u XVI. st. djelovao je Matej (Mate), pjesnik, dominikanac i provincijal Dalmatinske provincije (1502), pisac elegija u čast bosanske kraljice Katarine Kotromanić. Od XVI. st., kada su latinizirali svoje prezime u Niseteo (Nisiteo), pojedini su članovi obitelji obnašali različite službe u bračkoj komuni, a istaknutiji su bili sudac Vicentius (1566) te branitelji Jakov (1615) i Jerolim (1637). U XVII. st. djelovao je povjesničar i numizmatičar → Niseteo, Matija Petar Petrulli. Među njegovim potomcima spominje se u XVIII. st. unuk mu Antun Politeo-Niseteo (1708–58). Hrvatska enciklopedija

Extracts from Andre Jutronić's book "Naselja i porijeklo stanovništva na otoku Braču" (1950) (Settlements and origins of inhabitants of island Brač)

 

Precis

Old Brač nobility recorded in 1603 as Nizeteo, later in 1611, recorded as Nižetić. Surname is derived from that of the original inhabitant "Nikšu Petrulli iz Dubravice" of the ancient and long abandoned settlement Dubravica in south eastern Brač, first recorded in 1390 and again in 1403. (NB Dubravica was most likely abandoned as a result of an outbreak of plague having killed off most of its population)


pg. 9 details the location of Dubravica in south eastern Brač

Oko 5 km jugoistočno od Gornjega Humca nalazi se na podnožju Brkate crkvica Svih Svetih u blizini starih nestalih naselja Mošuje (Mosuljice) i Dubravice. Nekoliko stotina koračaja jugozapadno vide se kameni ostaci, za koje vele, da su ruševine kuća Mošuja, a prema sjeveroistoku u predjelu Dubrava tragovi Dubravice. Pok. M. Vrsalović (#24) nalazi ova dva naselja u vezi s crkvicom u jednoj pergameni iz god. 1388. Dubravica se spominje i god. 1482. u jednoj spomenici Nižetićevoj (#25).

Prema podacima, u Dubravici je živjela poznata porodica Petrulli-Nižetić, a u Mošujama vjerojatno Mošići.

(#24) M. Vrsalović, ibid., »Obzor«, br. 202: »actum ante portas Ecclesiae Omnium Sanctorum in villa Dubravizza et Mossulae«. (#25) M. Vrsalović: »Prinos iz bračkih starina«, Vjesnik za arheologijiu i historiju dalmatinsku, sv. 50, Split, 1932., str. 282: »ser Matheus quodam Michaelis de Dubravice, et in la mazor parte col nome Nisetich«.

BOL pg. 235 - Izumrle ili iseljene porodice/families now extinct or moved away

Nizeteo bilježen od početka matice (g. 1603. Nisetheo) do druge polovine XVII. v; g. 1611. zabilježen kao Nižetić. Prezime se nalazi g. 1657. u popisu (#11) originalnoga bračkog plemstva (Nisetei ovvero Nisetich). Porijeklom iz napuštenoga bračkog naselja Dubravica. Vrsalović (#20) spominje g. 1390. Nikšu (Nixa, Mixa, Nixe) Petrulli iz Dubravice; istoga spominje i g. 1403. Prvi se počeo pisali gornjim prezimenom (Nižetić) sin mu Matij, što; sam. spominje u svojim zapisima. Jedna grana dubrovičkih Nižetića latinizirala je tokom XVII. v. svoje prezime u Niseteo. Jedan kasniji Matija pisao se: Mattio Petri Petrulli-Nisiteo (živio u Selcima, ali gradio kuće i po ostalom Braču). U Dolu kumuje g. 1706. Nižetić iz Bola. God. 1637, mjesni je sudac Bola Jerolim Niseteo. (#21)

(#11) Ciccarelli Andrea: »Osservazioni sull'isola della Brazza e sopra quella nobilta, Venezia, 1802,, str. 255—256. (#20) M. Vrsalović: »Prinosi iz bračkih starina« u Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku, Sv. 50, Split, 1932.,, str. 274—278. (#21) A. Ciccarelli: Oservazioni ibid., str. 322.

 

