Anders Waldenström

Is your surname Waldenström?

Research the Waldenström family

Anders Waldenström's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Share

About Anders Waldenström

Han inskrevs vid Uppsala universitet 1739 och tog filosofie kandidatexamen 1745, sedan han disputerat året innan. Därefter fortsatte han under några år sina studier vid universitetet i Greifswald, beläget i Pommern, som då var svensk provins. I Greifswald erövrade han filosofie magistergraden år 1746.

Anders Waldenström prästvigdes 1748 och tjänstgjorde sedan under flera år som faderns adjunkt i Ör. Sedan fadern avlidit 1758 var han under en kort tid vice pastor i Ör, men utnämndes till komminister i Åmål 1761. Till att efterträda fadern som kyrkoherde i Ör utsågs hans yngre broder Fredrik Christoffer Waldenström (1726-1778). Under sin tjänstgöring i Örs församling bodde Anders Waldenström på gården Stora Rud, vilken då tillhörde honom.

Det är ovisst varför Anders Waldenström aldrig vann befodran till kyrkoherde, men från hans tid som komminister i Åmål berättas det, att han hade ständiga tvister med sin förman kyrkoherden Hamner.

Är 1752 ingick Anders Waldenström äktenskap med Helena Elisabeth Hammarström, hon var född 1734 och dotter till en borgare i Åmål.

Släkter har sina nedgångs- såväl som uppgångstider - alltefter arvsanlagens oberäkneliga kombinationer. Med Fredrik Christofers äldste bror Anders, född 1720, bär det utför. Han synes från början ha varit en lovande ungdom, studierna gick bra, och under åtskilliga år som faderns adjunkt och vice pastor var han omtyckt av folket. Vad som fattades honom var karatärens resning när motgångarna inställde sig. År 1762 blev han kaplan i Åmål, men alla förhoppningar på ytterligare befordran slog slint. I Åmål gjorde han inte sitt kall mycket heder. Med kyrkoherden låg han för det mesta i fejd. "Prästerna i Åmål ha haft någon fråga sinsemellan", rapporterar kontraktsprosten till domkapitlet och hänvisar till sina tidigare berättelser. Trots hans förlikningsförsök är det, säger han, dem emellan "något som ej är alldeles jämnt".45

Tio år före sitt tillträde till Åmål hade Anders Waldenström gift sig med en borgardotter därifrån, Helena Elisabet Hammarström, ej Hammar, som hon kallas i herdaminnet. Vid ett tillfälle var båda makarna åtalade för brännvinstillverkning. Ofta lämnade familjen Åmål och vistades längre lider på Stora Rud i Ör. Familjesorger fördystrade makarnas tillvaro. Av tretton barn gick nio bort innan de fyllt tio år. År 1764 dog tre stycken under loppet av fyra dagar. Anders Waldenström avled vid sextio års ålder efter en levnad, vars senare del inte haft många ljuspunkter.45

En Waldenström på Stora Rud figurerar i August Bondessons Historiegubbar på Dal, och här ligger det väl närmast till hands att gissa på just Anders. Det var Johannes Gläder som berättade om mormodern som bodde i ett litet torp vid norra ändan av Örs sjö. Så blev störtregn med stark flod, och vattnet steg upp i stugan, där mormodern låg med två små barn. Hon tog sig dock upp på ommen (ugnen) med barnen och lyste sig med stickor, som hon flisade ut ur väggen. När hon lyckats söva barnen, smög hon sig ner och ut och tog vägen till Stora Rud, till en gammal präst som hette Waldenström. Han begav sig till torpet, red ut och räddade de två små liven.

view all 16

Anders Waldenström's Timeline

1720
1720
Ör, Dalsland, Sweden
1753
June 26, 1753
Age 33
Ör
1755
June 19, 1755
Age 35
Ör
1757
1757
Age 37
Ör
1758
November 16, 1758
Age 38
Ör
1760
October 19, 1760
Age 40
Ör
1762
January 30, 1762
Age 42
Ör, Dalsland, Sweden
1764
March 18, 1764
Age 44
Åmål
1765
March 22, 1765
Age 45
Åmål