Søfren Pedersen Godtzen

Is your surname Godtzen?

Research the Godtzen family

Søfren Pedersen Godtzen's Geni Profile

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

About Søfren Pedersen Godtzen

Søfren Pedersen Godtzen (født i Danmark 1599, død i Stavanger 1665) var lensherre i Stavanger fra 1622 og Fogd over Jæren og Dalane i 1632. To år senere ble han rådmann, og i 1638 ble han borgermester i Stavanger.

Søfren ble 10. januar 1630 gift med Elisabeth Christensdatter Trane (født i Stavanger 1613, død i Stavanger 1684. Både Godtzen og Trane familiene var gamle preste- og futefamilier som kom til Norge fra Danmark og Tyskland. Søfren og Elisabeth fikk minst 18 barn. Datteren deres Anne Søfrensdatter Godtzen (født 10. juni 1642 i Stavanger, død 26. desember 1710 i Søgne) ble gift med "den vise Bjellandspresten" Søren Schive.

I Stavanger Domkirke henger i dag et epitaf over borgermester Godtzen og hans familie. To av barna, som døde svært unge, er malt med englevinger. https://secure.wikimedia.org/wikipedia/no/wiki/S%C3%B8fren_Godtzen

Eit målarstykke av borgarmeister Søren Godsen med kone og born heng i Stavanger Domkirke.

Fullmektig hjå lensherren.

Foged over Jæren og Dalerne.

Rådmann og Borgermester i Stavanger.

Kjøpmann og skipsreiar.

g. og æ. i Høyland, s. 171, nr. 9

http://web.archive.org/web/20080622233550/http://www.nose.dk/Norge/...


http://www.nermo.org/slekt/d0014/g0000017.html#I22077

8 Sep 1599 - 26 Jan 1665

  * RESIDENCE: 1622, Lensh.fullm, sen. Fogd over Jæren og Dalene -1632
  * OCCUPATION: Rådmann 1634, sen. Fogd og Borgermester i Stavanger
  * BIRTH: 8 Sep 1599, Jylland, Danmark
  * DEATH: 26 Jan 1665, Hana, Høyland, (nå Sandnes), RO

He was a Ship-owner and Mayor of Stavanger

GODTZEN, Søfren Pedersen

[NI37427] [47814] [47815]

8 Sep 1599 - 26 Jan 1655

BIRTH: 8 Sep 1599, Jylland, Denmark

DEATH: 26 Jan 1655, Hana, Høyland, (nå Sandnes), Rogaland, Norway

EVENT: Occupation: [47816]

Family 1 : TRANE, Elisabeth

MARRIAGE: 10 Jan 1630, Stavanger, Rogaland, Norway

+GODTZEN, Elisabeth

GODTZEN, Peder 
GODTZEN, Anne 
GODTZEN, Maren 
GODTZEN, Christen 
GODTZEN, Jens 

+GODTZEN, Karen

GODTZEN, Severin 
GODTZEN, Anna 
GODTZEN, Christian 
GODTZEN, Hulleborg 
GODTZEN, Godske 
GODTZEN, Wenicke 
GODTZEN, Agnete 
GODTZEN, Hartvig 
GODTZEN, Godske 
GODTZEN, Henrich 
GODTZEN, Hans 

INDEX

[NI37427]

[47816] Borgermester/skipsreder

[47814] [S106] GedCom file (Andrew)

En del om familien i Stavangeren.Nr.3 1996:

http://www.byhistoriskforening.org/nor/content/download/376/2676/fi...


Søfren var borgermester i Stavanger.Gift 10,1,1630 med Elisabeth Christensdatter Trane som døde 26,10,1684


Jæren Fogderi 1618 - 1628:

Søren Pedersen Godtzen 1623-1628

Ryfylke og Jæren Fogderi 1628 - 1633:

Søren Pedersen Godtzen 1628-1633

Godtzen-familien:

I alt fire brødre Godtzen fra Jylland kom til Stavanger i første halvdel av 1600-tallet. De fikk alle embetsstillinger, bl. annet som rådmenn i Stavanger. Søren Pedersen Godtzen drev handel, og eide skip og kjøpte etterhvert opp en lang rekke eindommer både i byen og rundt i lenet. Han var i sin tid byens rikeste mann og ble borgermester. Familiens posisjon i Stavanger gjennom hele 1600-tallet ble styrket ved giftemåi en rekke av hans 18 barn inngikk. Han var selv svigersønn til en annen mektig mann i Stavanger, Christen Thrane.