SELCA pg. 194 - Sadanje porodice/current families

Nižetić (nadimci: Sudja, Verić, Huhnić, Kure, Jogo, Papić, Pavlina, Rokotovi, Piplica) 32 porodice. U popisu bračkoga plemstva od g. 1657. Nisetei alias Nižetić.(#4) Spominju se: sudac god.1566. Nisetich Vincentius(#8); g. 1615. Niseteo Giacomo defensor(#9); g. 1637., 1647. Niseteo Gerolimo defensor.(#10) God. 1390. (za bosanske vlade) Nixa Petrulli iz nestaloga bračkog naselja Dubravice. Isti Nixa spominje se g. 1403.; on se latinski pisao Michael Petrulli »chiamato in Slavo Mixa o Nixa et da alcuni altri fu detto e scritto Nixe«. Njegov sin Matij (g. 1398.—1487.), koji je preživio kugu (g. 1425.—1427.), u svojim zapisima ističe, da se prvi počeo potpisivati patronimikom Nižetić.(#11) U supetarskoj se matici N. spominje g. 1833., u povaljskoj g.1789., u sumartinskoj g. 1778. Nižetić alias Saić, uvijek s napomenoni: iz Selaca; tako isto u Povljiima g. 1772. Politeo-Niseteo, a g. 1790. samo Politeo. U selačkoj matici krštenih spominje se Politeo-Nisiteo i samo Politeo g. 1763. Porodice Niseteoi-Gazić iselile su se. Prezime N. spominje se u popisu vlasnika gornjoselskih pašnjaka god. 1589.


Old Brač nobility recorded in 1657 as Nisetei alias Nižetić. Michael (Nixa) Petrulli (from Bosnian Court) of the lost Brac settlement Dubravica was recorded in 1390. His son Matija, 1398—1487, first adopted the patronimic Nižetić. Surname was recorded at various locations, always with the remark "from Selca" Politeo-Nisiteo and Politeo are a branch of Nižetić


(#4) Ciccarelli, ibid., str. 255—256. (#7) Statuta municipalia ac reformationes magnif. communitatis Brachiae, Utini, 1656., Ref. Lib. I., Cap. 19, str. 90. (#8) Ibid., str. 148. (#9) Ciccarelli, ibiđ., str. 340. (#11) Dr. M. Vrsalović: »Prinosi iz bračkih starina«, u Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku, Sv. 50, Split, 1932., str. 274—278.-— Međutim, očito je, da je Nižetić moralo postati od Niže (Nixe), što znači Dionizije a ne Mihovil.

MIRCA - pg. 120 Nedavno izumrle ili iseljene porodice


Nižetić - posljednji se iselili u Split. Prije brojno prezime. Stara bračka porodica. U sutivanskoj matici g. 1682. spominje se kao kum s napomenom: iz Miraca.

SUPETAR - pg. 116 Iseljene ili izumrle porodice


Nižetić od g. 1741. s napomenom: iz Selaca. Sa istom, napomenom i g. 1833.

SUTIVAN

Porodična prezimena prvi put spomenuta za prvih 20 godina župskih knjiga u Sutivanu

1622.: kurat Ivan Pavić, Žuvić, Božičević; 1623.: Nadali, Petricio, Nižetić, Justić, Baović, Lukšić; 1624.: Kršćanin, Jurinović, Tomašić, Bersatić, Belavijić, Delijina

Lukšić (nadimci: Carić, Kafetijer, Zorzin, Marinković, Rede, Imbre, (Sćetina), Koorić, Slavic, Bekalo, Meninica, Kalebić, Bosonogo) 30 porodica. U staroj: sutivanskoj. matici (rođenih, koja se počinje, g. 1622, spominje se Lukšić odmah u početku god. 1623. Ova prezime dolazi u popisu bračkoga plemstva g. 1857. U župskim knjigama prezime Lukšić češće dolazi s nadimcima odnosno dvostrukim prezimenom. Nižetić i Korić. Jedan se Nižetić spominje Lukšić popisu od g. 1625. u vezi s regrutacijom za bračku galiju. Prezime Nižetić u Suitivamu staro je prezime, u matici od g. 1623. (g. 1723. Niseteo, a g. 1696. nobil. Nižetić), ali g. 1682 s napomenom: iz Miraca; od g. 1753. Nižetić-Stascić; g. 1798. pop Nižetić, g. 1800. mjesni je sudac u Sutivanu Matij Lukšić-Nižetić; posljednji muški potomak porodice Lukšić-Nižetić živi (1938.) u Splitu po povratku.iz Hamburga (Nikola). U boboviškoj matici g. 1753. zabilježen je kao kum iz Sutivana Kokoitić sive Stasić.

Prezime Lukšić javlja se u vezi s drugim prezimenima, tako na pr. u. Nerežišćima g. .1731. kumuje Ligcević sive Lukšić iz Sutivana. U sutivanskim župskim knjigama spominje se: god. 1696. (i kasnije) Lukšić alias Jerko i prema tome g. 1719. (i dalje) Lukšić alias Jerković, g. 1658. mistro Jerković detto Lukšić, a g. 1735. samo Jerko, dočim g. 1665. mistro Lukšić, a g. 1783., 1790. i 1791. nobil. Lukšić. U istim knjigama dolazi i s nadimkom Ivanović: g. 1787. nobil. Lukšić-Ivanovic, a <g. 1800. Lukšić-Ivanović, te g. 1805. i 1806. nobil. dr. Anton Lukšić-Ivanović »actual judice assessore«. Često je u župskim knjigama i Lukšić alias Puciskićod g. 1788 dalje, g. 1723. Lukšić alias Čueanić, g. 1833. Lukšić-Vitorin, g. 1821. Lukšić-Kitara i Lukšić-Manduhororović, g. 1821. Lukšić- Petrović, g. 1833. Lukšić-Hmutalo. Samo Marinković se javlja g. 1691., ali g. 1707. s napomenom: iz Komiže, a' od g. 1710. kao Lukšić alias Marinković. Lukšić-Kalebić od g. 1758., 1792. Lukšić seu Carić, g. 1804. Lukšić vulgo Carinić, a g. 1806. Lukšić vulgo Čarinin, g. 1789. Dominius Lukšić seu Korić, od g. 1755. Lukšić-Imbre. Prema jednoj obiteljskoj bilješci, doselili iz Kaštel-Lukšića. u XV. vijeku.12

