Jorann Aslaksdotter Aspa

Is your surname Aspa?

Research the Aspa family

Jorann Aslaksdotter Aspa's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

Related Projects

Jorann Aslaksdotter Aspa

Also Known As: "Jorunn", "Joran"
Birthdate:
Birthplace: Aspa, Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
Death: after 1443
Aspa, Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
Immediate Family:

Daughter of Aslak Jonsson Aspa and Gro Sveinungsdatter Lundeslet Viken
Wife of Trond Ivarsson Ohr and Trond NN
Mother of Archbishop in Nidaros Olav Trondsson Aspa; Arne Trondsson Aspa til Husby and Ivar Trondsson Aspa
Sister of Torgerd Aslaksdatter Aspa; Elena Aslaksdatter Aspa; Gunnhild Aslaksdatter Aspa and Jon Aslaksson Tviskaven

Occupation: ABT 1440, (Jorann arvet halve Aspa) 3 sønner, 1 dt (brev 1443), usikkert om hun er kona til Trond, Farmers wife
Managed by: Private User
Last Updated:

About Jorann Aslaksdotter Aspa

Jorann Aslaksdatter Aspa

  • Jorann bodde muligens på Aspa, Straumsnes omkring 1443 - gnr 141 Tingvoll
  • Hun var gift gift med Trond Toraldeson De hadde sønnene Arne, Olav, og Ivar
  • 4, april 1443 ble det satt opp et brev i Trondheim der ridder og riksråd Hans Krukow og Sigurd djekn kunngjør at de har vært i Aspa og hørt at "beskedelig Mand" Aslak Jonsen hadde gitt datteren Joran halve Aspa. Aslak gav Jorann 8 spann på Draga, Frei, i 1443. Aslak gav alt han eide i Faksvågen, Tingvoll, til Jorann på livstid i 1443. Aslak gav alt han eide i Sallaupen, Tingvoll, til Jorann på livstid i 1443.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009091104073. Slektstavle 2

http://www.nermo.org/slekt/d0013/g0000048.html#I7144


Jorann Aslaksdotter i Aspa, gift med Trond.

Tanja Vean:

Ble Jorann Aslaksdotter gift med en slektning av den andre grenen av Aspa-slekten?

Vi går ut fra at gården Aspa med tilhørende jordegods på Nordmøre ble delt en gang i to like deler. Om det er riktig, at Svein Amesson, som var gift med Kristina Toraldsdotter (i hennes første gifte), på sin tid eide halve Aspa og var sønnesønn av Svein Amesson i Aspa, som levde 1353, da kan vi ikke rekne med at Aspa hadde blitt delt i to søsterlodder som Mardal anfører. Er det utenkelig at gården Aspa ble delt allerede mellom de to brødrene Arne og Sigurd Gudbrandssønner til tross for de av forliksmennene angitte to alternativene ved arvetvisten i 1319? 1 hvert fall har slekten på Aspa delt på seg i to grener. Den ene grenen ble representert av Aslak Jonsson, hans hustru "fru Gro" og deres fire døtre og ætlinger ifølge "Ei ættetavla frå reformasjonstida". I denne omgangen unnlater jeg å granske ulike muligheter åknytte Aslak Jonsson til stamtavla. Til den andre grenen hørte fru Kristina Toraldsdotter, som etter mitt forsøk til forklaring ble gift til Aspa med Svein Amesson. Grunnen til at Aslak Jonsson ga sin datter Jorann og hennes arvinger sin halvdel av Aspa, var kanskje at Joranns mann, Trond, hørte til den andre grenen av Aspa?slekten og som en nære slektning kunne hevde odelsrett på fru Kristina Toraldsdotters halvdel av Aspa. Fru Kristina Toraldsdotter hadde øyensynlig ingen barn som kunde arve henne. Trond Ivarsson var kanskje et søskenbarn eller en brorsønn til Svein Arnesson. Det ble Jorann Aslaksdotters og Trond Ivarssons sønn erkebiskop Olav Trondsson, som kjøpte fru Kristinas del av Aspa i 1460. Ivar Trondsson, som overlevde sin bror erkebiskop Olav, har vel senere kjøpt eller fått denne gårdparten ved arv etter sin bror. Det kanskje også bak giftet mellom Jorann Aslaksdotter og Trond Ivarsson lå en tankegang, som vel var betegnende for det jordeiende samfunnslaget som de to grenene av Aspa?slekten tilhørte, nemlig å ikke spreie ut jordejendommene til uvedkommende folk men å holde disse sammen innen den egne slekten (ætten).

