Christina MacTaggart, Queen of Mann and the Isles

Is your surname MacTaggart?

Research the MacTaggart family

Christina MacTaggart, Queen of Mann and the Isles's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Christina MacTaggart, Queen of Isle of Man

Scots Gaelic: Cairistíona ingen Fearchair mac an tSagairt, Queen of Isle of Man
Birthdate:
Birthplace: Ross, Dumfries and Galloway, Scotland
Death: after circa 1250
Isle of Man
Immediate Family:

Daughter of Fearchar Mac an t-Sagairt, Earl of Ross and Lady MacTaggart
Wife of Olaf II "the Black", King of Isle of Man
Mother of Leòd Óláfsson; Gunni Óláfsson; Leanders / Leandruis Óláfsson; Godred / Guðfriðr Óláfsson and Matilda / Maude of Isle of Man {doubtful}
Sister of Malcolm Mac Taggart; Euphemia MacTaggart and William I, 2nd Earl of Ross

Occupation: Queen of Mann and the Isles
Managed by: Jahn Edgar Michelsen
Last Updated:

About Christina MacTaggart, Queen of Mann and the Isles

Christina MacTaggart, Queen of Mann and the Isles. She was the daughter of Ferquhard MacTaggart (O'Bjolans), 1st Earl of Ross.

"Some time after his return to Lodhus, Olaf decided to marry again in 1218 to ‘Jauon’ (i.e., Joan) a sister of the Queen of Man. Reginald, the Bishop of the Isles, now took action and convening the Synod, demanded that Olaf must divorce his wife on the ground that she was cousin german to his first wife. Olaf complained that his first marriage was not confirmed: Bishop Reginald was adamant: Joan had to go. In 1222, Olaf married his third wife, Christina daughter of Farquhar, Earl of Ross."

Sources

Olof Svarta var Aven Gift med Christina, dotter till Ferguard, Jarl AV-Ross, Skottland, älskling var hans Tredje hustru. (Fra Skanke-slektens historie, GVC Young, 1986)

Vet du inte att du levt länge med kusin henne som du nu har på din fru? Olave förnekade inte sanningen om vad som sagts, och medgav att han länge hade behållit sin kusin som en konkubin. En synod därför samlades, och i det biskop Reginald canonically separerade Olave son Godred och Lauon hans fru. Efteråt gifte Olave Christina, dotter till Fenquhard, earl av Ross. (Chronicle of Man och Sudreys)

DET BLE i fjor (2003) Gitt UT et praktverk OM Nidaros domkirke i anledning 850-års jubileet: Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: Søkelys In Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. Jag Denne boken ER DET et Kapittel OM stiftet Sudreyar Skrevet AV Alex Woolf. Kapitlet er Skrevet på engelsk. Hennes nevnes Bl.a. Biskop Ragnvald (Rognvald), sønnesønn AV Kong Gudröd (Godred). Denne biskopen gjorde seg kjent ved vid Han annulerte ekteskapet til Olav Svarta, kung Rognvald bror. Woolf skriver: Skälen för denna ogiltigförklaring var att Olof tidigare hade hållit en kusin till sin hustru som en konkubin och var därför, tekniskt sett, begår incest. Detta verkar en mycket fin utmärkelse för mediaval Gaeldom och requel till denna historia troligen förklarar den verkliga motivet. På släpps från sitt första äktenskap med Lauon, en dotter till en adelsman i Kintyre, gifte Olof Christina dotter till Ferchar earl av Ross. Lauon far är ingenstans nämns i våra källor, men det är troligt att han var Ruaídrí son till Rognvald son Somerled som regerade Kintyre i början trettonde århundradet. Ruaídrí verkar ha förlorat sin mark, och kanske hans liv, under den skotske kungen Alexander II: s expeditioner till väst i 1221 och / eller 1222. Efter sin hänsyn till OLAF: s äktenskap med Christina, berättar krönikan oss att Laon syster, drottning till kung Rognvald, provocerade Rognvald son Godred att attackera sin farbror Olaf. Trots inledande nederlag, Olaf, med helf av jarlen Ferchar, övervann sin brorson. Denna incident är daterad till år 1223. Dating föreslår att det var en kollaps av Ruaídrí ställning i Kintyre som ledde Olof, nu baserad i norr, att söka en mer lämplig bundsförvant i Ferchar. Om denna tolkning av händelser är korrekt så bör vi se biskop Rognvald som verktyg i OLAF: s politik snarare än som en beskäftig reformator. Det skulle vara intressant att veta om Mac Ruaídrís tacka för sin senare styrkeposition på Garmoran och Long Island för OLAF: s beskydd. Hennes långt vi Interessante antydninger OM slektstilhørighet för Lauon og Hennes Fores søster SOM tilbake til Somerled. Han var Gift med Ragnhild datter AV-Olav Gudrødson og Ingebjørg. Ingebjørg var igjen datter av Håkon Jarl In Orknøyene. (Maj Teistevoll, Norge) och (Fra Skanke-slektens historie, GVC Young, 1986)

