Is your surname Melchersson?

Research the Melchersson family

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Related Projects

Jakob Melchersson

Also Known As: "Jacob Bardskärare"
Birthdate:
Birthplace: Germany
Death: 1601
Poland
Immediate Family:

Son of Melchoir NN
Husband of Majken Bökman
Father of Maria Jacobsdotter

Occupation: Barberare, Bardskärare, Livkirurg, Kungl. livkirurg (från Tyskland), Livkirurg i Stockholm
Managed by: Private User
Last Updated:
view all

Immediate Family

About Jakob Melchersson

Jacob Melchersson

Född i Tyskland, Kung Karl IX:es och Sigismund III (f. 1566 d. 1632) livkirurg, Skall även varit Gustav Eriksson Vasa's livkirurg i kungens senare levene. Gift med Majken Bökman

Jacob Melcherson lif barberare hos K Sigismund den han åtföljde Pohlen Död 1601 SACKLEN I 520

Äfven vid Konung Gustaf den Förstes dödsbädd var ännu så stor brist på läkare att kyrkoherden vid Storkyrkan magister Johannes hvilken likväl hade studerat något i medicinen såsom det synes af hans författade journal 1 öfver Kon Gustafs sista sjukdom och död måste dervid enligt sin egen upgift biträdd af konungens barberare M Jacob och Apothekaren M Lucas.

Här torde ock förtjena anföras ett annat dokument i samma afseende från denna period nemligen Hert Carls öppna bref för Jacob Bardskärere uthi Marieholm om the lappare på bygden ähre dat. Marieholm d 16 Mars 1588

§ 24 i samma bref stadgar vidare att om någon främling hitkom och gaf sig ut för läkare så skulle han taga två sjuklingar från hospitalerna hvilke dock icke med oboteliga sjukdomar vore behäftade och dem curera då han borde bekomma sex mark för sitt omak och sedermera äga frihet att bruka sin konst och hela gammal bråck och s år dock utan att utöfva Embetsbrödernas wilkor som vore med åder slående färske sår at förbinda eller hår at afskära .
§ 25 att om någon lappare utgaf sig för eller läkare antingen i Stockholms stad eller förstäderne han straffas af Embetet efter som saken kunde kräfva visar att Bardskärare Embetet äfven var den första af erkända auktoritet som erhöll rättighet och uppdrag att öfver den tidens sjukvård ehuru de öfrige stadganderna i bref utvisa att hela Embetet kunde betraktas såsom sk Skrå Embete.

Ref: Hygiea, Volume 11

Bardskärares Räkenskaper :

 1. Barberares (bardskärare) räkenskaper 1569-1592
 2. Barberares räkenskaper 1570-1576, 1588-1598
 3. Barberares räkenskaper 1607-1714.

https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=bardsk%C3%A4rare&EndastDigitalis...

Avräkning 1569-1571. Avräkning m. Jakob bardskärare.

Information om att han även möjligen var konung Gustaf's Livbarberare:

Dock torde til äfventyrs K. GUSTAFS egen Barberare Mäster Jacob varit utom delras antal, om hvilkcn vi likaledes gliort, at han under Konungens döds-sjukdom gick den då varande Medico, Ordinario Stockholmen G, tilhanda (**).

(**, se sid 56)

Det afo annars nog fa Fältskärer, som un der hela det tidehyarfvet förtiena någon åtanka, hvarfore ock forgangelsen redan langesedan förtart de flestas minnen. Jag vil har blott anmärka en Knut Bårdskärare , i hvars hus det berömliga Riks-Rådet- Bar. Sten Ericsson Lejonhufvud som v id Konung ERICS fängslande 1568 hade den olyckan at få dödeligt styng vardt inburen at forbindas en Philip Kern som på K JOHANS befallning tilredde det Gift högbemälte K ERICS lifstid förkortades 1577 f Såsom ock en Bengt Nilsson W och en Jacob Melcherson t M J f hvilka den förre var K JOHANS och den senare K SIGISMUNDS Lif Barberare och flera finner icke i hela det seculo som äro på minsta sätt märkvärdige

Han var i sin konst förfaren och måste följa med K. SIGISMUND ut til Polen, nar högbemålte Konung lämnade detta Riket, blifvandes sedermera der i Pålen död 1601. I Matth. Steuchii Programe til dess Dotters Maria Jacobs-DOTTERS jordefärd 1678 finner jag om honom föjande : "Ea erat necessitas officii quod Vir eximius Regi suo prästare solebat, eaque sides in suscepta corporis cura, ut semper desideraretur Itaque integrum illi non er at post discessum Regis in Poloniam dotni apud suos manere "

översatt ger det med google

"Det var behovet av en super kung på sitt kontor som är bättre för, och sidorna av kroppen tog hand för att alltid vara önskvärt, därför var de inte fullständig, men efter avvikelsen av sin vistelse i huset till kungen av Polen"

Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar, Volym 19 sid 236,237

http://books.google.co.uk/books?id=TO44AAAAMAAJ&dq=Barberares%20%20...

Om Mattias Steuchius kan man läsa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mattias_Steuchius


Livkirurg. & Sigismund ref: Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar, Volume 19

ref: http://www.onystrom.com/p40f8ba98.html Jacob Melchersson


Från kung Gustafs första tid känner man till konungens egen barberare, mäster Jacob.

http://runeberg.org/gsthlm/0215.html


Født: Tyskland 1) I familie med 2735 Majken Bökman

 • Bosatt: Stockholm, Stockholm, Sverige 2)
 • Barn: 1367 Maria Jacobsdotter (1602 - 1678)
 • Notater: Iflg. K.W. Herdin var Jacob Kong Sigismund og Kong Karl IX's livkirurg.

Personhistorie

 • Årstal Alder Begivenhet
 • 1602 Dattera 1367 Maria Jacobsdotter fødes 1602 1).
 • 1678 Dattera 1367 Maria Jacobsdotter dør 1678 Uppsala, Uppsala, Sverige 2).

Kilder 1) Marianne Fröding 2) Marita Larsson (Erik Kuoksu)

=====================================

ref: http://biphome.spray.se/helena.froding/Bengt/a0033c7b92.html

 • Yrke: Livkirurg
 • Far: MELCHIOR
 • Född: Tyskland 1)
 • Familj med MAJKEN Bökman
 • Barn: MARIA Jacobsdotter (1602 - 1678)

Källor 1) Herdin KW, Uppsala på 1600-talet

ref: Jacob Melchersson http://books.google.com/books?id=TO44AAAAMAAJ&pg=RA1-PA236&dq=Jacob...

ref: död i polen enligt dis 10282

Mer om honom kan möjligen finnas i :

 • Barberares (bardskärare) räkenskaper 1569-1592
 • Barberares räkenskaper 1570-1576, 1588-1598
 • Barberares räkenskaper 1607-1714.
 • Tid: 1569 – 1714
 • Tillhör arkiv: Kammarkollegiet Ämnessamlingar
 • Förvaras på: Riksarkivet

<a href="http://books.google.co.uk/books?id=TO44AAAAMAAJ&hl=sv&pg=PP7&ci=12%..."><img src="http://books.google.co.uk/books?id=TO44AAAAMAAJ&hl=sv&hl=sv&pg=PP7&..."/></a>

view all

Jakob Melchersson's Timeline

1565
1565
Germany
1601
1601
Age 36
Poland
1602
1602
Uppsala, Uppland, Sverige (Sweden)