Hvilke tilhørte den andre grenen av Aspa?slekten?

Erkebiskop Gaute Ivarsson, som Daae (1897:175) og Width (1926:14) har ført inn i Aspa?slekten og Oldervik (1988:74) fremdeles forsøker å plassere i Aspa?slekten som sønn av Ivar Trondsson på Aspa, har i det hele tatt ikke blitt oppført blant Aslak Jonssons ætlinger i ættetavla fra reformasjonstiden. Hørte erkebiskop Gaute kanskje til den andre grenen av Aspa?slekten. Var kanskje hans farfar en bror av Jorann Aslaksdotters mann Trond Ivarsson?

I Ættelinjer fra middelalderen har Olav Ødegård (1959:61 f) forsøkt å knytte en slekt, som han har benevnt Nesjeætten, til Aspa?slekten. Han har påvist at han nedstammer fra denne slekten på den rene mannslinjen. Nesjeætten begynner med to brødre, Arne og Trond Jonssønner, som blir omtalt i et hjemmelsdokument som er datert 26. mars 1480 (DN II:212) på Frei: "Ivar Throndssøn i Aspe og 5 andre Mænd erkjende, at de efter Begjæring af Arne og Thrond Jonssønner afgave Vidnesbyrd om, at Brynhild Simonsdatters Eiendomme vare ytre Nes og indre Nes (Nesje) i Veø Prestegjæld i Romsdal samt Hofvin i Sundal paa Nordmøre, hvilke hendes Søn Nils Kenne arvede, og hvortil nu ingen andre odelsbaarne Arvinger findes end Arne og Thrond, der ere hendes Dattersønner." Ødegård har sluttet seg til, at Ivar Trondsson på Aspa hadde stilt opp som målsmann etter loven for de to brødrene Arne og Trond Jonssønner. Ødegård finner ut, at Ivar Trondsson på Aspa var farfar til og at Jon Ivarsson på Aspa var far til Arne og Trond Jonssønner. .Da har Grønli (1952:220) gjennom Ei ættetavla frå reformasjonstida ikke kunnet vise på at Jon Ivarsson, som bodde på fiskeværet Veien og dødde ca. 1525 (Width 1926:19), hadde noen egne barn. Ved skifte i 1554 mellom Jon Ivarssons søstersønn, Torstein Eiriksson på Veien, og søstersønns sønn, Jon Trondsson, fikk den forrige Store?Aspa, som skyldte 5 spann, m.m. og den senere Boksaspa m.m.

Brynhilda Simonsdatter og Nils Kenne, som ifølge hjemmelsbrevet var mormor og morbror til de to brødrene Arne og Trond Jonssønner, har Ødegård (1959:56) identifisert som en ellers ukjent hustru i annet gifte og en sønn i dette giftet, som dødde i ung alder, til Gaute Nilsson Kane på Straum (nevnt første gang som hofsinde hos kong Kristoffer i 1442 og siste gang på et skifte i 1482). Det ser ut som om vi i denne Jon og hans sønner i det høgre samfunnslaget på Nordmøre treffer bærere av de samme fornavnene som vi ellers kjenner igjen hos Jorann Aslaksdotters mann, sønner og sønnesønner. Har kanskje disse Nesje?karene også hørt til denne andre grenen av Aspa?slekten som jeg rekner med?

Kilde: http://omar-overland.no-ip.com/slekt/pafn64.htm#2037


Joran er bindeledd mellom Kane og Aspa-ættene.

Mer på Adelsprosjektet, finne kildene.


Arvet halve Aspa.

Kilde: nemo.org

view all 11

Jorann Aslaksdotter Aspa's Timeline

1380
1380
Aspa, Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1385
1385
Age 5
Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1405
1405
Norway
1405
Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1410
1410
Aspa, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1443
1443
Age 63
Aspa, Straumsnes, Tingvoll, Møre og Romsdal, Norway
1443
Age 63
????