Godtzen-epitafiet i Domkirken

Av de fem gjenværende epitafier i Stavanger Domkirke, er Epitafium over borgermester Søfren Pedersenn Godtzen og hustru Elisabeth, f. Trane det eldste. Det ble til i årene 1660 - 62 og tilskrives bilthugger og maler Andrew Smith. Det er kjent at Kielland-familien hadde en sterk slekstfølelse. Det finnes et gammelt fotografi av Godtzen-epitafiet, med påtegninger på baksiden signert A.Kielland. (Axel eller Alexander L ?) « Dette photografi, hvis Original er malet i 1661 antagelig av H Backer og henger i Stavanger Domkirke, hvor det tjente til Epitaphium over den godtzenske-smith-kiellanske Familebegravelse, forestiller Borgermester i Stavanger Søfren Pedersen Godtzen f: 819 1599 d 26/1 1665 10/1 1630 gift med Elisabeth Christensdatter Trane f 1613 d 26/11 1683. Familie Godtzens Vaaben var: i blaat feldt en Hand, der uttrekkes af en Sky og holdes udbredt over et Dødingehoved; på Hjelmen en tre delt Blomst. Til dette Vaaben slutter sig formodentlig Borgermesterens Valgsprog: Den Høiste høire Haand alle ting omskrifte kamn

Tranernes Vaaben var: En forgylt Trane holdende en Kugle i Grønt Feldt og paa Hjelmen enten en forgvldt Trane eller en saadan Figur. Elisabeth Tranes Valgsprog var: Gud,ære og dyd er al min Fryd Deres Børn, der paa Maleriet formodentlig er malte efter Alderen, saa de ældste staa øverst, være:

1. Peder Godtzen, Provst, Prast til Kvinesdal f 4/9 1631 d 414 1707.

2. Anne Godtzen f l0/ll 1632 d 12/4 1685 gift med Provst Kjeld Hansen + 1679

3. Maren Godtzen f 9/11 1634 ? 18/6 1690, gift med Tolder i Stavanger Peder Pedersen Saxe f 25/1 1635 d 15/1 1686.

4. Christen Godtzen, Kjøbmand i Christiansand f l6/3 1636 + 1706 gift med Adriane Henriksdatter.

5. Jens Godtzen f 5/4 1637 d 29/6 1713, Provst, Sognepræst i Stavanger, jubellærer, 1664 gift med Christine Sørensdatter Brunsten f 1647 begr 2/12 1666, deres Sonnedatters datter (f Scheen) ægtede 12/2 1751 Jacob Kielland, Kjøbmand og Stadscaptaine i Stavanger; deres Sønnedatters datter (f Schanche) ægtede 6/2 1753 samme Jacob Kielland. Jens Godtzens datter ægtede Magister Jorgen Prahl d 1716.

6. Karen Godtzen f 7/8 1638 begr 10/3 1721 giift med Sognepræst Theophilus Schanche ? 8/12 1660 og Nils Olsen Sylvrus f 1630 d 2/1 1683 (Schanches Sønnesøns Datter ægtede 6/2 1753 Jacob Kielland).

7. Elisabeth Godtzen f 26/8 1639 d 4/11 1714, 13/2 1659 gift med Raadmand Morten Seehuusen f 5/6 1629 d 25/5 1694. Deres Datterdatters datterdatter ægtede 12/7 1763 Kjøbmand i Stavanger Gabriel Kirsebom Kielland; deres Datterdatters Sønnesøn (f Smith) ægtede 18/2 1775 Margarethe Kielland; deres Sønnedatters Dattersøn (f Zetlitz) ægtede 24/8 1780 Frøchen Kielland. Deres Datterdatters Datterdatter (f Bull) ægtede 8/4 1783 Agent Ridder Gabriel Schanche Kielland; deres Datterdatters Datterdatters Datter (f de Rytter) ægtede 2/8 1799 Pastor Morten Henrich Kielland; deres Sønnedatters Dattersøns Datter (f Zetlitz) ægtede 2415 181 1 Consul Jacob Kielland.

8. Severin Godtzen, Sogneprest til Klep f 12/3 1611 d 1/3 1690, gift med Karen Olsdatter d 27/2 1719.

9. Anna Godtzen f 10/6 1642 d 26/12 1710, gift med Sognepræst til Bjelland Soren Schive; deres Sønnedatters Sønnedatter ægtede 6/2 1753 Jacob Kielland.

