Is your surname Andersson?

Research the Andersson family

Erik Andersson's Geni Profile

Records for Erik Andersson

19,796,584 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Erik Andersson

Swedish: Erik Andersson, i Oviken
Also Known As: "Erik Andersson", " Jämtlands reformator", " Ericus Andree de Upsala"
Birthdate: (65)
Birthplace: Uppsala, Sverige
Death: 1563 (65)
Prästgården, Oviken, Jämtland, Sweden
Immediate Family:

Son of Anders Kettilsson, i Bjärme and Kerstin Rytter Jensdatter [ Skanke ]
Husband of nn NN
Father of Kirsten Eriksdotter; Märta Eriksdotter; Johannes Erici Isopedius and NN Eriksdotter
Brother of Barbro Andersdatter; Kiel Andersson; Henrik Andersson; Jens Andersson and Kerstin Andersdotter

Occupation: Kyrkoherde i Oviken 1526-63, Prost i Jemtland, Landsprost
Managed by: Private User
Last Updated:

About Erik Andersson

Landsprost (1526-1563). Bosatt Oviken sn (Z). Död 1563 Oviken sn (Z). Jämtlands reformator, är förmodligen identiskt med Ericus

Andree de Upsala, som 1512-04-21 som inskrevs som student i Rostocks universitetsmatrikel. Hans första framträdande i Jämtland daterar sig från

början av år 1526, då han som nyutnämnd landsprost och kyrkohede.i Oviken ledsagade ärkebiskop Johannes Magnus på dennes visitionsresa i

församlingarna och bevisligen varit närvarande i Lit och Undersåker. Hans förmåga och skicklighet sattes snart på hårda prov under de svåra nya

förhållanden, som inträdde i och med reformationen, vilken särskilt i Jämtland ledde till många slitningar. Landskapet var ju ett norskt land, styrt av

dansk-norska fogdar, och lydde i kyrkligt avseende under Uppsala ärkebiskopsdöme. Detövervägande flertalet präster voro svenskar, tillsatta av

domkapitlet i Uppsala, dit biskopstionden och andra prästerskapet pålagda gärder utgingo. Sedan ärkebiskopen flytt ur riket och Gustav Vasa med stöd

av riksdagsbeslutet i Västerås 1527-06-24 brytit med påven i Rom, varigenom första steget till den svenska kyrkans reformation var taget. Vågade

konungen ej länge att sätta sina kyrkopolitiska planer i verkställighet. I skrivelse till Jämtlandsprosten 12 okt. samma år framhåller han sig jämlikt

riksdagsbeslutet ha rätt att >>nogot vetha athåff then rentha oc saker som j her til haffue vthkraft och vpbåret på biscopens vägne vti edert

prosterij>>, samt befaller honom infinna sig i Uppsala och vid nästkommande disting härföra göra räkenskap, då han i likhet med övriga landsproster i

norrland skall få underrättelse, hur framdeles må förfaras i detta avseende (KGR 4, s. 346). Enligt Carl Wangby så finns det inga säkra belägg för att

Erik skall ha varit gift, men att han troligen var det. Det kan naturligtvis tänkas att han hade en s k rådskvinna eller "forsija" (frilla), vilket inte var

ovanligt bland det katolska prästerskapet, vid denna tid; Erik var ju förordnad som präst under den katolska tiden. Källa: Bygdén, Härnösands stifts

herdaminne. "Jämtlands Reformator" Landsprosten Erik Andersson i Oviken, av Carl Wangby


Erik Andersson är prost i Jämtland och bosatt i Oviken, har studerat i Rostock. Hans släktingar från Billsta har också studerat där. har förbindelser med Kungsnär och Hamar.
Se:

http://harmkraka.se/slaktforskning/fm/pb3e81bda.html

http://www.fam-sjolander.se/gunnar/p7782bf71.html


http://www.fam-sjolander.se/gunnar/p7782bf71.html -Spennende lesning!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ericus_Andre%C3%A6_%28J%C3%A4mtlands_reformator%29 - Her er også kilde til profilbildet, minnestenen over Erik Andersson, Jämtlands reformator!

Her antydes fødselsår 1490: http://harmkraka.se/slaktforskning/fm/

http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15391 Svenskt biografiskt lexikon (art av Birgit Ericsson.), hämtad 2015-02-19.


Erik Andersson – prästen från Oviken som tjänade kungen Gustav I (Eriksson) Vasa

Under 1500-talet fanns två huvudcentra i Jämtland, nämligen Frösön som var säte för länsmannen och lagmanstinget och Oviken som var centralorten för landsprosten och den kyrkliga förvaltningen.

Den svenska kyrkan blev genom reformationen statskyrka

Vid riksdagen i Västerås 1527 genomdrevs beslutet om reformationen av den svenska kyrkan. Landet hade under många år varit katolsk , Reformationen genomdrevs alltså 1527 och vid denna tidpunkt började Gustav I att rikta sina blicka mot Jämtland.

Under den tiden för reformationen tillhörde Jämtland och Härjedalen Norge rent politiskt – och styrdes av dansk-norska fogdar - men kyrkligt sorterade landskapet under domkapitlet i Uppsala, dvs Sverige. Den person som utsågs till konungens man i Jämtland/Härjedalen var lantprosten Erik Andersson 1525, som tillträdde sin tjänst 1527.

 

Orsaken till reformationen i de nordiska länderna var främst av ekonomisk och politiskt art. Enkelt uttryckt kan man säga att den katolska kyrkans egendomar konfiskerades/nationaliserades, den katolska kyrkans egendomar och intäkter fördes över till kronan, vilket även hela den kyrkliga maktappraten gjorde. Nu blev den svenska kungen och inte påven i Rom som blev den nya nationella kyrkans högsta överhuvud .

