Schalk Willem van der Merwe

Is your surname van der Merwe?

Research the van der Merwe family

Schalk Willem van der Merwe's Geni Profile

Records for Schalk van der Merwe

400,286 Records

Share your family tree and photos with the people you know and love

 • Build your family tree online
 • Share photos and videos
 • Smart Matching™ technology
 • Free!

Schalk Willem van der Merwe

Birthdate: (66)
Birthplace: Drakenstein, Caap de Goede Hoop, South Africa
Death: March 21, 1740 (66)
Paarl, Cape Winelands, Western Cape, South Africa
Place of Burial: Franschhoek, Cape Winelands, Western Cape, South Africa
Immediate Family:

Son of Willem Schalkz van der Merwe, SV/PROG and Elsje Jacobs van der Merwe, b2 SM
Husband of Anna Prevot
Father of Elisabeth Burger, b2c1; Hendrik Willem van der Merwe, b2c2; Carel van der Merwe, b2c3; Jacobus van der Merwe, b2c4; Willem van der Merwe, b2c5 and 15 others
Brother of Sophia Schalksz Robbertse, b1 SM; Maria van der Merwe, b3 SM; Jacomina van der Merwe, b4; Jacob van der Merwe, b5; Petronella Cloete, b6 and 7 others
Half brother of Magtilt van der Merwe; Maria Schalk, SM and Dirkje van de Kaap

Occupation: farmer
Managed by: Private User
Last Updated:

About Schalk Willem van der Merwe

Genealogiese/Genealogical #: b2

___________________________

http://www.ballfamilyrecords.co.uk/burger/I037.html


baptized 13 August 1673, Cape Town


Hy het op 8/9/1692 op negentienjarige leeftyd die plaas De Hoop ongeveer 4 km van die Paarl spoorwegstasie langs die Wemmershoekpad as vrye gif van Simon van der Stel ontvang. Hy het ook die plaas Wittenberg besit. Hy was te Stellenbosch en later te Drakenstein.

See www.stamouers.com


Eienaar van die plaas De Hoop (vanaf 9 Augustus,1692), en later ook van die plaas Wittenberg – beide in die Drakenstein Vallei.

Heemraadslid.

Op 5 Junie, 1696, skenk Schalk se ouers, Willem Schalks van der Merwe en Elsje Jacobs Cloete, die volgende aan hom as deel van sy uiteindelike erflating: agt osse, gewoond aan die ploeg, vier “harijs,” twee “vaarse” van twee jaar oud, een ploeg, een wa, een juk, een perd met tuie en nog enige, ongespesifeerde plaasgreedskap. Hierdie sou sy eiendom word sodra hy met “Anna Prevo,” dogter van “Scharl Prevo” en “Marij Lafreber,” in die huwelik tree.

Op ’n later stadium bekom Schalk die plaas “De Sagte Valleij” in die Land van Waveren, wat in 1740 deur sy seun, Gerrit, bestuur word.

Op 22 November, 1739, wanneer Schalk en Anna hul testament laat optrek, is hy “siekelijk te bedde leggend” – en Anna self ook nie meer te gesond nie.

a1 Willem Schalk van der Merwe volgens Res. Polit. Raad, van Broek; volgens register Kaapse Gemeente, van Oud-Beyerland (naby Rotterdam). Haakbusskutter op die skip "Dordrecht". Burger 5 May 1661; 1663 tree by weer in diens van d. H.O.I.K. as adelborst belas met landbou. gesterf: 12 Jul 1716. getroud: 9 Sep 1668 Elsje Cloete, dogter van: Jacob Cloete.

 • b1 Sophia gedoop: 2 Nov 1670, getroud: Roelof Pasman; hertroud: 25 Jan 1696 Pieter Robberts
 • b2 Schalk gedoop: 13 Aug 1673, getroud: Junie 1680 Anna Provo of Prevot, dogter van: Charles Provo en Maria Lefèbre
 • c1 Elisabeth gedoop: 25 Aug 1697, getroud: Willem Burger
 • c2 Hendrik Willem gedoop: 17 Aug 1698
 • c3 Carel gedoop: 30 Dec 1698, getroud: 31 Dec 1719 Geertruyd du Toit
 • c4 Jacobus gedoop: 12 Feb 1699, getroud: Hester Pienaar; hertroud: 14 Apr 1726 Catharina Jacobs; opnuut hertroud: 6 Feb 1752 Elisabeth Senekal
 • c5 Willem gedoop: 23 Oct 1701, burger Drakenstein, getroud: 11 Aug 1726 Elsie van Heerden
 • c6 Maria gedoop: 29 Apr 1703, getroud: Andries Burger
 • c7 Anna gedoop: 20 May 1704, getroud: Johannes Botha
 • c8 Sophia gedoop: 18 Apr 1706, getroud: Pieter Rossouw
 • c9 David gedoop: 2 Oct 1707, burger Drakenstein, getroud: 12 Sep 1728 Hendrina Hörsel; hertroud: 30 Nov 1745 Sophia van Rensburg
 • c10 Pieter 7 Jun 1709, getroud: 12 Aug 1731 Elsie van Rensburg
 • c11 Izaak 14 Apr 1711, getroud: 19 Apr 1732 Cicilia van Rensburg
 • c12 Martha gedoop: 14 May 1713, getroud: Willem van Heerden
 • c13 Hendrik, gedoop: 28 Oct 1714, getroud: Hester Pienaar; hertroud: 26 Nov 1747 Aletta Keyser; opnuut hertroud: Maria Fick
 • c14 Gerrit gedoop: 22 Nov 1716, getroud: 28 May 1741 Jacoba van Heerden
 • d1 Anna Sophia gedoop: 18 Mar 1742, getroud: Frederik Oosthuizen
 • d2 Pieter Schalk gedoop: 13 Apr 1743, getroud: 7 Apr 1765 Elsie van der Merwe
 • d3 Machteld gedoop: 7 Mar 1744, getroud: Lourens Erasmus
 • d4 Elsie gedoop: 11 Dec 1746, getroud: Pieter Jourdan
 • d5 Schalk Willem gedoop: 6 Oct 1748, burger Swellendam, getroud: 10 Oct 1773 Anna Margaretha Snyman
 • d6 Hendrik 7 Jun 1750, burger Swellendam, getroud: 21 Aug 1785 Johanna Christina Erasmus
 • d7 Cecilia 19 Mar 1752, getroud: Anthonie Nortje
 • d8 Jacoba 17 Nov 1754, getroud: Willem van der Merwe; hertroud: Christiaan Aucamp
 • d9 Jacob gedoop: 9 Oct 1757, burger Swellendam, getroud: 30 Jul 1780 Anna Loots, weduwee van: Hendrik de Bruyn; hertroud: 10 Jul 1796 Johanna Dorothea Oosthuyzen
 • d10 Gerrit gedoop: 27 Jul 1760, burger Swellendam, getroud: 13 Apr 1783 Maria Margaretha de Bruyn; hertroud: 16 Oct 1796 Jacoba van der Merwe
 • d11 Machteld Maria gedoop: 16 Oct 1752, getroud: Izaak van der Merwe; hertroud: Willem