Prezimena Izbornika (»svojta«), koji su birali u Donjemu Humci župnika god. 1777,s - Jadrijević, Dragičević, Skargatić (kao nasljednik Petrinovića), Gerinić, Partialjić (nasljednice kćeri), Mairtinović, Jutronić, Jakšić, Alfirević, Jurišić, Anđriuzzi (kao nasljednik Dragičevića), Gususić, Laurić, Bertičević (kao nasljednik Jadrijevica), Petrinovic, Žuvić (kao nasljednik Dragičevića), Babić, Nigoević, Zuanić, Nižetić, Baloević, Gruibšić (kao nasljednik Zuanića), Stipinović (kao nasljednik Dragičevića), Harašić, Martinić, Ilić, itd

SUPETAR

Popis supetarskih prezimena iz knjige »skonjidana« od god. 1729. do početka matice god. 1747.

Maric i Jakovčić detto Bukarin god. 1734., Derado god. 1735., Stanoević, Rendić detto Lesandrin i Skoknić god. 1740., Nižetić iz Selaca i Sinčić god. 1741., Banović, Jakšić, Pizzolo1 i Rendić detto Russo god. 1742., Remetić i Balarin god. 1743

PUSCISCA

Popis porodica, g. 1795.5 46. NIZETIĆ detto SAHIĆ, plemić, 1 porodica


SELCA

Današnja su Selca uglavnom nastala od stanovnika nekadanjih nestailih naselja: Podgračišća, Graca, Dubravice (Nižetić) i Mošuja (Mošnjić-Moišić).

Porodična prezimena prvih 20 gođiina matice krštenih 1747.: pop Pavičić, Štambuk, Ursić, Vrsalović iz Povalja, Jurun, Žuvič, Gospodnetić, Nižetić, Domjanović, Henčević, Santić iz Postira, Trutanić vulgo Fortunić, Vrsalović, Trutanić alias Mengić, Tonsić alias Marijančević, Cokrić iz Novog sela, Skarginić Bezmalinović, Danijelović iz Novog sela, Roguljić, Didolić, Bezmalinović iz Novog sela, Dogančić, Glušćević vulgo Vuilin, Tonsić, Glušćev'ić vulgo Tambić, Jakšić alias Cokrić, Bezmalinović vulgo Juirjević, Vuković alias Trifunović, Tomasović iz Gornjega Humca, Čubretović vulgo Musičić iz Bola

U supetarskoj se matici N. spominje g. 1833., u povaljskoj g. 1789., u sumartinskoj g. 1778. Nižetić alias Saić, uvijek s napomenoni: iz Selaca; tako isto u Povljiima g. 1772. Politeo-Niseteo, a g. 1790. samo Politeo. U selačkoj matici krštenih spominje se Politeo-Nisiteo i samo Politeo g. 1763.

NOVO SELO

Politeo (nadimci: Aintonovi, Spada, Melo, Šušter, Šunja, Žujelac) 9 porodica. U selačkoj matici krštenih od g. 1752. kao Politeo-Nizeteo. U povaljiskoj matici zabilježen de Politeo iz Novoga sela god. 1770

OKLAD

Prezamena Okladama u povaljskoj matici Politeo 1 porodica. U selačko j matici krštenili spominje se g. 1752. Politeo-Nizeteo. (Nizeteo, odnosno Nižetić, stara je bračka plemićka porodica.) U povaljskoj je matici zabilježen de Politeo iz Novoga sela god.1770.

BOL

Prezimena iž Bola u ispravama 1579.: D. Bernardin de Thomasis de hac Villa, rektor crkve Jeronim Petriciuis, Nižetić ili Petrić (2 porodice) i Stipančić (1 por.) 1615.: Vinko Polovinić, prokurator puka 1637.: Jerolim Niseteo, mjesna sudac. 1611.: ser Zuanne de Cosmo, Nižetić, Kančerić, de bubre Tomić (Ciprijan),

Vrsalović spominje kao skrbnika maloljetnom Matiji Nižetiću-Petrulli (g. 1398.—1487.):