Carétène or Agrippina de Burgondie

How are you related to Carétène or Agrippina de Burgondie?

Connect to the World Family Tree to find out

Carétène or Agrippina de Burgondie's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Carétène or Agrippina de Burgondie (de Bourgogne), de Borgoña

Dutch: Van Bourgondië, de Borgoña
Also Known As: "Carstamene", "Cartamena", "Cartamene", "Caratena", "Carstamena", "of Burgundy", "de Suevi", "los Suevos", "Agrippine", "Agripina", "Caretena Agrippina", "Caretena Agrippina (de Narbonne)"
Birthdate:
Death: 493 (drowned by her brother-in-law King Gundobad, after he tied a stone around her neck)
Immediate Family:

Wife of Chilpéric II, king of the Burgundians
Mother of Chlotilde of Burgundy and Chroma of the Burgundians

Occupation: Queen "of Burgundy", "de Suevi", "los Suevos", Queen of Burgundy, Princesse des Wisigoths
Managed by: Private User
Last Updated:

About Carétène or Agrippina de Burgondie

There is some confusion around the names and ancestries of Chilperic's two wives. His first wife is said to have been Caratene, daughter of Gundicar and mother of St. Clothilda. His second is said to be a sister of Ricimer, not a daughter. Clothilda was the younger of the two daughters, so they must both have been children of Chilperic's first wife Caratene.

FMG says: The name of Chilperich´s wife is not known. Gregory of Tours records that Chilperich's wife was drowned by her brother-in-law King Gundobad, after he tied a stone around her neck. The Liber Historiæ Francorum records the same event.

FMG: An epitaph to "Caretenes religiosiæ reginæ", referring to her burial "Lugduni in basilica sancti Michahelis", is included in the compilation of the works of Avitus Bishop of Vienne [Alcimi Ecdicii Aviti Viennensis episcopi Opera quæ superunt, MGH Auct ant VI.2, Epitaphium VI, p. 185.].  It is not clear from the edition consulted whether this epitaph was the bishop's own composition: clearly not all the epitaphs included could have been written by him as some relate to individuals whose deaths are recorded elsewhere in the second half of the 6th century.  If the epitaph is contemporary with Bishop Avitus, then it presumably refers to the wife of King Gondebaud, to whom Avitus wrote many times, although this is not specified in the text.  It can safely be assumed that she was Catholic.  The text does not reveal any indication of the date of her death, although "506" is added in the margin of the edition without any indication of the basis.


Cartamene Walia was born about 430 in France. She married 1 Gondobad Gondioc de Bourgogne King of Burgundy about 447 in France.

[Notes]

They had the following children:

  F i Daughter of Gondobad de Bourgogne 

M ii Childeric II de Bourgogne King of Burgundy
M iii Godogisel de Bourgogne King of Geneva
Forrás / Source:

http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/pafg152....


PKD RUO-5449Ca10a 2004Ja05

Copyright (c) 2009 Paul K Davis [paulkdavis@earthlink.net] Fremont CA

Marriage 1 Chilperic Burgundians,king-of-the

Children

-1. Clotilda Burgundian,the

Forrás / Source:

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=pkd&id=I5...In 486 (or 493?) Gundobad assassinated Chilperic and drowned his wife, then exiled Chilperic's two daughters, Chroma, who became a nun, and Clotilda, who fled to her uncle, Godegisel.

There is some confusion around the names and ancestries of Chilperic's two wives. His first wife is said to have been Caratene, daughter of Gundicar and mother of St. Clothilda. His second is said to be a sister of Ricimer, not a daughter. Clothilda was the younger of the two daughters, so they must both have been children of Chilperic's first wife Caratene.

FMG says: The name of Chilperich´s wife is not known.  Gregory of Tours records that Chilperich's wife was drowned by her brother-in-law King Gundobad, after he tied a stone around her neck. The Liber Historiæ Francorum records the same event.

Note from Justin Swanström: I wonder whether the idea that Chilperic's second wife (Agrippina?) was a sister of Ricimir might be a jumble resulting from the secondary sources that say (a) Ricimir was a son of Rechila of the Suevi, (b) Rechila had a daughter Cartamena, and (c) Cartamena married Gunderic of Burgundy. A healthy dose of skepticism seems to be required here.

ID: I66517

Name: Agrippine of Burgundy

Given Name: Agrippine

Surname: of Burgundy

Sex: F

Birth: 467

Death: deceased

Father: Flavius Ricimer of Burgundy b: 434

Mother: Alypia of Rome b: 445

Marriage 1 Chilperic II of Burgundy b: 448

Children

(none known)

Forrás / Source:

http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=jdp-fam&i...


ID: I5419Su81a Name: ? Suevi,of-the Given Name: ? Surname: Suevi,of-the Sex: F Note: SOURCES: - Wagner1975 "Burgundians, Visigoths, Franks and Lombards":ped#27:p#186
-
PKD RUO-5419Su81a 2008Se29 Copyright (c) 2009 Paul K Davis [paulkdavis@earthlink.net] Fremont CA

Father: ? Suevic-chieftain Mother: ? Visigoths,of-the

Marriage 1 Gundevech Burgundians,king-of-the Children

-1.Chilperic Burgundians,king-of-the
-2. Gundobad Burgundians,king-of-the

Forrás / Source: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=pkd&id=I5...Princesse burgonde chrétienne

O Carétèni or Agrippině de Burgondii (čeština)

Kolem jmen a předků dvou Chilpericových manželek je nějaký zmatek. Jeho první manželkou prý byla Caratene, dcera Gundicara a matka svaté Clothildy. Jeho druhá je prý Ricimerova sestra, ne dcera. Clothilda byla mladší ze dvou dcer, takže obě musely být dětmi Chilpericovy první manželky Caratene.