Johan Coetzer


On 5th June 1696 his parents, Willem Schalks and Elsie Jacobs Cloeten,

deeded him a gift, to be considered part of their eventual estate, of :

eight oxen, used to the plough; four harijs; two vaarse of two years old; one plough, one wagon and one yoke; one horse with its accoutrements plus other farm utensils

These were to become his as soon as he married Anna Prevo, daughter of Scharl Prevo and Marij Lafreber.

23 January 1702 muster rolls: Schalk Willemsz & Anna Pruvost, 4 kinderen

His children are given as listed in the Inventory of her goods, drawn up on 10th October 1740, after the death of his widow, Anna Provo.

He also owned a farm called De Sagte Valleij in the Land of Waveren, which, in 1740, was run by his son Gerrit van der Merwe.

When he and his wife made their will in November 1739 he was ill and confined to bed ('Siekelijk te bedde leggend') and she was not well either.


Ook Schalk Willem

 • volgens inligting in Bybel 14.07.1673 =Kaapstad 13.08.1673 †1740 ΩFranschhoek : daar word baie na hom verwys as Schalk Willem in die doopregisters en ander dokumente; 1682.09.08 is die erfbrief - slegs een dag na dit aan sy pa uitgereik is - vir De Hoop in Klein Drakenstein opgestel ten gunste van Schalk met die Goewerneur Simon van der Stel se naamtekening onder die dokument. Hier is geen sprake van 'n vroeëre toesegging nie; die gebied aan die oostekant van die Bergrivier word trouens op hierdie datum eers amptelik oopgestel. De Hoop het presies dieselfde mate en oppervlakte as Kunnenberg en is geleë in die onbewerkte strook tussen die Bergrivier en die Drakensteinberge en daar was geen bure in die omgewing nie. Die familie het vir 105 jaar hier gewoon. In 1715, terwyl hy op kommando teen die Boesmans was, kry Schalk teëspoed op De Hoop. Die plaas is sodanig verspoel dat hy dit moes ontruim; 1716 koop hy Wittenberg in Noorder-Paarl van Christiaan Matzdorf (Maasdorp). Die oorspronklike oppervlakte van Wittenberg was 40 morg 560 vk roede, maar Schalk ontvang in 1717 'n bykomende 30 morg 240 vk roede sodat die vergrote Wittenberg nou'n oppervlakte van 71 morg 200vk roede beslaan; 1740 toe sy eggenote Anna Provot oorlede is, was hulle nog op Wittenberg woonagtig. Na sy dood word dit die eiendom van sy oudste kleinseun Willem gebore 1721. Dit is hier waar drie olifante op 'n sekere dag teen die buitegeboutjie kom skuur het en Anna, met die destydse oulogge geweer na hulle geskiet het, omdat hulle dalk haar woning kon kom omstoot; in Schalk en Anna se testament word die plase De Hoop en Wittenberg aan die 15de kind Roelof toegesê vir 'n vasgestelde prys, waarby 2 slawe en 'n ossewa met 10 osse ingesluit is. Die plaas Zachte Vallei wat hy as leningsplaas vanaf 1732 tot 1740 ontvang is aan Gerrit bemaak, asook 'n slaaf en een ossewa met 10 osse. Aan Carel is kontant bemaak en 'n sekere slaaf Samson. Aan Pietronella een slaave meysje genaamt Eva; 1717 - 1740 besit hy het ook Nooitgedag in Paardeberg
view all 28

Schalk Willem van der Merwe's Timeline

1673
July 14, 1673
Drakenstein, Caap de Goede Hoop, South Africa
August 13, 1673
NGK Kaapstad
1692
August 8, 1692
Age 19
Paarl, Cape Province
1697
August 17, 1697
Age 24
Paarl, Cape Winelands, Western Cape, South Africa
1698
November 16, 1698
Age 25
Paarl, Drakenstein, Caap de Goede Hoop, Suid Afrika
1698
Age 24
1699
February 12, 1699
Age 25
Paarl, Breede River DC, Western Cape, South Africa
1701
October 4, 1701
Age 28
Paarl, Cape of Good Hope
1703
April 15, 1703
Age 29
Cape Town, South Africa