Ваша фамилия Raats?

Исследование фамилии Raats

Geni профиль Jasper Raats, {$w2}/PROG 2

Записей с Jasper Raats

12,154 Records

Поделитесь своим генеалогическим древом и фотографиями с людьми, которых вы знаете и любите

 • Стройте своё генеалогическое древо онлайн
 • Обменивайтесь фотографиями и видео
 • Технология Smart Matching™
 • Бесплатно!

Jasper Raats, SV/PROG 2

Дата рождения:
Место рождения: Utrecht, The Netherlands
Смерть: Умер в Cape of Good Hope
Ближайшие родственники:

Son of ?? Raats и ?? ??
Husband of Wilhelmina Vermeulen, SM; Susanna Terrier, b3 SM и Magdalena Bastiaans, b4 SM
Father of Dorothea Raats, a2b1; Jasper Raats, a2b2; Reynier Raats, a2b3; Magdalena Raats, a2b4; Francois Raats, a2b5 и ещё 2

Профессия: Shoe maker
Менеджер: Private User
Последнее обновление:

About Jasper Raats, SV/PROG 2

MOOC8/5.6

 • Raats, Jasper
 • 17290212
 • Jasper Raats
 • 12 Februarij 1729

J:s. de Grandpreez

Inventaris van alle sodanige goederen als 'er sijn naargelaten en met 'er dood ontruijmt door den burger Jasper Raats ten voordeele van sijn nagelatene huijsvrouw Magdalena Bastiaansz: ter eener, en

ses minderjarige kinderen met namen

Dorothea Raats oud 19 jaaren in sijn eerste huwelijk bij wijle Wilhelmina Vermeulen verwekt

kinderen van sijn tweede huwelijk bij wijle sijn huijsvrouw Maria Terrien geprocreeert

 • Rijnier oud 12 en
 • Jasper Raats oud 14 jaren

kinderen van ’t laaste bed

 • Magdalena oud 8
 • Francois oud 5 en
 • Pieter Raats oud 1 1/2 jaar

ter andere zijde

so en indiervoegen als deselve door de weed:e aan d’ ondergetekende gecommitteerde Weesmeesteren sijn opgegeven en bevonden, namentlijk

Een huijs en erff staande ende gelegen in het dorp Stellenbosch

Aan de Caab in het woonhuijs

In de kamer aan de regterhand

 • 5 theerackjes daarop
 • 16 porcelijne tafelborden
 • 2 porcelijne schoteltjes
 • eenige porcelijne potjes en bekertjes etc:a
 • 1 tinne koffij kan
 • 1 luijer backje
 • 1 geweer rak daarop
 • 1 snaphaan
 • 1 paar pistolen
 • 1 degen
 • 5 rottangs waaronder een met een silvere knop
 • 1 patroontas
 • 1 kadel met stijlen en chitse behangsel daarop
 • 1 veere bed
 • 3 veere kussens
 • 1 veere peuluw
 • 1 kapstok met een chitse behangsel
 • 3 lakense rokken
 • 4 lakense camisools
 • 7 lakense broeken
 • 1 Moorsse rok
 • 7 boeken
 • 1 hoed
 • 1 houte el
 • 4 kelders waarvan 2 met flessen
 • 4 vierkante tafeltjes
 • 13 stoelen
 • 2 kisten daarin
 • 31 bossen spenaal
 • 19 strenge schoenmakers gaarn
 • 1 tafel spreij
 • 1 blick trommeltje
 • 1 lessenaar daarin
 • 2 chitsen
 • 1 spreij
 • 1 stel silverdraatsknoopen
 • 1 goude ring met een steen
 • 4 goude hempdknoopjes
 • 2 silvere signette
 • 3 silvere schoengespen
 • 1 bosje glase koralen
 • 5 Cijlonse steentjes
 • 2 kopere tabakxdoosen
 • 2 paar kinder schoentjes en een paar kinder muijltjes
 • aan contanten in den boedel gevonden rds:23 dewelke aan mons:r Jan Pogier ter verandwoording sijn
 • overhandigt

In de kamer aan de linkerhand

 • 4 racken daarop
 • 5 porcelijne schotels
 • 19 porcelijne tafelborden
 • 5 porcelijne trekpotten
 • 36 porcelijne kopjes
 • 38 porcelijne pieringjes
 • 1 pijpe rackje
 • 1 dambort met schijven
 • 1 spiegel met een swarte lijst en een kleerborstel
 • 1 verkeerbort met schijven
 • 3 schilderijen
 • 1 vierkante tafel
 • 2 theebakjes
 • 1 zadel met een toom
 • 1 ovaal theebaletje
 • 1 voete bank
 • 6 venster gardijnen
 • 1 tinne inkkoker
 • 4 kadels daarop
 • 4 beddens
 • 4 peuluws
 • 4 kussens
 • 3 combaarssen

