Surnames » Benkestok » Profiles
Photo
Name

Adelus Trondsdatter Benkestok MP (1530 - 1607)

Adelus Trondsdatter Benkestok Foreldte: Trond (3) BENKESTOK og Anna Jonsdatter HÅRD. Gift med: Christopher Erikssøn BERNHOFT Født før 1530 på Meløy, Adelus fikk i 1540 til-testamentert eiendommer fra j...

Anna Jonsdatter Benkestok MP (c.1570 - d.)

Anne Benkestok, levde i 1599 ved Faderens Skifte. [Wilhelmine Brandt, Slægten Benkestok.] Muligens gift med Ulrik Meier i Fana som hun fikk et barn med i 1599. [Jens Christensen lesemesters dagbok.] ...

Brynhild Trondsdatter Benkestok MP (c.1530 - 1567)

Brynhild Trondsdatter Benkestok * RESIDENCE: 1570, Skifte et. Brynhild. Ingen b. levde opp * BIRTH: ABT 1530, Meløy, NO * DEATH: 1567 [Vigerust, Tore H.: Sl.t. Skjønnebølle, Rostvig, Bernhoft /...

Jon Tordsson Benkestok/Bringsvær MP (c.1400 - c.1486)

Jon Tordsson Benkestok er den første i slekten som fant veien til Norges største og viktigste kjøpstad, Bergen. Han var i 1435 lagrettemann i Bergen. * RESIDENCE: Nevnt 1435 i Bergen (lagrettemann)...

Margrethe Jonsdatter Benkestok MP (c.1580 - 1673)

Margrethe Jonsdatter Benkestok Benkestokk-seminaret: Margrete ble gift med en dansk mann. Christen Aalborg og bosatt på Øisund. Det var ikke nytt med danske innflyttere, hverken som prest eller handel...

Tord Benkestok MP (c.1315 - c.1360)

BIRTH: ABT 1315, (?) Strand, Bohuslän (Forshelle, Bohuslän ?) DEATH: ABT 1360, (1350-1370) EVENT: Nevnt på Strand, Bohuslän (1300-tallet) -- Tord Benkestokk -Slektens oldest known person na...

Tord Trondson Benkestok MP (c.1373 - c.1450)

Slekten Benkestok (også kjent som Benkestokk, Benchestoch med videre) var en av de opprinnelige norske adelsslekter, og en av de få som overlevde middelalderen. Slekten eide i sin tid mye jordegods i B...

Torleiv Trondsson Benkestok MP (c.1453 - 1505)

Utdrag fra Benkestokk-seminaret, Meløy 14.-15. august 1999:"Torleiv Benkestokk er nevnt i levende live i kun en eneste bevarte kilde. Det er en dom i Bergen 18. april 1502...Hvor skal Torleiv Benkestok...

Trond 1 Tordson Benkestok MP (c.1336 - c.1371)

Trond Tordsen Benkestokk. Trond Benkestokk Perhaps the son of Tord Trond Benkestokk in Strand In 1399, we will have knowledge of the Bench Trond Benkestokk. In the same Schedule [Bishop Øystein Aslakss...

Trond 2 Tordssøn Benkestok, til Talgø MP (c.1415 - aft.1472)

* Det er noe usikkert hvem som er Tords foreldre. Se også Slekten Benkestokk avAv Arne Kvitrud, Lauritz Bergendalsgate 1a, 4021 Stavanger. [Innlegg av Ove Kristensen, 05 feb 2009:] Sitat side...

Benkestok MP (c.1622 - d.)

? Benkestok MP (deceased)

? Benkestok MP (deceased)

? Benkestok MP (deceased)

Adelus Andersdatter Benkestok MP (c.1552 - 1628)

ABT 1552 - 1628 * RESIDENCE: 6 barn * BIRTH: ABT 1552, til Meløy * DEATH: 1628, Meløy, NO Adelus giftet seg med Hendrik J. Staur, sønn av Fogd Jørgen Pederssøn Staur og Margrete Rustung...

Adelus Johansdatter Benkestok MP (deceased)

Anders Danielsen Benkestok MP (1765 - 1768)

Anders Torleivsson Benkestok MP (c.1486 - d.)

(Ingen kone nevnt) * BIRTH: ABT 1500, (d.e.) Vindafjord, RO (usikre foreldre) (Tordsson ?) * BAPTISM: til Meløy (ist s. av 'Farte(i)gn Benkestok' ?) * CHRISTENING: (ist. sønn av Tord (3) Tron...

