Start your family tree now Is your surname Ursić?
There are already 30 users and 1,396 genealogy profiles with the Ursić surname on Geni. Explore Ursić genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ursić Genealogy and Ursić Family History Information

‹ Back to Surnames Index

Create your Family Tree.
Discover your Family History.

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!
view all

Profiles

About the Ursić surname

This was written by Professor Filip Škrabić in IZ POVIJESTI: RAZVOJ PREZIMENA I OBITELJI U BRELIMA. See link below for more information on family names from Brela.

http://www.brela.com/brolanenses/prezimena/index.htm

English translation follows. Any one who can translate better, please do so, I just ran it through the computer translator and some of it seems to need finessing.

URSIĆ U BRELIMA

Prezime spada u skupinu prezimena koje je proizvela okolina ističući osobi određene odlike, u ovom slučaju isticane su osobine karakteristične za biokovske gorštake. Preci Ursića isticali su se po visini, snazi, izdržljivosti, što je okolicu asociralo u pozitivnom smislu na medvjeda. Imena Urso, Ure, Uro, Urica, Urko proizlaze od latinskog ursus - medvjed. Ovo staro i često romansko ime (Ursus) je osnova mnogim prezimenima MEDO, MEDVJED, MEDAK i sl., od kojeg su od starine nastali različiti oblici današnjih prezimena, kao na primjer: URAVA, URSIĆ(Urso), URIĆ(Ure) - mlađe su tvorbe i sva se zbivaju na primorju u arealu dugovjekovne simbioze romanskog i hrvatskog življa. Mnoge živuće Ursiće i danas krase odlike kao što su visina, snaga i izdržljivost, što su naslijedili od svojih predaka.
Oko 1830. godine Ursići su živjeli i imali građevinske objekte u trima zaseocima:
 a) GORNJA MALA
 b) ZAVETERJE
 c) DONJE SELO - predio zvan Dunaj
U spomenutom periodu Ursići nisu imali građevinske objekte u gornjem Prosiku, a današnji objekti koji su vlasništvo Ursića bili su vlasništvo Raosa, Vučkovića i Vojvodića (Vojvoda). Objekte i zemljište su najvjerojatnije Ursići naslijedili od Vojvodića i Vučkovića.
Prema popisu stanovnika koji je sačinio Jurju Celergi 27. lipnja 1686., u Brelima je živjelo sedam obitelji Ursića. Dvije obitelji i to Ivana Ursića s 12 članova i Pavla Ursića s 6 članova nalaze se na listu 476. r medu Vinjančanima. Drugih pet obitelji Ursića: Mije s 7 članova, Ivana s 3 člana, Tadije s 3 člana i Ane s 4 člana nalaze se na popisu starosjedilaca Brela na listu 477. r.
Prema matičnoj knjizi Omiša za 1799. godinu u Brelima je živjelo dvanaest obitelji Ursića, koje se vode:

- pod brojem 31.

 Ivan Ursić pok. Nikole 17 godina
 Mate pok. Nikole 12 godina
 Ivanica
 Ana pok. Nikole
 ukupno 4 člana	- pod brojem 32
 Lovre Ursić 73 godine
 Ana
 ukupno 2 člana - pod brojem 33.
 Nikola Ursić pok. Tadije 45 godina
 Jelena, žena
 Tadija, sin Nikole 12 godina
 Jele, kći Nikole
 Gracija, kći Nikole
 Matija, kći Nikole
 ukupno 6 članova - pod brojem 34.
 Ivo Ursić pok. Pavla 45 godina
 Klara pok. Pavla
 Pera, žena
 Mate, sin Ive 7 godina
 Tadija, sin Ive 2 godine
 Luca, kći Ive
 Matija, kći Ive
 Dome, sestra pok. Pavla
   ukupno 8 članova - pod brojem 35.
 Ilija Ursić 55 godina
 Kata, žena
 Mate, sin Ilije 18 godina
 Nikola, sin Ilije 10 godina
 Šime, kći Ilije
 Jele, kći Ilije
 Matija, kći Ilije
   ukupno 7 članova	- pod brojem 36.
 Jozo Ursić 76 godina
 Ivanica, žena
 Tadija, sin Joze 35 godina
 Mijo, sin Joze 30 godina
 Stipe, sin Joze 18 godina
 Jele, žena Tadije
 Ivanica, kći Tadije
 Ivanica, žena Mije
 Nikola, sin Mije 5 godina
 Ivan, sin Mije 2 godine
   ukupno 10 članova - pod brojem 37.
 Jozo Ursić pok. Grge 55 godina
 Margarita, žena
 Matija, kći Joze
 Jelena, kći Joze
   ukupno 4 člana	- pod brojem 38.
 Mate Ursić Ivanac 30 godina
 Matija, majka
 Ivanica, žena
 Marko, sin Mate 23 godine
 Ante, sin Mate 25 godina
 Matija, žena Marka
   ukupno 6 članova - pod brojem 39.
 Ante Ursić Ivanac 50 godina
 Klara, žena
 Stipe, sin Ante 14 godina
 Jozo, sin Ante 12 godina
 Ana, kći Ante
 Matija, sestra
   ukupno 6 članova	- pod brojem 40.
 Šimun Ursić 79 godina
 Ivanica, žena pok. Mate
 Jozo, sin pok. Mate 28 godina
 Nikola, sin pok. Mate 25 godina
 Mijo, sin pok. Mate 24 godine
 Jele, kći pok. Mate
 Matija, kći pok. Mate
   ukupno 7 članova - pod brojem 43.
 Marko Ursić 70 godina
 Anđe, žena
 Ilija, sin Marka 28 godina
 Ante, sin Marka 26 godina
 Jele, kći Marka
 Ana, žena Ilije
 Stipe, sin Ilije 6 godina
 Jure, sin Ilije 3 godine
 Luca, žena Ante
   ukupno 9 članova	- pod brojem 44.
 Stjepan Ursić pok. Ilije 50 godina
 Jele, žena
 Ivo, sin Stjepana 1 godina
 Joza, kći Stjepana
   ukupno 4 člana

