Surnames » Benkestok » Profiles
Photo
Name

Adelus Trondsdatter Benkestok MP (1530 - 1607)

Adelus Trondsdatter Benkestok Foreldte: Trond (3) BENKESTOK og Anna Jonsdatter HÅRD. Gift med: Christopher Erikssøn BERNHOFT Født før 1530 på Meløy, Adelus fik...

Anna Jonsdatter Benkestok MP (c.1570 - 1673)

Anne Benkestok, levde i 1599 ved Faderens Skifte. [Wilhelmine Brandt, Slægten Benkestok.] Muligens gift med Ulrik Meier i Fana som hun fikk et barn med i 1599. [Jens Christensen lesemesters da...

Brynhild Trondsdatter Benkestok MP (c.1530 - 1567)

Brynhild Trondsdatter Benkestok * RESIDENCE: 1570, Skifte et. Brynhild. Ingen b. levde opp * BIRTH: ABT 1530, Meløy, NO * DEATH: 1567 [Vigerust, Tore H.: Sl.t. Skjønnebølle...

Jon 1 Tordson Benkestok MP (c.1400 - c.1486)

Jon Tordsson Benkestok er den første i slekten som fant veien til Norges største og viktigste kjøpstad, Bergen. Han var i 1435 lagrettemann i Bergen. * RESIDENCE: Nevnt 1435 i ...

Maren Trudesdatter (Benkestok) MP (c.1575 - 1654)

Maren Trudesdatter, af Lauold NOKO OM MOEN (GARDSNUMMER 24): Denne garden . . . ligg på ein mo eller ei liti høgd like ved Mørkridselvi . . . Første gongen me kan sj...

Margrethe Jonsdatter Benkestok MP (c.1580 - 1673)

Margrethe Jonsdatter Benkestok Benkestokk-seminaret: Margrete ble gift med en dansk mann. Christen Aalborg og bosatt på Øisund. Det var ikke nytt med danske innflyttere, hverken s...

Tord Benkestok MP (c.1315 - c.1360)

BIRTH: ABT 1315, (?) Strand, Bohuslän (Forshelle, Bohuslän ?) DEATH: ABT 1360, (1350-1370) EVENT: Nevnt på Strand, Bohuslän (1300-tallet) -- Tord Benkestokk -Sle...

Tord Trondson Benkestok MP (c.1373 - c.1450)

Slekten Benkestok (også kjent som Benkestokk, Benchestoch med videre) var en av de opprinnelige norske adelsslekter, og en av de få som overlevde middelalderen. Slekten eide i sin tid mye...

Torleiv Trondsson Benkestok MP (c.1453 - 1505)

Utdrag fra Benkestokk-seminaret, Meløy 14.-15. august 1999:"Torleiv Benkestokk er nevnt i levende live i kun en eneste bevarte kilde. Det er en dom i Bergen 18. april 1502...Hvor skal Torleiv Be...

Trond 1 Tordson Benkestok MP (c.1336 - c.1371)

Trond Tordsen Benkestokk. Trond Benkestokk Perhaps the son of Tord Trond Benkestokk in Strand In 1399, we will have knowledge of the Bench Trond Benkestokk. In the same Schedule [Bishop Øystein ...

Trond 2 Tordssøn Benkestok, til Talgø MP (c.1415 - c.1472)

* Det er noe usikkert hvem som er Tords foreldre. Se også Slekten Benkestokk avAv Arne Kvitrud, Lauritz Bergendalsgate 1a, 4021 Stavanger. [Innlegg av Ove Kristensen, 05 feb 2009:] Sit...

Benkestok (c.1622 - d.)

? Benkestok (deceased)

? Benkestok (deceased)

? Benkestok (deceased)

Adelus Andersdatter Benkestok (c.1552 - 1628)

ABT 1552 - 1628 * RESIDENCE: 6 barn * BIRTH: ABT 1552, til Meløy * DEATH: 1628, Meløy, NO Adelus giftet seg med Hendrik J. Staur, sønn av Fogd Jørgen Pederss...

Adelus Johansdatter Benkestok (deceased)

Anders Danielsen Benkestok (1765 - 1768)

Anders Torleivsson Benkestok (c.1486 - d.)

(Ingen kone nevnt) * BIRTH: ABT 1500, (d.e.) Vindafjord, RO (usikre foreldre) (Tordsson ?) * BAPTISM: til Meløy (ist s. av 'Farte(i)gn Benkestok' ?) * CHRISTENING: (ist. sønn av...