Anders Jonson Benkestok, til Meløy MP (c.1560 - c.1630)

Anders (3) Jonson BENKESTOK ABT 1565 - AFT ER 1630 RESIDENCE: Nevnt 1593-1620 (myndig 1593) [1385] BIRTH: ABT 1565, (d.y.) Meløy, NO (neppe g.m. en "Pedersdatter Gran") DEATH: AFT ER 16...

Anders Trondsønn Benkestok MP (deceased)

Anders Christopherssøn Benkestok MP (c.1615 - 1672)

Wilhelmine Brandt - Slægten Benkestok (fotnote nederst på s 117):

Anders Benkestok MP (deceased)

Anders Tordsen Benkestok MP (deceased)

Anders Jonsson Benkestok MP (aft.1510 - d.)

Anders (1) Trondson Benkestok MP (c.1455 - c.1538)

[Innlegg av Ove Kristensen, 05 feb 2009:] Sitat side 4 i "Slægten Benkestok" av Wilhelmine Brandt (ISBN 82-90438-00-1): II. I) Anders Trondssøn Benkestok, Student 1480 ved Rostocks Universitet, s...

Andreas Jensen Benkestok MP (1787 - 1787)

Andreas Danielsen Benkestok MP (1768 - 1776)

Anna Jonsdatter Johansdatter Benkestok, Melø MP (1590 - 1673)

iflg willhelmine brandt : side 5. VI, 1) Anna Johansdatter Benkestok boede paa melø 1652. ifølge et dokument i nordlands amtsarkiv blev "Ole Anderssøn, raadmand i bergen,1664 tildømt fra anna ben...

Anna Benkestok MP (deceased)

Anna Bosdatter Benkestok (Flemming) MP (deceased)

Usikkert om dette er hans kone(i følge Asbjørn Hegge).

Anna Tordsdatter Benkestok MP (deceased)

Stavanger Domkapittelprotokoll. Diverse ekteskaps-tvister.s. 120-131 (25 Nov 1605 - 22 Sep 1606): bl.a. ekteskappsaken mellom Mester Joen Christenssøn Gran (da bosatt i Stavanger) og hans hustru Anne (...

Baard Jonsson Benkestok MP (deceased)

Berethe Trondsdatter Benkestok, til Meløy MP (c.1523 - c.1570)

Berthe Christine Jensdatter Benkestok MP (1789 - d.)

Birgit Andersdatter Benkestok MP (c.1600 - c.1648)

Birgit Andersdatter ble født ca 1600 og døde ca 1648 i Jelsa, Jelsa i en alder av omkring 48 år. Birgit giftet seg med Stein Sivertsen Jelsa.

Birgitte Anderdatter Anderdatter Benkestok MP (c.1721 - 1778)

Brynhild Torsdatter Benkestok MP (deceased)

Brynhild Tordsdatter Benkestok MP (c.1587 - c.1639)

Reference: Book Lund 110. Lund 110-1. Lista II.435 Bjerkreim I.135. Nes I.345. Lista II.83. Brynhild Torsdtr Benkestokk Hananger married Hans Olafsen Teiste Bjelland, son of Olav Jonsen T...

Brynhild Berguith Tordsen Benkestok (Thorleifsdatter Kjællingsmule) MP (deceased)

Brønnild Thørresen Benkestok MP (deceased)

Christoffer Jonssøn Benkestok, til Meløy MP (c.1582 - c.1619)

Christoffer Jonson Benkestok * RESIDENCE: Nevnt 1618. Bosatt i Trondheim fra 1618 * BIRTH: ABT 1582, Rødøy, NO el. Føre, Meløy, NO (til Meløy) * DEATH: AFT ER 1618 Født efter 1579. Umyndig ...

Christopher Benkestok MP (deceased)

Daniel Gundersen Benkestok MP (c.1731 - 1769)

Daniel Jensen Benkestok MP (1792 - d.)

Datter Benkestok-Jordanger MP (c.1618 - d.)

tidlig død. ukjent fødsels år og alder.

Eidis Benkestok MP (deceased)

Elen Gundersdatter Benkestok MP (c.1730 - 1761)

Eli Ølversdatter Guddal MP (1597 - d.)

Ermegaard Trondsdatter Benkestok MP (1610 - 1695)

Trond Benkestokk hadde en datter, Ermegaard som ble gift med Jon Gundersen på Meløy. Han var lensmann og drev jektebruk. Fru Ermegaard overlevde mannen i mange år og døde meget fammel i 1695. I sine se...

Ernegaard Gundersen (Benkestok) MP (1610 - 1695)

Fartegn Trondson Benkestok MP (deceased)

Jeg har kilden i fra flere steder, men akkurat nåfant jeg ikke alle bøkene/heftene jeg har. Men jeg fant i allefall dette og siden konen Anne Haar/Haarde ikke er nevnt der og jeg mangler Benkestokk tav...

