Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

1830 : de Belgische Revolutie ‧ Opstand ‧ Omwenteling ◦

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

1830 : de Belgische Revolutie ‧ Opstand ‧ Omwenteling

wat ging vooraf ...

 • 1579 : noord: Verenigde Provincien
 • 1579 : zuiden: Spaanse Nederlanden -later- Oostenrijkse Nederlanden
 • 1810 : beiden deel van Franse Keizerrijk - Napoleon BONAPARTE
 • 1813 : terugtrekking Franse troepen
 • internationale druk & ambitie Willem I : vereniging Noord & Zuid
 • Groot-Brittanie waarborgt eigen veiligheid door Oostenrijk-Pruisen-Rusland te overtuigen tot samenvoeging Zuidelijke Nederlanden met Verenigde Provincien ter verdediging tegen Frankrijk & Duitse Bond.
 • 1814-mrt-09- Chaumont : Verdrag van Chaumont - Nederland wordt onafhankelijke staat -
 • 1815- : Slag bij Waterloo
 • de ACHT artikelen van Londen : besluit tot vereniging van Noord+Zuid-Nederland
 • 1814-sep-1815-jun Wenen: Congres van Wenen bevestigt besluit
 • 1815-mrt-16 Willem I noemt zichzelf koning van het Koninkrijk der Nederlanden-Royaume des Belgiques
 • Honderd dagen van Napoleon - aansluiting belgen bij het Verenigd Koninkrijk
Deelnemer Tiendaagse Veldtocht 2 t/m 12 augustus 1831
 • te vinden via dragers van het Metalen Kruis.

alfabetisch