Pieter Janz du Plessis, b6

您也姓du Plessis吗?

考证du Plessis氏源流

Pieter Janz du Plessis, b6的个人主页

Records for Pieter du Plessis

299,112 Records

与你的亲人和朋友分享你的家族树和家庭相册

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

About Pieter Janz du Plessis, b6

Pieter Jansz du Plessis died before 26 April 1742:

Bekenne wij onder getekende het vee getelt te hebben van de weduwe Pieter Plesi de oude beesten sijn der vier en twintig, en schapen hondert, de kinders vee besonders getelt agtien schapen, ses kinder beesten, nog vijf beesten van Jan Bierman

...

Den 26 April 1742

Wilm van der Merwe

Dit is het handt van Crist Jan + Ernst

[Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/6_no number 04]

His widow remarried Jan Jansz Le Roux:

1748 14 Julij Jan Le Roux Jansz van Cabo de goede hoop Burger aan Drakenstijn. Jongman. met. Geertruij van Deventer van Cabo de goede hoop. Wed: wijlen Pieter du Plessis. - Stellenbosch Trouwboek

He was therefore not the Pieter du Plessis who married Francina Maree on 17 April 1745. - JS


Inventaris van alle soodanige goederen, roerende en onroerende, actien en crediten, als ... sijn naargelaaten en met ’er dood ontruijmt door Maria Buisset laatst wed:w Dirk Snith, geswooren vroedvrouw deeser steede ten voordeele van haar onder te noemene kinderen en kindskinderen als

 • Maria du Plesis getrouwt met den burger Jan Georg Zorn, vervolgens
 • Jacobus Lourens oud 16, en
 • Christoffel Hendrik Bierman oud 13 jaaren } als vervangende naarvolgens voorm: uijterste wille hun moeder Anna du Plesis thans gehuwt met den burger Jan Vogel, en wijders
 • Jan oud [ ..... ]
 • Laurens oud [ ..... ]
 • Maria oud [ ..... ] en
 • Anna Magdalena du Plesis oud [ ..... ] jaaren bij representatie van wijlen hun vader Pieter du Plesis } alle in eerder huwelijk geprocreeert bij wijlen haar eerste man den burger Jan du Plesis, voorts
 • den geregtsboode Anthonij Laurens Snith, en
 • Sophia Snith gehuwt met den burger Jan Hendrik Spiegelberg } in laatste egt verwekt bij den burger Dirk Snith

...

Een huijs en erf geleegen in deese Tafelvalleij geleegen in ’t Blok F:F: uitwijsens ’t laatste transport de dato 11 Januarij 1725 door d’ overleedene aan haar voorn: soon Laurens Snith bij testament vermaakt voor ƒ4000 omme in drie paijen voldaan te werden

...

Nota, voor de meerderjaarige erfgenaamen werd getuijgt dat Anna du Plesis thans getrouwt met den burger Jan Vogel uijt deesen boedel nog is competeerende een somma van tweehondert Caabse guldens over een liberale gifte door d’ overleedene aan haar besprooken, in gelijkvormighijd van soodanige giftens als deselve aan haar andere kinderen reets gegeeven heeft.

Aldus gedaan en g’inventariseert ten sterfhuijse aan Cabo de Goede Hoop den 24 Maij 1751.

- Inventories of the Orphan Chamber Cape Town Archives Repository, South Africa Reference no.: MOOC8/7.54 on http://databases.tanap.net/mooc/main_article.cfm?id=MOOC8%2F7.54&freesearchkey=1751-05-24

查看所有15

Pieter Janz du Plessis, b6的年谱

1708
1708年7月7日
Stellenbosch, Cape of Good Hope, South Africa
1709
1709年4月28日
Stellenbosch, Caap de Goede Hoop
1709年4月28日
1709年4月28日
1709年4月28日
1732
1732年9月7日
24岁
Stellenbosch, Cape of Good Hope, South Africa
1734
1734年
25岁
1735
1735年
26岁
1738
1738年
29岁