In het voorhuijs

 • 1 ovale tafel
 • 11 schilderijtjes en een spiegeltje

In de combuijs

 • 1 lange tafel
 • 2 banken
 • 2 rakken daarop
 • 2 tinne schotels
 • 1 tinne com
 • 3 tinne schenkbortjes
 • 3 tinne tafelborden
 • 2 lepelracken met 28 tinne lepels
 • 5 grove porcelijne schotels
 • 16 porcelijne borden
 • 1 coffij molen
 • 4 ijzere potten
 • 3 copere theeketels
 • 1 copere staartpannetje
 • 1 copere tregter
 • 5 copere kandelaars
 • 1 copere beker en een copere vuurtesje
 • 1 rooster
 • 1 tinne en 2 blicke tregters
 • 2 tinne pintjes
 • 3 tinne commetjes
 • 3 kopere snuijters
 • 2 treeften en een schoorsteenketting
 • 1 ijzere koekepan
 • 1 ijzere lepel, 1 schuijspaan en een ijzere vlijsvork
 • 1 hand bijl en 1 tabakxmes
 • 1 roskam
 • 1 strijkijzer met een tinne peperdoos
 • 1 tinne pijpkan
 • 1 watervatje en 2 baletjes
 • 4 kolven
 • 1 vad:s teene mand
 • 1 zijldoekse sak met een lap zijldoek
 • 1 ijzere lamp

Op solder

 • 7 sacken sijldoekse klijn en groot met garst
 • 58 ledige flessen
 • 2 leeste rakken
 • 1 schoenmakers pars
 • 1 partij leesten en polveijen
 • 1 partij schoenmakersgereetschap
 • 1 partij rommeling
 • 1 hand sommereel en drie sjambokken

Beestiaal

 • 3 runderbeesten bij Jurrien van den Hever
 • 1 paart

Lasten des boedels

 • aan de Weeskamer over ontfangene penningen wegens grootvaders erfportie van Dorothea Raat ƒ[ ..... ]
 • aan ’t moederlijk bewijs van Jasper en Rijnier Raats ƒ225
 • aan Jacobus Bruijns twee maanden huijshuur rds:14
 • de Diaconie deser stede ƒ600 volgens obligatie

Inkomende schuldenRd:s

 • van Jacob Willink Danielsz. 6 1/2 rdrs: volgens onderhands briefje en reeck:g
 • van Dirk Olivier volgens schultboek 1:2:--
 • van Tobias Moster volgens schultboek 1:6:--
 • van Kasper Piek volgens schultboek 3:2:--
 • van Harmen de Bij volgens schultboek 1:2:--
 • van Abraham Provo volgens schultboek 1:--:--
 • van Coenraad Visser volgens schultboek 2:--:--
 • van Carel Koebie volgens schultboek 1:2:--
 • van de vrouw van Christian Gobregts volgens schultboek 2:4:--
 • van Gideon Juber volgens schultboek 1:--:--
 • van Barend van der Schijff volgens schultboek 7:--:--
 • van Jochem Korber volgens schultboek 4:6:--
 • van Jan Bastiaansz: volgens schultboek 4:2:--
 • van Jurge van den Hever volgens schultboek 1:--:--
 • van Hans de Jong volgens schultboek 2:0:4
 • van Jan Olivier volgens schultboek 4:2:--
 • van Hend:k Thomasz volgens schultboek 1:3:2
 • van Hend: van Aarden volgens schultboek 2:4:--
 • van Hend:k Schreuder volgens schultboek 5:6:--
 • van Jan Nel volgens schultboek 2:4:--
 • van Burger van Dijk volgens schultboek 2:5:--
 • van Jacob Mouton volgens schultboek 2:2:--
 • van Cornelis Brits volgens schultboek 3:--:--
 • van de wed. Charel Marais volgens schultboek 1:2:--
 • van den Sinees Daatje volgens schultboek 0:5:--
 • van Pieter Willemsz volgens schultboek 1:2:--
 • van Jeremias Rous volgens schultboek 0:5:--
 • van Jacob Viljers volgens schultboek 1:3:--
 • van Pieter van de Westhuijsen volgens schultboek 1:2:--
 • van Jacob Bruijns voor 1 paar schoenen 1:2:--

Aldus g'inventariseert aan Cabo de Goede Hoop den 12:e Februarij 1729

Gecommitteerde Weesmeesteren: J: Blanckenberg, M:ns Bergh

Magdalena Basteyanse

Mij present: J:b Lever, Secretaris

Willemina Vermeulen, "South Africa, Dutch Reformed Church Registers, 1660-1970" Name: Jasper Raats Event Type: Marriage Event Date: 22 Sep 1709 Event Place: Cape Town, Cape of Good Hope, South Africa Residence Place: Uitregt Gender: Male Age: Marital Status: Single Birth Date: Birth Year (Estimated): Father's Name: Mother's Name: Parents' Residence Place: Spouse's Name: Willemina Vermeulen Spouse's Age: Spouse's Marital Status: Single Spouse's Birth Year (Estimated): Spouse's Residence Place: Caap Record Type: Entry Number: 106 Page: GS Film number: 2214107 Digital Folder Number: 4322620 Image Number: 00068

открыть все 12

Хронология Jasper Raats, {$w2}/PROG 2

1680
1680
Utrecht, The Netherlands
1707
1707
Возраст 27
Drakenstein, Cape, South Africa
1709
1709
Возраст 29
Drakenstein, Kaap de Goede Hoop
1714
12 Август 1714
Возраст 34
Suid Afrika, Kaap
1715
1715
Возраст 35
1717
1717
Возраст 37
1718
27 Ноября 1718
Возраст 38
Drakenstein, Kaap, Suid Afrika
1721
30 Март 1721
Возраст 41
Drakenstein, Cape Of Good Hope, South Africa
1724
24 Сентября 1724
Возраст 44
1727
13 Июля 1727
Возраст 47
Stellenbosch, Breede River DC, Western Cape, South Africa