U Elaboratu Austrijskog katastarskog premjera od 1830. godine Ursiće susrećemo kao vlasnike građevinskih objekata i zemljišta u trima zaseocima, a objekti su bili upisani na imena:
 a) Dunaj - Mate, Josipa, Ivana, Petra, Jure pok. Mije, Tadije, Marka, Mate pok. Nikole, jedan objekt je upisan na imena Mije Raosa i Mate Ursića a jedan objekt je kupio ili naslijedio Jure Ursić od Mate Ivanca,
 b) Gornja Mala - Mate, Mije, Ivana, Petra, Petra pok. Mate, Antonije udova Petra, Ilije, Josipa, Filipa, Mate pok. Pavla, Tadije pok. Iva, Tadije pok. Nikole.
 c) Zaveterje - Mate, Mate pok. Pavla, Josipa, Tadije, Nikole, Petra, Ilije,
Mate pok. Tadije. Jedan objekt je upisan kao zajednički Ivana Medića, Stjepana Raosa i Mije Ursića.
Ursići su najvjerojatnije najprije živjeli u Zaveterju u blizini granice između Osmanlijskog carstva i Venecije te su gradili staje i kuće na sigurnijim mjestima kako bi se zaštitili od Turaka pljačkaša, gdje su pojedinci zasnovali nove obitelji.
Za vrijeme popisa stanovništva iz 1948. godine u Republici Hrvatskoj Ursići su živjeli u dvadeset mjesta. U Brelima je živjelo 135 Ursića u 29 obitelji, a breljanska skupina Ursića bila je najveća.

URSIĆ IN BRELA

Last name belongs to a group of names produced by the environment emphasizing certain characteristics of a person, in this case emphasized the characteristic features of Biokovo mountaineers. Ancestors of the Ursić were known for their height, strength, endurance, and in the countryside this reminded people in a positive sense to a bear. Names Urso, Ure, Uro, Urica, Urko derived from the Latin ursus - bear. This old and often Roman name (Ursus) is the basis of many surnames Medo, Medvjed, Medak, etc., from which they originated from the ancient names of today’s various forms, for example, URAVA, URSIĆ (Urso), Uric (Ure) - under the formation of all occurring at the coast for many centuries a symbiosis of the Roman and Croatian population. Many living Ursić and today boasts features such as height, strength and stamina, which they inherited from their ancestors. Around 1830 the Ursić lived and had buildings in three villages: a) GORNJA MALA b) ZAVETERJE c) DONJE SELO - an area called Dunaj in that period Ursić did not have buildings in the top Prosik, and today’s facilities that are owned by Ursić were Property Raosa, Vucković and Vojvodić (Duke). Buildings and land were most likely inherited from Vojvodić Ursić and Vucković. According to the census, which was compiled by George Celergi June 27, 1686, in Brela lived seven families Ursić. Two families, Ivan Ursić with 12 members and Pavla Ursić with 6 members are on the list among the 476 Vinjančanima. The other five families Ursić: Mije with 7 members, Ivan with 3 members, Tadije with 3 members and Ane with 4 members are listed on the indigenous Brela to your 477. The register book in Omis for the year 1799 has twelve families named Ursić, living in Brela that link:

- numbered 31.