FMG říká: Jméno Chilperichovy ženy není známo.  Řehoř z Tours zaznamenává, že Chilperichovu manželku utopil její švagr, král Gundobad, poté, co jí uvázal na krk kámen.  Liber Historiæ Francorum zaznamenává stejnou událost.

FMG: Epitaf k „Caretenes religiosiæ reginæ“, odkazující na její pohřeb „Lugduni in basilica sancti Michahelis“, je součástí kompilace děl avitského biskupa z Vienne [Alcimi Ecdicii Aviti Viennensis episcopi Opera quæuctant, VIGH A. .2, Epitaphium VI, str. 185.]. Z konzultované edice není jasné, zda byl tento epitaf biskupovou vlastní skladbou: zjevně ne všechny obsažené epitafy mohl napsat on, protože některé se týkají jednotlivců, jejichž smrt je zaznamenána jinde ve druhé polovině 6. století. Pokud je epitaf současný s biskupem Avitusem, pak se pravděpodobně vztahuje k manželce krále Gondebauda, ​​jemuž Avitus mnohokrát psal, i když to není v textu specifikováno. Dá se s jistotou předpokládat, že byla katolička. Text neuvádí žádný údaj o datu její smrti, i když na okraji vydání je přidáno „506“ bez uvedení základu.


xx

Cartamene Walia se narodil kolem roku 430 ve Francii. Asi v roce 447 ve Francii se provdala za burgundského krále 1 Gondobada Gondioc de Bourgogne.

[Pozn%C3%A1mky]

Měli tyto děti:
F i Dcera Gondobad de Bourgogne
M ii Childeric II de Bourgogne král Burgundska
M iii Godogisel de Bourgogne král ženevský
Forrás / Zdroj:
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~greenefamily/lape/pafg152....PKD RUO-5449Ca10a 2004Ja05
Copyright (c) 2009 Paul K Davis [paulkdavis@earthlink.net] Fremont CA
Manželství 1 Chilperští Burgundové, král
Děti
-1. Clotilda Burgundian,
Forrás / Zdroj:
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=pkd&id=I5...


V roce 486 (nebo 493?) Gundobad zavraždil Chilperica a utopil jeho ženu, poté vyhnal Chilpericovy dvě dcery, Chroma, která se stala jeptiškou, a Clotildu, která uprchla ke svému strýci Godegiselovi.

Kolem jmen a předků dvou Chilpericových manželek je nějaký zmatek. Jeho první manželkou prý byla Caratene, dcera Gundicara a matka svaté Clothildy. Jeho druhá je prý sestra Ricimer, nikoli dcera. Clothilda byla mladší ze dvou dcer, takže obě musely být dětmi Chilpericovy první manželky Caratene.
FMG říká: Jméno Chilperichovy ženy není známo. Řehoř z Tours zaznamenává, že Chilperichovu manželku utopil její švagr, král Gundobad, poté, co jí uvázal na krk kámen. Liber Historiæ Francorum zaznamenává stejnou událost.
Poznámka od Justina Swanströma: Zajímalo by mě, zda myšlenka, že Chilpericova druhá manželka (Agrippina?) byla sestrou Ricimira, může být změť vyplývající ze sekundárních zdrojů, které říkají (a) Ricimir byl synem Rechily ze Suevi, ( b) Rechila měl dceru Cartamenu a (c) Cartamena se provdala za Gunderica z Burgundska. Zdá se, že je zde nutná zdravá dávka skepticismu.
ID: I66517
Název: Agrippine z Burgundska
Křestní jméno: Agrippine
Příjmení: z Burgundska
Pohlaví: F
Narození: 467
Smrt: zemřelý
Otec: Flavius ​​Ricimer z Burgundska b: 434
Matka: Alypia z Říma b: 445
Sňatek 1 Chilperic II z Burgundska b: 448
Děti
(není známo)
Forrás / Zdroj:
http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=jdp-fam&i...


xx

ID: I5419Su81a Jméno: ? Suevi, z křestního jména: ? Příjmení: Suevi,pohlaví: F Poznámka: ZDROJE: - Wagner1975 "Burgundi, Vizigóti, Frankové a Langobardi":ped#27:p#186

-
PKD RUO-5419Su81a 2008Se29 Copyright (c) 2009 Paul K Davis [paulkdavis@earthlink.net] Fremont CA

Otec: ? Suevic-náčelník Matka: ? Vizigóti
Manželství 1 Gundevech Burgundians, král dětí

 -1.Chilperští Burgundové, král
 -2.  Gundobad Burgundians, král

Forrás / Zdroj: http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=pkd&id=I5...Princezna burgonde chrétienne

(utopená jejím švagrem králem Gundobadem poté, co jí uvázal kámen kolem krku