Olof the Black var även gift med Christina, dotter till Ferguard, jarl av Ross, Skottland, hon var hans tredje hustru. (Fra Skanke-slektens historie, G.V.C. Young, 1986)

Know you not that you lived long with the cousin of her whom you now have as your wife ? Olave did not deny the truth of what had been said, and acknowledged that he had long kept her cousin as a concubine. A synod therefore was assembled, and in it bishop Reginald canonically separated Olave the son of Godred and Lauon his wife. Afterwards, Olave married Christina, daughter of Fenquhard, Earl of Ross. (Chronicle of Man and the Sudreys)

Det ble i fjor (2003) gitt ut et praktverk om Nidaros domkirke i anledning 850-års jubileet: Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: Søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. I denne boken er det et kapittel om The Diocese of the Sudreyar skrevet av Alex Woolf. Kapitlet er skrevet på engelsk. Her nevnes bl.a. biskop Ragnvald (Rognvald), sønnesønn av kong Gudrød (Godred). Denne biskopen gjorde seg kjent ved at han annulerte ekteskapet til Olaf the Black, King Rognvald's brother. Woolf skriver: The grounds for this annulment were that Olaf had previously kept a first cousin of his wife as a concubine and was therefore, technically, committing incest. This seems an extremely nice distinction for mediaval Gaeldom, and the requel to this story probably explains the real motive. On being released from his first marriage to Lauon, a daughter of a nobleman in Kintyre, Olaf married Christina the daughter of Ferchar earl of Ross. Lauon's father is nowhere named in our sources, but it is likely that he was Ruaídrí son of Rognvald son of Somerled who ruled Kintyre in the early thirteenth century. Ruaídrí appears to have lost his lands, and perhaps his life, in the course of the Scottish king Alexander II's expeditions to the west in 1221 and/or 1222. Following its account of Olaf's marriage to Christina, the Chronicle tells us that Laon's sister, queen to king Rognvald, provoked Rognvald's son Godred into attacking his uncle Olaf. Despite initial discomfiture, Olaf, with the helf of earl Ferchar, overcame his nephew. This incident is dated to the year 1223. The dating would suggest that it was the collapse of Ruaídrí's position in Kintyre that led Olaf, now based in the North, to seek a more appropriate ally in Ferchar. If this interpretation of events is correct then we should see bishop Rognvald as the tool of Olaf's policy rather than as an officious reformer. It would be interesting to know whether the Mac Ruaídrís owed their later position of strength in Garmoran and the Long Island to Olaf's patronage. Her får vi interessante antydninger om slektstilhørighet for Lauon og hennes søster som føres tilbake til Somerled. Han var gift med Ragnhild datter av Olav Gudrødson og Ingebjørg. Ingebjørg var igjen datter of Håkon, jarl på Orknøyene. (May Teistevoll, Norge) och (Fra Skanke-slektens historie, G.V.C. Young, 1986)

http://www.espell.se/saga/p52d658f3.html


Olof Svarta var Aven Gift med Christina, dotter till Ferguard, Jarl AV-Ross, Skottland, älskling var hans Tredje hustru. (Fra Skanke-slektens historie, GVC Young, 1986)

