Peder Sørenson Godtzen

Is your surname Godtzen?

Research the Godtzen family

Peder Sørenson Godtzen's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

  • Build your family tree online
  • Share photos and videos
  • Smart Matching™ technology
  • Free!

About Peder Sørenson Godtzen

Ingen barn

Mag. Peder Sørenssøn Godtzen

Han var født 4 Sept. 1631 og var Søn af en til Stavanger indvandret Jyde, Søren Pedersen G., der kom til Stavanger som Fuldmægtig hos Byens rigeste Købmand, Christen Trane d.Y.62, og siden drev det til at blive Borgemester og Tolder, medens han efter den tids Skik vedblev at vGere Handelsmand (død 1655 i Stavanger, i hvis Domkirkes Sacristi han hænger afbildet med Kone og Børn.) Moderen Elisabeth Trane, Faderens forrige Principals Datter. Af dette Ægtepars mangfoldige Børn er Peder den ældste63. Han blev 3 Nov. 1651 Student fra Stavanger Skole64. Allerede i Mai 1658 var han Capellan i Kvinesdal hos Hr. Jørgen Jørgenssøn, hvilket sees af et Brev til denne fra Provst Gotzow, der omtaler ham med stor Ros.65

I 1672 var han Sognepræst, men Forgjængeren Hr. Jørgen levede fremdeles paa Elvestrøm, og Hr. Peder Godtzen havde indtil videre taget Bolig paa Øie.66 Som Capellan havde han faaet en Hr. Peder Hieronymussøn Schytte, der skal have boet paa Slimestad, omtrent midtveis mellem Præstegaarden og Elvens Munding. I min Barndom paavistes en gammel Brolægning, der hidrørte fra ham. Han var besvogret med Hr. Peder Godtzens i det Følgende forekommende Broder, og maaskee har dette Forhold bevirket, at han blev Capellan i Dalen. I 1672 paadømtes af Stavangers Domcapitel en Sag, der baade i og for sig er af Interesse og tillige meddeler adskillige Oplysninger om Forholdene i Kvinesdal.

Nevnes flere steder i "En Krønike om Kvinesdal" av Dr. Ludvig Daae:

www.firedragon.com/~kap/Bygdeboker/KvKronNo.rtf


GEDCOM Source

@R450142377@ Ancestry Family Trees Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members. Ancestry Family Tree http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=102739849&pi...

view all

Peder Sørenson Godtzen's Timeline

1631
September 4, 1631
Hana, Høyland, Rogaland, Norge (Norway)
1707
April 4, 1707
Age 75
Kvinesdal, Vest-Agder, Norway