Anders Jonson Benkestok, til Meløy (c.1560 - c.1630)

Anders (3) Jonson BENKESTOK ABT 1565 - AFT ER 1630 RESIDENCE: Nevnt 1593-1620 (myndig 1593) [1385] BIRTH: ABT 1565, (d.y.) Meløy, NO (neppe g.m. en "Pedersdatter Gran") DEATH: AF...

Anders Trondsønn Benkestok (deceased)

Anders Christopherssøn Benkestok (c.1615 - 1672)

Wilhelmine Brandt - Slægten Benkestok:

Anders Benkestok (deceased)

Anders Tordsen Benkestok (deceased)

Anders Jonsson Benkestok (1510 - d.)

Anders (1) Trondson Benkestok (c.1455 - c.1538)

[Innlegg av Ove Kristensen, 05 feb 2009:] Sitat side 4 i "Slægten Benkestok" av Wilhelmine Brandt (ISBN 82-90438-00-1): II. I) Anders Trondssøn Benkestok, Student 1480 ved Rostocks ...

Andreas Jensen Benkestok (1787 - 1787)

Andreas Danielsen Benkestok (1768 - 1776)

Anna Jonsdatter Johansdatter Benkestok, Melø (1590 - 1673)

iflg willhelmine brandt : side 5. VI, 1) Anna Johansdatter Benkestok boede paa melø 1652. ifølge et dokument i nordlands amtsarkiv blev "Ole Anderssøn, raadmand i bergen,1664...

Anna Benkestok (deceased)

Anna Bosdatter Benkestok (Flemming) (deceased)

Usikkert om dette er hans kone(i følge Asbjørn Hegge).

Anna Tordsdatter Benkestok (deceased)

Stavanger Domkapittelprotokoll. Diverse ekteskaps-tvister.s. 120-131 (25 Nov 1605 - 22 Sep 1606): bl.a. ekteskappsaken mellom Mester Joen Christenssøn Gran (da bosatt i Stavanger) og hans hustru...

Anne Jonsdatter Benkestok (1648 - 1678)

Berethe Trondsdatter Benkestok, til Meløy (c.1523 - c.1570)

Berethe Andersdatter Benkestok (c.1595 - c.1660)

Kan være etterkommer av Benkestokk-slekten utfra eiendomsbesittelser, muligens via 1. Anders Jonsen Benkestokk, eller 2. Anders Teiste (sønn av Olav Teiste og Anna Jonsdtr. Benkestokk). ...

Berthe Christine Jensdatter Benkestok (1789 - d.)

Birgitte Anderdatter Anderdatter Benkestok (c.1721 - 1778)

Birgitte Nielsdatter Benkestok (Nielsdatter) (c.1540 - c.1620)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Birgitte Nielsdatter (Wilhelmine Brandt) - Berit Nilsdotter (Benkes...

Brynhild Torsdatter Benkestok (deceased)

Brynhild Tordsdatter Benkestok (c.1587 - c.1639)

Reference: Book Lund 110. Lund 110-1. Lista II.435 Bjerkreim I.135. Nes I.345. Lista II.83. Brynhild Torsdtr Benkestokk Hananger married Hans Olafsen Teiste Bjelland, son of Olav Jonsen T...

Brynhild Berguith Tordsen Benkestok (Thorleifsdatter Kjællingsmule) (deceased)

Brønnild Thørresen Benkestok (deceased)

Christoffer Jonssøn Benkestok, til Meløy (c.1582 - c.1619)

Christoffer Jonson Benkestok * RESIDENCE: Nevnt 1618. Bosatt i Trondheim fra 1618 * BIRTH: ABT 1582, Rødøy, NO el. Føre, Meløy, NO (til Meløy) * DEATH: AFT ER...

Christopher Benkestok (deceased)

Daniel Gundersen Benkestok (c.1731 - 1769)

Daniel Jensen Benkestok (1792 - d.)

Datter Benkestok-Jordanger (c.1618 - d.)

tidlig død. ukjent fødsels år og alder.

Eidis Benkestok (deceased)

Elen Gundersdatter Benkestok (c.1730 - 1761)

Eli Ølversdatter Guddal (1597 - d.)

Ermegaard Trondsdatter Benkestok (1610 - 1695)

Trond Benkestokk hadde en datter, Ermegaard som ble gift med Jon Gundersen på Meløy. Han var lensmann og drev jektebruk. Fru Ermegaard overlevde mannen i mange år og døde me...