Vet du inte att du levt länge med kusin henne som du nu har på din fru? Olave förnekade inte sanningen om vad som sagts, och medgav att han länge hade behållit sin kusin som en konkubin. En synod därför samlades, och i det biskop Reginald canonically separerade Olave son Godred och Lauon hans fru. Efteråt gifte Olave Christina, dotter till Fenquhard, earl av Ross. (Chronicle of Man och Sudreys)

DET BLE i fjor (2003) Gitt UT et praktverk OM Nidaros domkirke i anledning 850-års jubileet: Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: Søkelys In Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. Jag Denne boken ER DET et Kapittel OM stiftet Sudreyar Skrevet AV Alex Woolf. Kapitlet er Skrevet på engelsk. Hennes nevnes Bl.a. Biskop Ragnvald (Rognvald), sønnesønn AV Kong Gudröd (Godred). Denne biskopen gjorde seg kjent ved vid Han annulerte ekteskapet til Olav Svarta, kung Rognvald bror. Woolf skriver: Skälen för denna ogiltigförklaring var att Olof tidigare hade hållit en kusin till sin hustru som en konkubin och var därför, tekniskt sett, begår incest. Detta verkar en mycket fin utmärkelse för mediaval Gaeldom och requel till denna historia troligen förklarar den verkliga motivet. På släpps från sitt första äktenskap med Lauon, en dotter till en adelsman i Kintyre, gifte Olof Christina dotter till Ferchar earl av Ross. Lauon far är ingenstans nämns i våra källor, men det är troligt att han var Ruaídrí son till Rognvald son Somerled som regerade Kintyre i början trettonde århundradet. Ruaídrí verkar ha förlorat sin mark, och kanske hans liv, under den skotske kungen Alexander II: s expeditioner till väst i 1221 och / eller 1222. Efter sin hänsyn till OLAF: s äktenskap med Christina, berättar krönikan oss att Laon syster, drottning till kung Rognvald, provocerade Rognvald son Godred att attackera sin farbror Olaf. Trots inledande nederlag, Olaf, med helf av jarlen Ferchar, övervann sin brorson. Denna incident är daterad till år 1223. Dating föreslår att det var en kollaps av Ruaídrí ställning i Kintyre som ledde Olof, nu baserad i norr, att söka en mer lämplig bundsförvant i Ferchar. Om denna tolkning av händelser är korrekt så bör vi se biskop Rognvald som verktyg i OLAF: s politik snarare än som en beskäftig reformator. Det skulle vara intressant att veta om Mac Ruaídrís tacka för sin senare styrkeposition på Garmoran och Long Island för OLAF: s beskydd. Hennes långt vi Interessante antydninger OM slektstilhørighet för Lauon og Hennes Fores søster SOM tilbake til Somerled. Han var Gift med Ragnhild datter AV-Olav Gudrødson og Ingebjørg. Ingebjørg var igjen datter av Håkon Jarl In Orknøyene. (Maj Teistevoll, Norge) och (Fra Skanke-slektens historie, GVC Young, 1986)

Olof the Black var även gift med Christina, dotter till Ferguard, jarl av Ross, Skottland, hon var hans tredje hustru. (Fra Skanke-slektens historie, G.V.C. Young, 1986)

Know you not that you lived long with the cousin of her whom you now have as your wife ? Olave did not deny the truth of what had been said, and acknowledged that he had long kept her cousin as a concubine. A synod therefore was assembled, and in it bishop Reginald canonically separated Olave the son of Godred and Lauon his wife. Afterwards, Olave married Christina, daughter of Fenquhard, Earl of Ross. (Chronicle of Man and the Sudreys)