Gudrun Toresdatter Benkestok MP (c.1380 - d.)

Gunder Amundsen (Amundsen "Benkestok") MP (1681 - 1755)

Gurine Benkestok (Torsteinsdottir) MP (1358 - d.)

Haldor Thørresen Benkestok MP (deceased)

Haldor Haldorsen Benkestok MP (deceased)

Helene Amundsdatter Amundsdatter Benkestok MP (c.1766 - d.)

Henrik Trondson Benkestok MP (deceased)

Ingebor Anna jensdatter Benkestok MP (1788 - c.1788)

Ingeborg Gundersdatter Benkestok MP (c.1733 - 1766)

Ingeborg Benkestok MP (deceased)

Jens Christopherssøn Benkestok MP (c.1617 - 1665)

Jens Danielsen Benkestok MP (1763 - d.)

Johan Jonsøn Benkestok, til Meløy MP (c.1557 - 1628)

Johan Benkestokk til Meløy sønn av Jon 2 Benkestokk til Meløy død 1593 og Berit Nilsdotter

Johan Benkestok MP (deceased)

Jon Trondsen Benkestok, til Meløy MP (c.1530 - bef.1593)

Jon (2) Trondson Benkestok Forbud mot g. mell. fri og ufri ble delvis innf. 1582, fullstendig fra 1591). Jon skiftet i Bergen år 1570 jordegods med sine søsken, og han fikk da Meløy gård samt jordego...

Jon Tordsen Benkestok MP (1530 - 1595)

Jon Trondson Benkestok MP (b. - 1593)

Jorunn Trondsdatter Benkestok MP (deceased)

Karen Tordsdatter Benkestok MP (deceased)

Kirsten Danielsdotter Danielsdatter Danielsdatter Strøm (Amundsen "Benkestok") MP (1695 - 1760)

Kirstine Trondsdatter Benkestok MP (1510 - 1572)

Kirstine /Kristine Trondsdatter Benkestok Iflg Store Norske Leksikon hed hun KirstineTrondsdatter Benkestokk Link hertil * RESIDENCE: Nevnt 1570. 10 barn (11 ?) (+ 2 sønner Axel ?) [142...

Knud ? Benkestok MP (deceased)

Kristina Trondsdatter Benkestok MP (deceased)

Kristine Trondsdatter Benkestok (1530 - d.)

Kristine Andersdtr Benkestok (til Vatne) MP (b. - aft.1516)

Kristine Torsteinsdottir Vatne (Benkestok) MP (1480 - 1550)

Lars Danielsen Benkestok MP (1761 - 1762)

Lauritz Jordanger (Benkestok), af Jordangen MP (c.1612 - d.)

Magdalena Trondsdatter Benkestok MP (c.1700 - aft.1757)

Wilhelmine Brandt - Slægten Benkestok:

Maren Tordsdtr Benkestok MP (b. - 1653)

Margarethe Benkestok MP (1580 - d.)

Margrethe Benkestok MP (deceased)

Margrethe Holger Benkestok (Christensdatter) MP (deceased)

Margrethe Jensdatter Aalborg På Øysund (Aalborg Benkestok) MP (1588 - 1673)

Martha Benkestok-Myklebust MP (deceased)

Mette Truesdatter Nitter (Benkestok) MP (deceased)

Niels Jonson Benkestok MP (c.1584 - d.)

Nils Jonson Benkestok * RESIDENCE: Nevnt 1599 * BIRTH: ABT 1575, (?) Adelsprosjektet: Benkestokk-seminaret. Meløy 14-15 August 1999 (Oslo, 1999), side 38 Reiste utenlands i 1599, som sin bror, ...

Nils Benkestok MP (deceased)

NN Benkestok MP (deceased)

NN Benkestok MP (deceased)

NN Onarheim (Benkestok) MP (1295 - d.)

NN Benkestok-Høyum (Ukjent) MP (deceased)

NN Hundevåg (Of Benkestok) (Torsnes) MP (deceased)

NN Tollefsdotter Benkestok MP (c.1490 - d.)

Olav Tordsson Benkestok MP (deceased)

Olav Torsson Benkestok-Myklebust MP (1595 - 1670)

Olav Torson Myklebust (M) - Pedigree | Ind. View |E-mail Submitter/Download File Birth: -- Death: -- Spouse: , Eli Ølversdtr Guddal Parents: Tor Trondson Benkestok, Ukjent _____ Husband: ...

Oluf Haldorsen Benkestok MP (deceased)

Peder Andersson Benkestok MP (1545 - 1601)

Peder-Torleifsson Benkestok-Høyum MP (deceased)