Ernegaard Gundersen (Benkestok) (1610 - 1695)

Fartegn Trondson Benkestok (deceased)

Jeg har kilden i fra flere steder, men akkurat nåfant jeg ikke alle bøkene/heftene jeg har. Men jeg fant i allefall dette og siden konen Anne Haar/Haarde ikke er nevnt der og jeg mangler ...

Gudrun Toresdatter Benkestok (c.1380 - d.)

Gunder Amundsen (Amundsen "Benkestok") (1681 - 1755)

Haldor Thørresen Benkestok (deceased)

Haldor Haldorsen Benkestok (deceased)

Helene Amundsdatter Amundsdatter Benkestok (c.1766 - d.)

Henrik Trondson Benkestok (deceased)

Ingebor Anna jensdatter Benkestok (1788 - c.1788)

Ingeborg Gundersdatter Benkestok (c.1733 - 1766)

Ingeborg Benkestok (deceased)

Jens Christopherssøn Benkestok (c.1617 - 1665)

Jens Danielsen Benkestok (1763 - d.)

Johan Jonsøn Benkestok, til Meløy (c.1557 - 1628)

Johan Benkestokk til Meløy sønn av Jon 2 Benkestokk til Meløy død 1593 og Berit Nilsdotter

Johan Benkestok (deceased)

Jon Trondsen Benkestok, til Meløy (c.1530 - 1593)

Jon (2) Trondson Benkestok Forbud mot g. mell. fri og ufri ble delvis innf. 1582, fullstendig fra 1591). Jon skiftet i Bergen år 1570 jordegods med sine søsken, og han fikk da Mel...

Jon Toreson Benkestok (c.1380 - d.)

Jon Jonsen Benkestok (1589 - 1662)

Jon Trondson Benkestok (1530 - 1595)

Jorunn Trondsdatter Benkestok (deceased)

Karen Tordsdatter Benkestok (deceased)

Kirsten Danielsdotter Danielsdatter Danielsdatter Strøm (Amundsen "Benkestok") (1695 - 1760)

Kirstine Trondsdatter Benkestok (1510 - 1572)

Kirstine /Kristine Trondsdatter Benkestok Iflg Store Norske Leksikon hed hun KirstineTrondsdatter Benkestokk Link hertil * RESIDENCE: Nevnt 1570. 10 barn (11 ?) (+ 2 sønner Axel ...

Knud ? Benkestok (deceased)

Kristin Ellingsdtr Benkestok (deceased)

Kristine Trondsdatter Benkestok (1530 - d.)

Lars Danielsen Benkestok (1761 - 1762)

Lauritz Jordanger (Benkestok), af Jordangen (c.1612 - d.)

Magdalena Trondsdatter Benkestok (c.1700 - 1757)

Wilhelmine Brandt - Slægten Benkestok:

margrete johnsdatter benkestok (deceased)

Margrethe Benkestok (deceased)

Margrethe Jensdatter Aalborg På Øysund (Aalborg Benkestok) (1588 - 1673)

Margrethe Christensdtr Holger Benkestok (deceased)

Martha Benkestok-Myklebust (deceased)

Mette Truesdatter Nitter (Benkestok) (deceased)

Niels Jonson Benkestok (c.1584 - d.)

Nils Jonson Benkestok * RESIDENCE: Nevnt 1599 * BIRTH: ABT 1575, (?) Adelsprosjektet: Benkestokk-seminaret. Meløy 14-15 August 1999 (Oslo, 1999), side 38 Reiste utenlands i 1599, som sin...

Nils Benkestok (deceased)

NN Benkestok (deceased)

NN Benkestok (deceased)

NN Onarheim (Benkestok) (1295 - d.)

NN Benkestok-Høyum (Ukjent) (deceased)

NN Hundevåg (Of Benkestok) (Torsnes) (deceased)

NN Tollefsdotter Benkestok (c.1490 - d.)

Olav Tordsson Benkestok (deceased)

Olav Torsson Benkestok-Myklebust (1595 - 1670)

Olav Torson Myklebust (M) - Pedigree | Ind. View |E-mail Submitter/Download File Birth: -- Death: -- Spouse: , Eli Ølversdtr Guddal Parents: Tor Trondson Benkestok, Ukjent _____ Hu...

Oluf Haldorsen Benkestok (deceased)

Peder Andersson Benkestok (1545 - 1601)

Peder-Torleifsson Benkestok-Høyum (deceased)

Sigrid-Torleifsdatter Benkestok-Skråtorp-Huseby (deceased)