Anna Johansdotter Fleming

How are you related to Anna Johansdotter Fleming?

Connect to the World Family Tree to find out

Anna Johansdotter Fleming's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Om Anna Johansdotter Fleming (svenska)

Anna Johansdotter Fleming

FMU - 6263

Matts Larsson (Poitz) konfirmerar 1525 sin hustru Annas (Johansdotter Fleming) och hennes syster Britas skifte av de gods, som i arv tillfallit dem efter deras moster.

Aktstycket förefinns blott i nedanstående av J. Peringsköld gjorda referat (i hans saml. ”Genealog. efterrättelser om in- och utländska släkter”, svenska riksarkivet), vilket referat har i vänstra margen årtalet 1525 ävensom en teckning av Poitz'ska vapenskölden med bokstäverna M. L. däröver, och förövrigt nedtill anmärkningen: ”N. B. Detta origin. har postmästaren i Riga”.

Mass Larsson confirmerar sin hustrus Anne (hon har tvifuels utan tilörene ägt Olof Lille, som varit död barnlös) och sin hustru sijsters Beretthe af Torlax (som har tvifuels uthan ägt Mons Nilsson), som ägde Torsten Salmunsson, i deras jungfrudom giorde syster skiffte, sedan Olof Lille och Mons Nielsson woro döde, af det godz, som dem i arf tilfallit war effter deras morsijster, öfwer hwilket arfskiffte Pär Skrifware i Borhgo sokn, Knuth af Serkelax (= Sarflaks), Knuth Biörsson af Perno kirkebij och her Bertil kijrkoherre ther samestädes den tijden hade warit til städes på hustru Annas sida, och Jöns Juthe, Per Nielsson Pepoth, Henrich Bentsson på hustru Berettes wengne, och hafuer Anna fått på sin andel thesse godz i Finland, nembligen en parth af Torlax och en gård i Jälkessarij, en gård i Lethe sochn, som heter Karekulla, en fierde part af Tiuxstheby samt godzen i Niland nemligen Lassedal, Rosendal, Ström och Ythr Lassedal, jtem Finibij, Siögård, 3 garda i Jnggebij, 3 gårdar i Gamblebij, 1 gård i Katerriböle(!). Men hustru Berethe feck 1 parth af Torlax, Kaijssenes och husset, Tiussöö 1 gård, och 3 gårdar i Akerbij, 2 goss i Gamble gård i Baggeböle och i Bareböle i Böthesiö.

view all

Anna Johansdotter Fleming's Timeline