 

Det anses att Jämtland kristnades tidigt och det under den tid det tillhörde Sverige. Jämtland blev norsk provins på 1100 talet, kom det att vara förenat med Uppsala stift till 1570 då det kom under Trondheims stift.

Första gången som Erik Andersson omnämns som prost i Jämtland och kyrkoherde i Oviken torde vara juli 1525, då han omnämns vittne. Erik Andersson kallas Jämtlands reformator och han torde vara identisk med en Ericus Andree de Upsala som den 21 april 1512 inskrivs som student vid Rostocks universitet. Universitetet grundades redan 1419 och blev efter reformationen av stor betydelse för Sverige då många svenskar studerade där. Universitetet var ett av de allra äldsta i Nordeuropa.

Erik Andersson var lojal mot Gustav I, och han innehade sin tjänst i Oviken i Jämtland mellan åren 1525 till sin död 1563. Han vilar i en grav i Ovikens gamla kyrka, en kyrka som har anor ända tillbaka till medeltiden. Det är inte helt klart när kyrkan byggdes, men en större tillbyggnad invigdes 1503 då ärkebiskopen Jacob Ulvsson deltog. Det är obekant var den ursprungliga gravhällen låg, med en minnessten har rests i kyrkogården .

Erik Andersson omnämns ibland som nitisk, bl a tillskrevs han ansvaret att alla katolska inventarier togs bort från Ovikens kyrka. Dock påstås att hans ekonomiskas sinne hindrade honom från att förstöra allt – ex ett skåp, man kunde sälja det och annat och därmed berika den svenska – ja snarare Gustav Vasa egen kassa.

Gustav Vasa agerade raskt. I sina konfiskationer mot kyrkan gick han ännu längre än vad någon tänkt sig. I ett kungligt brev av den 31 jan 1531 kräver han av varje kyrka en klocka och dessutom församlingens löandgille eller hela skatt under detta år – dvs alla deras ordinarie inkomster med undantag av det som behövdes för inköp av vax och vin.

Det beräknas att sex och ett halvt ton kyrksilver samlades i Gustav Vasas personliga skattkammare, det berömda s k Eskils gemak. Den nya kyrkan organiserades under kungens översyn och kontroll. Den gamla kyrkan - med sina befästa biskopsborgar - hade under åren lagt under sig nära en femtedel av rikets jord. Även bygdekyrkorna drabbades av konfiskering, Ingen kyrka fick vara i fred, de plundrades på sitt silver och sin utsmyckning.

Den svenska kyrkan blev genom reformationen statskyrka.

 

Norrmännen reagerade helt naturligt då de började förstå att kung Gustav vill lägga under sig den kyrkliga makten över Jämtland och Härjedalen.

Det var 1528 som beslut om den nya kyrkopolitiken tog vid ett möte i Uppsala och Erik Andersson tycks snabbat ha anammat de nya besluter. Det är dock oklart när arbetet med reformationen påbörjade i Jämtland, sannolikt dröjde det till 1530-talets slut som arbetet.

Man brukar beteckna att det y

 

Det finns uppgifter som menar att både Gustav och Erik studerade i Uppsala, på Katedralskolan. Den är Uppsalas äldsta kända utbildningsinstitution och en av Sveriges äldsta. Katedralskolans rötter finns i 1200-talets klerikala utbildning av präster och kyrkliga funktionärer.

Gustav Vasa som enligt Peder Svarts krönika var elev vid Katedralskolan i sin barndom.

Att Erik Andersson – som kyrkoherde – skaffat sig en akademisk utbildning är klart. Rimligt kan då vara att han påbörjade sina studier på Katedralskolan i Uppsala. Det kan också vara helt möjligt att han där träffade Gustav Eriksson – sedermera Gustav I och Gustav Vasa. Då Gustav Eriksson blev kung och planerade att genomföra reformationen i Sveriges land är det inte helt uteslutet att han kallade sin gamle vän och skolkamrat Erik Andersson och utsåg honom till reformator för Jämtland.

Det tycks vara helt klart att Gustav Vasa i Erik Andersson hade en mycket trogen och lokal tjänare, och följaktligen erhöll Erik Andersson kungliga belöningar för sitt arbete. År 1533 erhöll Erik A gården Västerhus på Frösön som förläning, denna gård hade tidigare tillhört Uppsala Domkyrka, men blev konfiskerad av Gustav Vasa.

Känt är också att Gustav Vasa och Erik Andersson genom åren hade regelbundna kontakter. Gustav Vasa brev till Erik finns bevarade, men Eriks brev till Gustav Vasa torde ha förstört i samband med att Stockholms slott brann 1563.

 

Erik Andersson var landsprost i 38 år – intill sin död 1563, dvs tre år efter Gustav Vasas död och då var det värsta stridigheterna över vad gäller reformationens införande. Däremot stod att annat krig inför dörren, det nordiska sjuårskriget 1563-1570, ett krig präglat av mycken nöd för jämtarnas del.

Källor:

• Gunnar Söderholm. Erik Andersson Jämtlands reformator. Ett 400-års minne ur boken Från Ådalar till fjäll. Härnösands stifts julbok, 1964, sid 38-46.

view all

Erik Andersson's Timeline

1498
1498
Uppsala, Sverige
1520
1520
Age 22
Oviken, Jämtland, Norge
1530
1530
Age 32
Oviken, Jämtland, Sverige
1540
1540
Age 42
Oviken, Jämtland, Sverige
1540
Age 42
Oviken, Jämtland
1563
1563
Age 65
Jämtland, Sweden