 Ivan Ursić son of the late Nikola 17 years
 Mate son of the late Nikola 12 years
 Ivanica
 Ana daughter of the late Nikole,
 total of 4 members	

- numbered 32

 Lovre Ursić 73 years
 Ana,
 total of 2 members

- numbered 33

 Nikola Ursić son of the late Tadije 45 years
 Jelena, Nikola's wife
 Tadija, son of Nikola 12 years
 Jele, daughter of Nikola
 Gracija, daughter of Nikola
 Matija, daughter of Nikola,
 total of 6 members

- numbered 34

 Ivo Ursić son of the late Pavla 45 years
 Klara daughter of the late Pavla
 Pera, wife of Ivo
 Mate, son of Ivo 7 years
 Tadija, son of Ivo 2 years
 Luca, daughter of Ive
 Matija, daughter of Ive
 Dome, sister of the late Pavla,
 total of 8 members

- numbered 35

 Ilija Ursić 55 years
 Kata, wife of Ilija
 Mate, son of Ilije 18 years
 Nikola, son of Ilije 10 years
 Šime, daughter of Ilija
 Jele, daughter of Ilija
 Matija, daughter of Ilija,
 total of 7 members

- numbered 36

 Joze Ursić 76 years
 Ivanica, wife of Joze
 Tadija, son of Joze 35 years
 Mijo, son of Joze 30 years
 Stipe, son of Joze 18 years
 Jele, wife of Tadija
 Ivanica, daughter of Tadija
 Ivanica, wife of Mijo
 Nikola, son of Mijo 5 years
 Ivan, son of Mijo 2 years,
 total of 10 members

- numbered 37

 Joze Ursić son of the late Grge 55 years
 Margarita, wife of Joze
 Matija, daughter of Joze
 Jelena, daughter of Joze,
 total of 4 members

- pod brojem 38

 Mate Ursić Ivanac 30 years
 Matija, mother of Mate
 Ivanica, wife of Mate
 Marko, son of Mate 23 years
 Ante, son of Mate 25 years
 Matija, wife of Marko,
 total of 6 members

- numbered 39

 Ante Ursić Ivanac 50 years
 Klara, wife of Ante
 Stipe, son of Ante 14 years
 Jozo, son of Ante 12 years
 Ana, daughter of Ante
 Matija, sister of Ante,
 total of 6 members

- pod brojem 40.

 Šimun Ursić 79 years
 Ivanica, wife of the late Mate
 Jozo, son of the late Mate 28 years
 Nikola, son of the late Mate 25 years
 Mijo, son of the late Mate 24 years
 Jele, daughter of the late Mate
 Matija, daughter of the late Mate,
 total of 7 members

- pod brojem 43.

 Marko Ursić 70 years
 Anđe, wife of Marko
 Ilija, son of Marko 28 years
 Ante, son of Marko 26 years
 Jele, daughter of Marko
 Ana, wife of Ilije
 Stipe, son of Ilije 6 years
 Jure, son of Ilije 3 years
 Luca, wife of Ante,
 total of 9 members

- pod brojem 44.

 Stjepan Ursić son of the late Ilije 50 years
 Jele, wife of Stjepan
 Ivo, son of Stjepan 1 year
 Joza, daughter of Stjepan,
 total of 4 members

The Austrian Study cadastral survey of 1830 years Ursić meet as owners of buildings and land in three villages, and buildings were registered in the names of: a) Dunaj - Mate, Josipa, Ivan, Petar, son of Jure Mije, Tadije, Marko, Mate son of Nikola, an object was added to the name by Mije Raosa Mate Ursić and a single object is bought or inherited Jure Ursić Mate Ivanca, b) Gornja Mala - Mate, Mije, Ivan, Petar, son of Petar Mate, Antonio limbs Peter, Ilije, Josipa, Filip, son of Mate Pavla Tadije late Iva, Tadije late Nikola. c) Zaveterje - Mate, Mate son of Pavla, Josipa, Tadije, Nikola, Petar, Ilija, son of Mate Tadije. One object was added as a joint Ivana Medic, Mije and Stjepan Raosa Ursić. Ursić probably first lived in Zaveterju near the border between the Ottoman Empire and Venice, and they built barns and houses for safer places to protect themselves from Turkish marauders, where individuals have founded a new family. During the census of 1948 in the Republic of Croatia the Ursić lived in twenty places. In Brela lived 135 individuals in 29 Ursić families, and the Ursić Breljanska group was the highest.