10. Christian Godtzen f 20/6 1644 d april 1675 Sognepræst til Lund.

11. Huleborg Godtzen f 10/10 1645 d 1613 1698, 18/10 1674 gift med Lagmand Nils Christensen Sandborg f 1634 d 5/6 1708.

12. Godzke Godtzen f 3/1 1647 d 1114 1647

13. Weniche Godtzen f 715 I648 d 2/8 1648

14. Agnete Godtzen f 7/5 1648 d 1700, gift med Sognepræst Severin Brunsten d 17, B 1683 (Brunstens Dattersons Datterdatter æegtede 12/2 1751 Jacob Kielland og hans Dattersøns Datterdatter f Schanche ægtede 6/2 1753 Jacob Kielland.)

15. Hartvig Godtzen f 10/8 1649 bgr 16/11 1737, Præst i Stavanger, Jubellærer, 14/12 gift med Elen Reimer bgr 26/8 1772.

16. Godzke Godtzen, Byfoged i Stavanger f 3/1 1651 bgr 15/10 1709, gift med Maren Hrud bgr 22/7 1704.

17. Henrich Godtzen, Sorenskriver f 31/1 1653 bgr 27/11 1733, gift med Ingeborg Reimer, bgr 26/6 1713

18. Hans Godtzen. cand theol. f 5/4 1654 d ?, 7/11 gifr med Sophie Hvatz. A. Kielland))

Som prototyper på innvandrerne til Stavanger i 1620-årene, da byen hadde jordmor, doktor og bokhandler, står de fire Godtzenbrødrene fra Sønderjylland. Det var Søfren, Henrich, Godske og Jens Pedersen Godtzen

Søfren Godtzen nevnes første gang i november 1622. Da er han lensherrens fullmektig, 23 år gammel; han må være blitt det i løpet av året, for så sent som 30. desember året før hadde Mads Nielsen vervet. En viss tid må Søfren Godtzen ha vært i byen før han har vunnet lensherrens tillit. Vi vet også at brødrene ankom samtidig og trolig må det ha vært omkring 1620.

Det ble Søfren Pedersen Godtzen som kom til å innta den mest fremskutte plass. Han var fogd i Jæren og Dalane inntil 1632, lensherrefullmektig er han under 5 lensherrer inntil 1647, men allerede før 1630 har han begynt som reder. Det året gifter han seg med den 17-årige Elisabeth Trane, datter av byens mest fremtredende og rikeste mann, etter at trolovelsen var feiret på Kongsgård vel et år tidligere. I 1628 kjøper han av Anders Rosenov en eiendom på Grimsager med sjøgrunn. I 1629 kjøper han eiendommen mellom Carsten Lytkes og Algaten. Det var både et våningshus og en gård. Kort etter bryllupet kjøper han en fremtredende eiendom i byen av Jørgen Kaas. Det var Jørgen Ribers gamle eiendom, Ristgården, kalt så fordi den lå ved vestre Domkirkegårds rist. I 1634 tar Søfren Godtzen borgerskap, blir samme året rådmann, 1638 borgermester, i 1643 også toller, forøvrig etter sin svigerfar; Søfren Godtzen er byens første mann helt til sin død i 1665, og vi vil møte ham ved hver korsvei. På sin skipsfart og handel ble han byens rikeste mann, og Elisabeth Trane som overlevet sin mann med nesten 20 år, fortsatte mannens forretning.

    

Søfren Godtzen og Elisabeth Trane hadde 18 barn og 16 vokste opp, av brødrene hans hadde iallfall Godske sønner, men det er Søfren Godtzens barn som kommer til å spille den betydeligste rolle i byen og distriktet. De fleste av dem vil vi senere stifte bekjentskap med.

 

Vi har portretter av tidens geistlige fra noe før år 1600; de eldste av en handelsmann som vi hittil har visst positivt om, er de av Søfren Godtzen og andre familier på epitafiene fra 1660-årene og de av Søfren Godtzens datter og svigersønn fra 1677.


GEDCOM Source

@R450142377@ Ancestry Family Trees Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members. Ancestry Family Tree http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=102739849&pi...

view all 23

Søfren Pedersen Godtzen's Timeline

1599
September 8, 1599
Jylland, Denmark
1631
September 4, 1631
Hana, Høyland, Rogaland, Norge
1632
November 10, 1632
Stavanger, Stavanger, Rogaland, Norway
1632
Age 32
Stavanger
1634
November 9, 1634
Hana, Høyland, Rogaland, Norge
1636
March 16, 1636
Stavanger, Rogaland, Norway
1637
April 3, 1637
Hana, Høyland, Rogaland, Norge
1638
March 7, 1638
Hana, Høyland (nå Sandnes), Rogaland, Norway