Det ble i fjor (2003) gitt ut et praktverk om Nidaros domkirke i anledning 850-års jubileet: Ecclesia Nidrosiensis 1153-1537: Søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. I denne boken er det et kapittel om The Diocese of the Sudreyar skrevet av Alex Woolf. Kapitlet er skrevet på engelsk. Her nevnes bl.a. biskop Ragnvald (Rognvald), sønnesønn av kong Gudrød (Godred). Denne biskopen gjorde seg kjent ved at han annulerte ekteskapet til Olaf the Black, King Rognvald's brother. Woolf skriver: The grounds for this annulment were that Olaf had previously kept a first cousin of his wife as a concubine and was therefore, technically, committing incest. This seems an extremely nice distinction for mediaval Gaeldom, and the requel to this story probably explains the real motive. On being released from his first marriage to Lauon, a daughter of a nobleman in Kintyre, Olaf married Christina the daughter of Ferchar earl of Ross. Lauon's father is nowhere named in our sources, but it is likely that he was Ruaídrí son of Rognvald son of Somerled who ruled Kintyre in the early thirteenth century. Ruaídrí appears to have lost his lands, and perhaps his life, in the course of the Scottish king Alexander II's expeditions to the west in 1221 and/or 1222. Following its account of Olaf's marriage to Christina, the Chronicle tells us that Laon's sister, queen to king Rognvald, provoked Rognvald's son Godred into attacking his uncle Olaf. Despite initial discomfiture, Olaf, with the helf of earl Ferchar, overcame his nephew. This incident is dated to the year 1223. The dating would suggest that it was the collapse of Ruaídrí's position in Kintyre that led Olaf, now based in the North, to seek a more appropriate ally in Ferchar. If this interpretation of events is correct then we should see bishop Rognvald as the tool of Olaf's policy rather than as an officious reformer. It would be interesting to know whether the Mac Ruaídrís owed their later position of strength in Garmoran and the Long Island to Olaf's patronage. Her får vi interessante antydninger om slektstilhørighet for Lauon og hennes søster som føres tilbake til Somerled. Han var gift med Ragnhild datter av Olav Gudrødson og Ingebjørg. Ingebjørg var igjen datter of Håkon, jarl på Orknøyene. (May Teistevoll, Norge) och (Fra Skanke-slektens historie, G.V.C. Young, 1986)

http://www.espell.se/saga/p52d658f3.html

_____________ HR Oswald

DOUGLAS, ISLE OP MAN : PRINTED FOE THE MANX SOCIETY.

MDCCCLX. :

The MacLeods of CadboU, and the MacLeods of Lewis, not only quarter the Manx trie cassyn, but use the same motto, Quocunque jeceris stabit, which I think clearly points out that the chiefs of that name are descendants from the Norwegian sovereigns of Man and the Isles, or some other Manx connexion ^ Indeed, the manner of their descent may be rendered very probable by consulting Manx history, for in 1187 Reginald, the illegitimate son of King Godred, having been elected king by the natives, to the exclusion of Olave, the lawful heir, granted him the Isle of Lewis or Lodhus, one of the largest of the Hebrides for his maintenance. Here Olave lived for many years and married, flrst a daughter of a nobleman of Cantyre, and secondly a daughter of Ferker, Earl of Ross ; in the

48th year of his age he succeeded to the Kingdom of the Isles, and there can be little doubt that his descendants and the MacLeods mentioned either derived the three legs from him, or that he, on returning to MaUy adopted and carried the ensign from Lewis, which is not at all likely, for all the MacLeods quarter the galley, as the rest of the Princijpes Inmlarum do, as their family bearing. (Stein Aage Sørvig 2/3 2016)


http://isle-of-man.com/manxnotebook/manxsoc/msvol22/p074.htm Chronicon Manniae et Insularum (Chronicle of Man and the Isles) - 1164-1225 [please note Munch's footnotes, textual readings and the latin text are still to be added and/or corrected]

Extract: A synod therefore was assembled, and in it bishop Reginald canonically separated Olave the son of Godred and Lauon his wife. Afterwards, Olave married (about 1220) Christina, daughter of Fenquhard, Earl of Ross.


Daughter of Fearchar Mac an t-Sagairt, Earl of Ross and Lady MacTaggart Wife of Olaf II "the Black", King of Isle of Man (Norse, Old: Óláfr Guðrøðarson) Mother of Harald Óláfsson, King of Man and the Isles; Rögnvaldr Óláfsson, King of Mann and the Isles; Magnús Óláfsson, King of Mann and the Isles and Matilda / Maude of Isle of Man {doubtful} Sister of Malcolm MacTaggart and Euphemia MacTaggart