Surnames » van Bonga » Profiles
Photo
Name

Auck van Bonga (b. - c.1581)

Auck Popckesdr van Bonga (b. - 1558)

Bauck van Bonga (b. - 1608)

Doedt van Bonga (?) (deceased)

Doytze Sybrens van Bonga (c.1524 - 1580)

Hij had geen kinderen bij overleden en met hem stierf dit geslacht uit.

Gerck van Bonga (deceased)

Haye Doytzes Bonga (van Bonga) (b. - 1544)

Hessel van Bonga (b. - c.1491)

Ids van Bonga (deceased)

Jelts Doytzesdr van Bonga (1556 - d.)

Jetske Sybrants Bonga (van Bonga) (1450 - d.)

Johan van Bonga (b. - 1580)

Grietman van Westdongeradeel 1560/1567 en dan afgezet. (noot: volgens van der Aa vrijwillig afstand gedaan) Hij tekende het Verbond der Edelen Trad in 1567 in krijgsdienst en begaf zich in het lege...

Johan van Bonga (b. - c.1496)

Peter van Bonga (deceased)

Popck Sybrensdr van Bonga (b. - c.1559)

Popcke van Bonga (b. - 1540)

Rienck van Bonga (deceased)

Sibout van Bonga (deceased)

Sjoele Sydses van Bonga (b. - c.1474)

Sybe van Bonga (deceased)

Sybrant Doytzes van Bonga (b. - 1632)

Sybren Doytzes van Bonga (b. - 1537)

Syds van Bonga (deceased)

Syds van Bonga (b. - 1549)

Taecke van Bonga (b. - 1515)

Taecke van Bonga (deceased)

Taecke van Bonga (b. - c.1589)

In 1589 te Deventer door de Spanjaarden gevangen gehouden.

Willem van Bonga (b. - 1568)

Volgens van der Aa : Zoon van Johan van Bonga (ook wel genoemd Boenga, Bungha, Bonningha, Buuraga of Buma) en Ebel Popma (van Grijn en Ter Schelling) Gehuwd met Auck van Heemstra, dochter van Fey...

Willem van Bonga (b. - 1568)

Hij nam deel aan het verbond der edelen en werd op 29 december 1568 in Vilvoorde onthoofd.

Wilsck van Bonga (deceased)

Wopcke van Bonga (b. - c.1543)

Ydt Doytzesdr van Bonga (deceased)