Surnames » van Bonga » Profiles
Photo
Name

Auck van Bonga MP (b. - c.1581)

Auck Popckesdr van Bonga MP (b. - 1558)

Bauck van Bonga MP (b. - 1608)

Doedt van Bonga (?) MP (deceased)

Doytze Sybrens van Bonga MP (c.1524 - 1580)

Hij had geen kinderen bij overleden en met hem stierf dit geslacht uit.

Elisabeth Johanna van Bonga MP (c.1804 - d.)

Gerck van Bonga MP (deceased)

Haye Doytzes Bonga (van Bonga) MP (b. - bef.1544)

Hessel van Bonga MP (b. - c.1491)

Ids van Bonga MP (deceased)

Jacobus van Bonga MP (deceased)

Jelts Doytzesdr van Bonga MP (1556 - d.)

Jetske Sybrants Bonga (van Bonga) MP (1450 - d.)

Johan van Bonga MP (b. - 1580)

Grietman van Westdongeradeel 1560/1567 en dan afgezet. (noot: volgens van der Aa vrijwillig afstand gedaan) Hij tekende het Verbond der Edelen Trad in 1567 in krijgsdienst en begaf zich in het lege...

Johan van Bonga MP (b. - c.1496)

Peter van Bonga MP (deceased)

ds. Pieter van Bonga MP (1807 - 1888)

Popck Sybrensdr van Bonga MP (b. - c.1559)

Popcke van Bonga MP (b. - 1540)

Rienck van Bonga MP (deceased)

Sibout van Bonga MP (deceased)

Sjoele Sydses van Bonga MP (b. - c.1474)

Sybe van Bonga MP (deceased)

Sybrant Doytzes van Bonga MP (b. - 1632)

Sybren Doytzes van Bonga MP (b. - 1537)

Syds van Bonga MP (b. - 1549)

Syds van Bonga MP (deceased)

Taecke van Bonga MP (b. - 1515)

Taecke van Bonga MP (b. - c.1589)

In 1589 te Deventer door de Spanjaarden gevangen gehouden.

Taecke van Bonga MP (deceased)

Willem van Bonga MP (b. - 1568)

Hij nam deel aan het verbond der edelen en werd op 29 december 1568 in Vilvoorde onthoofd.

Willem van Bonga MP (b. - 1568)

Volgens van der Aa : Zoon van Johan van Bonga (ook wel genoemd Boenga, Bungha, Bonningha, Buuraga of Buma) en Ebel Popma (van Grijn en Ter Schelling) Gehuwd met Auck van Heemstra, dochter van Fey...

Wilsck van Bonga MP (deceased)

Wopcke van Bonga MP (b. - c.1543)

Ydt Doytzesdr van Bonga MP (deceased)